ÇAğDAŞ BASKI RESİM SANATINA GENEL BİR BAKIŞ

Hasan KIRAN
2.263 4.321

Öz


Baskı resim, bir sanatçının bizzat kendisi tarafından veya kendi kontrolü altında kalıpları hazırlanıp limitli basılan, numaralandırılan ve imzalanan özgün bir sanat disiplinidir. Bu ça- lışmada, yukarıda tanımı yapılan baskı resmin ana hatlarıyla tarihsel sürecine, gelişimine ve bu alandaki önemli sanatçılara vurgu yapılmıştır. Ayrıca bu disiplinin uygulama alanları, bu günkü durumu ve günümüzdeki diğer disiplinlerle olan ilişkileri ele alınmıştır. Dünyadaki ve Türkiye’deki örnekleriyle birlikte genel bir bakış açısıyla irdelenmiştir. 


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

Aslıer, M. Özsezgin, K.(1989). Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları: İstanbul

ASLIER, Mustafa(1985). “Son Yüzyılda Türkiye’de Özgün Baskı Resim Sanatı” Hacettepe Ünv., GSF Yayınları: Ankara

Büyükişleyen, Zahit (1987). “1400 Başlarından Günümüze Kadar Alman Ağaç Baskısı” Hacettepe Ünv., GSF Yayınları: Ankara

Cawthorne, N. (1997). “The Art of Japanese Prints”, Laurel Glen Publishing: New York

EROL Turan (1980). 19. Yüzyıl Türk Ressamları, Tiglat Yayınları: İstanbul

ESMER Hayri(2011). Türkiye’de Baskıresme Bakmak, Anadolu Üni. Yayınları: Eskişehir

Gençaydın, Zahit (1987). “Beş Yüzyıl Boyunca Alman Ağaç Baskı Sanatı”, Hacettepe Ünv., GSF Yayınları: Ankara, Sayı 6 Grishaber, H.A.P. (1981) Dış ilişkiler Sergi Kataloğu, Heinrich Fink GmbH+Co: Stuttgart

Gökaydın Nevide (1987). “Tahta Baskı Tekniği Dünü, Bugünü, Eğitimde Yeri”, Hacettepe Ünv., GSF Yayınları: Ankara, Sayı 6

GÜVEMLİ Zahir (1982). Sanat Tarihi, Varlık Yayınları, Üçüncü Basım: İstanbul

İçmeli, Mürşide (1985). “Çağdaş Açıdan Türk Grafik Sanatçıları”, Hacettepe Üniversitesi GSF Yayınları: Ankara

Işıngör M.,Eti E., Aslıer M. (1986) Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri Grafik Resim, T.T. Kurumu Basım Evi: Ankara KILIÇ Selvihan (2014). Baskı Sanatlarında Yeni Arayışlar,

KIRAN Hasan (2010). Ağaç Baskı Sanatı, Bellek Yayınları: Ankara

Meydan Larousse 5, S:326- 330

Schenk-Sorge, (1998). Jutta, Landschaften und Portrats 1986-95, Kunst Forum 139: Berlin

Özsezgin, Kaya (1987). Ağaç Baskı ve Türk Ressamları, Hacettepe Ünv., GSF Yayınları: Ankara

Thigem, G. (1987). “20. Yüzyıl Alman Ağaç Baskı Sanatı”, Hacettepe Ünv., GSF Yayınları: Ankara

TALA, A (2011). Installations and Experimentel Printmakinng. Printmaking Handbooks A&C Black, London TANSUĞ Sezer (1986). Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi: İstanbul

TURANİ Adnan (1992) . Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi: İstanbul http://www.turkresmi.com/klasorler/baskisanati/index.htm,erişim:19.6.2014 http://www.tekstildershanesi.com.tr/?sec=haber&id=1530&title=baski-teknikleri-ve-ozgun-baski. Erişim:09.08.2015 http://www.frmsinsi.net/showthread.php?t=388241, erişim: 09.08.2015 http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Y%C3%BCksek%20Bask%C4%B1.pdf,

erişim: 09.08.2015

http://www.restoraturk.com/restorasyon-sanat/resim-ve-heykel-restorasyonu/590-baskı-sanatı-baskı-sanatının-tarihi. html. erişim: 09.08.2015