“SUZUKİ YETENEK EĞİTİMİ” FELSEFESİNE KISA BİR BAKIŞ

Zehra SAK BRODY
1.106

Öz


Japon kemancı ve pedagog Shinichi Suzuki’nin yarattığı ve kendi adıyla anılan bu öğretim me- todu; “Yetenek doğuştan değildir. Fiziksel bir problemi olmadığı sürece her çocuk bir enstrüman çalabilir yeter ki doğru şekilde ve sevgiyle öğretmeyi bilin.” felsefesi ile gelişmiş ve dünyada en çok kullanılan müzik eğitimi metotlarından biri haline gelmiştir.

Suzuki, küçük çocukların kendi dillerini kolay ve çok iyi bir şekilde nasıl öğrendiklerini göz- lemlemiş ve bu öğrenim sürecinin müzik eğitiminde kullanılması üzerinde uzun yıllar çalışmıştır. Suzuki “Çocukların kendi ana dillerini öğrenebilecek kadar becerileri varsa, bir enstrüman çalabi- lecek kadar da beceriye sahiptirler.” fikri ile filizlenen bu metoda “Ana Dil Metodu” ismini koymuş; küçük yaşta başlanır, küçük adımlarla öğrenilir ve enstrümanlar çocukların boyutuna göre ayar- lanırsa, okul öncesi çocukların keman çalabilecekleri düşüncesine inanmıştır.

Suzuki’nin Ana Dil yaklaşımının geleneksel müzik eğitiminden farkı, çocukları eğitime çok er- ken yaşta başlatması ve aileyi, özellikle anneyi eğitime bire bir dâhil etmesidir. Oluşturulan öğren- ci, aile ve öğretmen üçgeninde büyük bir özveri ve dayanışma vardır. Metodun başarısındaki en önemli yapı taşı ise Suzuki’nin çocuklara birer birey olarak yaklaşması, onların her şeyi anlayıp, her şeyi yapabilecek kapasitede olduklarına inanmasıdır. 
Referanslar


KAYNAKÇA

Starr William.(1976). The Suzuki Violinist

Dixon Libby & Johnson Molly. The Suzuki Approach. http://giocosostrings.com/giocoso/fyi/ Garson Alfred.(1970). Learning with Suzuki,’ Music Educators’ J, Feb 1970

Garson Alfred.(1973). Suzuki and physical movement ‘ Music Educators’ J, Dec 1973 O’Boyle Marilyn. What is The Suzuki Method. http://trioschool.com/philosophy/suzuki/ ‘Learning with Suzuki,’ Music Educators’ J, Feb 1970

S. Suzuki. Nurtured by Love: A New Approach to Education (New York 1973)

Resim 1: Suzuki öğrencileri ile grup dersi yaparken. https://suzukiassociation.org/news/international-suzuki-association-responds/

Resim 2: Suzuki 1980’de İngiltere ziyaretinde keman için geliştirdiği metodunu tanıtırken. http://www.northcountrypublicradio.org/news/npr/364140413/twinkle-sparks-fireworks-as-fiddler-guts-violin-method