RESİM SANATINDA KIRMIZI RENGİN SERÜVENİ

Zehra Seda BOZTUNALI
1.401

Öz


 Kırmızı tarih .ncesi .ağlardan günümüze resimde kullanılan başat renklerden biri olmuştur.

İlk olarak, mağara duvarlarındaki hayvan figürlerinde ve av sahnelerinde g.rülen kırmızı, pek

.ok sanat.ı i.in vazge.ilmez bir renk olarak dikkat .ekmektedir. Dalga boyu en uzun renk olarak

kırmızı, geniş bir renk yelpazesi sunmakta ve pek .ok anlamı bünyesinde barındırmaktadır.

Resim sanatında kırmızı rengin araştırıldığı bu .alışmada, kırmızının etimolojisine ve nasıl

elde edildiğine değinilmiştir. Ayrıca kırmızıya toplumsal, dinsel, eleştirel ve psikolojik a.ıdan yüklenen

anlamlara yer verilmiştir. Resim sanatında kırmızı rengin kullanımı üzerine odaklanılmış ve

yapıtlarda kırmızının ne gibi d.nüşümlere uğradığı irdelenmeye .alışılmıştır.
Referanslar


KAYNAKÇA

ALAKUŞ, Y. Z., (2009). Renk Olgusu ve Günümüz Mimarisindeki Yeri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

APOSTOLOS-CAPPADONA, D., (2008-2009). Kutsal Kırmızı, P Dünya Sanatı Dergisi Kırmızı ve Sanat, Sayı:50

BAYRAMİN, İ., (2011). Wassily Kandinsky’nin Sanat Tanımı, Işık Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi

ÇİTOĞLU, S., (2008). 1945 Yılı Sonrası Afişlerdeki Renlerin Psikolojik Boyutları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi A.B.D. Grafik Eğitimi Bilim Dalı, Ankara

ÇÖMEN, A., (2010). Resim Sanatında Rönesans’tan Empresyonizm’e Renk Kullanımı ve Kırmızı Rengin İfade Biçimleri,

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim İş Öğretmenliği Programı,

Yüksek Lisans Tezi, İzmir

ENEZ, N., (2008-2009). Halıları Kırmızıya Boyayanlar, P Dünya Sanatı Dergisi Kırmızı ve Sanat, Sayı: 50

FINLAY, V., (2004). Renkler ve Boya Kutusundaki Yolculuk (Çev. Kudret Emiroğlu), Dost Kitabevi Yayınları: Ankara

GREENFIELD, A., (2008). Güneşin Rengi, Sanat Dünyamız, Sayı:106, YKY

GÜVEN, Z., (2003). Kandinsky-Abstre Sanatın Doğuşu, Us Atölyesi, Yıl:1, Sayı:3, Helikon Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

İstanbul

İPŞİROĞLU, N., İPŞİROĞLU M., (1993). Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi: İstanbul

KANDINSKY, W., Sanatta Ruhsallık Üzerine (Çev. Gülin Ekinci), Altıkırkbeş Yayıncılık: İstanbul

ÖNDİN, N., (2008). Nesnenin Çözünürlüğü: Kandinsky-Mondrian ve Kırmızı, Sanat Dünyamız, Sayı: 106

ÖZER, D., (2012). Toplumsal Düzenin Oluşmasında Renk Ve İletişim, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler

Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:6

PETROVA, Y., (2008-2009). Rus Sanatında Kırmızı ‘Güzel’ ve ‘En Önemli’, P Dünya Sanatı Dergisi Kırmızı ve Sanat,

Sayı:50

SERULLAZ, M., (2004). Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi (Çev. Devrim Erbil), Remzi Kitabevi: İstanbul

TANSUĞ, S., (1982). Herkes İçin Sanat, Altın Kitapları Yayınevi: İstanbul

TANSUĞ, S., (2006). Resim Sanatının Tarihi, Remzi Kitabevi: İstanbul

TURANİ, A., (2011). Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi: İstanbul

YILDIRAN, A., (2007). “Kırmızı”, Journal of İstanbul Kültür University, pp. 23-29

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

http://www.turkelhalilari.gov.tr/sayfalar.php?language=tur&icerik=dogalboyamacilik/kermes

http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=0&articleID=285&bhcp=1

http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=2&articleID=533

http://www.e-skop.com/skopbulten/rus-avangardinin-devrimcisi-malevic-retrospektifi/2038

http://www.harunyahya.org/tr/Kisa-filmler---Mutlaka-izleyin/36647/binlerce-yil-oncesine-ait-magara

http://www.bilgiustam.com/cochinealkosnil-nedir/

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54b6db8d0297c3.53407641

http://www.tersninja.com/nazilerin-kendilerine-sembol-olarak-sectigi-swastikanin-gizli-tarihi/

GÖRSELLER KAYNAKÇA

Görsel 1: http://www.turkelhalilari.gov.tr/sayfalar.php?icerik=dogalboyamacilik/kermes Erişim tarihi: 02.04.2016

Görsel 2: http://www.food-info.net/uk/colour/cochineal.htm Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 3: http://www.tersninja.com/nazilerin-kendilerine-sembol-olarak-sectigi-swastikanin-gizli-tarihi/ Erişim tarihi:

01.2015

Görsel 4: http://www.harbiforum.org/threads/ulke-bayraklari-ve-anlamlari.146106/ Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 5: http://www.harbiforum.org/threads/ulke-bayraklari-ve-anlamlari.146106/ Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 6: http://esciencecommons.blogspot.com.tr/2013_08_01_archive.html Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 7: http://egoistokur.com/insanligin-en-eski-muammasi-30-000-yillik-macera/#jp-carousel-24435 Erişim tarihi:

01.2015

Görsel 8: http://www.turkcebilgi.com/ebu_simbel Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 9: ALAKUŞ, Y. Z., ‘Renk Olgusu ve Günümüz Mimarisindeki Yeri’, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Mayıs 2009, s. 46

Görsel 10: https://krizpots.files.wordpress.com/2013/09/ebbo.jpg Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 11: http://www.ressamlar.gen.tr/jan-van-eyck/ Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 12: http://den-king.livejournal.com/134155.html?thread=1346059 Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 13: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Jerome_Writing Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 14: http://www.impressionismus-gemaelde.de/Monet/Mohnblumen.jpg.php Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 15: http://jorgesette.com/category/ensinar-com-arte/ Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 16: https://www.studyblue.com/notes/note/n/exam-3-final/deck/10979523 Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 17: http://www.istanbulsanatevi.com/product/otto-dix-gazeteci-sylvia-von-hardenin-portresi-7453/ Erişim tarihi:

01.2015

Görsel 18: http://www.wikiart.org/en/kazimir-malevich/female-torso Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 19: http://middletonvanjonker.com/2011/11/07/questioning-the-pursuit-of-new-forms/ Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 20: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/kandinsky.comp-9.jp, Erişim tarihi: 25.03.2014

Görsel 21: http://www.wassily-kandinsky.org/Mit-und-Gegen.jsp Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 22: http://www.tate.org.uk/art/artworks/burri-sacking-and-red-t00787 Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 23: http://www.tate.org.uk/art/artworks/rothko-red-on-maroon-t01165 Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 24: http://weheartit.com/entry/group/1181167 Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 25: http://www.dizzlemorrison.com/blog/?p=1599 Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 26: http://dolusozluk.com/?b=Leon+Golub Erişim tarihi: 15.01.2015

Görsel 27: ctie.monash.edu.au/ Erişim tarihi: 15.01.2015