KIRKYAMA’NIN SERAMİK SANATINA YANSIMASI: ZOE HİLLYARD ÖRNEğİ

Sibel Sıdıka SEVİM, Nesrin YEŞİLMEN
971

Öz


Kırkyama; giyim veya kullanım eşyası olarak kullanılmak üzere küçük kumaş parçalarının di- kilerek bir araya getirilmesi yöntemine denir. Daha büyük bir kumaş yapmak için küçük kumaş- ların birleştirilmesi yöntemini neredeyse her toplum farklı isimlerle kullanmıştır. Kırkyama’nın 13.yy’da Avrupa’da günlük yaşama girmesi ile çeşitli teknik ve desenler üretilmiş, tasarım ve görsel- lik ön plana çıkmıştır. Yaklaşık 5000 yıllık bir tarihe sahip olan bu yöntem bugün başka alanlarda da kullanılmakta olup birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuş ve plastik sanatlarda kullanımı da oldukça yaygınlaşmıştır. Disiplinlerarası etkileşimle seramik sanatında çeşitli biçimlerde kullanıl- mıştır. Bu çalışmada kırkyama tekniğinin seramikte dekor ögesi olarak kullanımı sanatçı Zoe Hill- yard örneği ile ele alınmıştır. 
Referanslar


KAYNAKÇA

Bağatır, R. D. (2011). Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları, Gazi Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Sayı:7 S:23-33

Dimock, C. (1999). The ‘Vampire’ Quilt: A Metarial- Culture , Uncovering, Vol:20 S: 159-184

Walker, M. (1994). Contemporary American Quilts: An International Review, The Quilt Journal, Vol:3, Sayı:1

Janniere, J. (1994). Contemporary American Quilts: An International Review, The Quilt Journal, Vol:1, Sayı:1

Weidlicg, M. L. (1994). Contemporary American Quilts: An International Review, The Quilt Journal, Vol:4, Sayı:1 http://www.quiltmuseum.org.uk/collections/heritage/1718-coverlet.html (Erişim Tarihi: 10.03.2014) http://genesis-patchwork.blogspot.com.tr/ (Erişim Tarihi: 10.03.2014) http://www.delinetciler.net/hobiler-and-el-sanatlari/40033-kirkyama-patchwork-nedir.html (Erişim Tarihi: 10.03.2014) www.wikipedia.com (erişim Tarihi: 11.03.2014)

http://www.joanavasconcelos.com/obras_en.aspx (Erişim Tarihi: 12.03.2014) http://www.bcu.ac.uk/research/our-people/f-i/zoe-hillyard http://www.veniceclayartists.com/three-contemporary-ceramicists-4/( Erişim Tarihi:20.04.2015)

Resim Kaynakça Listesi

Resim 1: http://www.quiltmuseum.org.uk/collections/heritage/1718-coverlet.html Resim 2:http://en.wikipedia.org/wiki/Romare_Bearden

Resim 3: http://www.joanavasconcelos.com/obras_en.aspx

Resim 4-5-6-7-8-9: http://www.zoehillyard.com/