KAMUSAL ALANDA ATIK MALZEMELERLE YAPILAN SANATSAL ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HAYATINA KATKILARI

Başak Gülüm, Oğuz Dilmaç
1.486 1.154

Öz


Öz:Azalan kaynaklar ve artan nüfus ve buna bağlı olarak artan üretim ve tüketimin insanlar üzerindeki etkisi kentlerde sürdürülebilirlik anlayışını ortaya çıkarmıştır. Verdiği toplumsal mesajlar ve üzerinde durduğu konularla halkın bilinçlenmesini sağlayan kamusal alanda yapılan sanat, sürdürülebilir kent hayatına önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu etkenler göz önüne alındığında; bilinçli tüketim davranışlarının kazandırılmasında önemli bir yeri olan kamusal alanda atık malzemelerle yapılan çalışmalar kayda değer bir konu olarak görülmektedir.

Bu araştırma, geri dönüşümün sanatla buluşup kamusal alanlara taşınmasının önemini açıklamak ve kent hayatına yansıyan etkilerini dünyadan ve Türkiye'den bu tarz çalışmalar yapan sanatçıların eserleriyle örneklendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal sanat,geri dönüşüm, sürdürülebilir kent hayatı, atık malzemeler


[1] Bu makale Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  tarafından 6-8 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen 11. Ulusal Sanat Sempozyumunda sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş halidir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyol,Ç,V.(2011). Geri Kazanın, Ülke Kazansın, Geri Dönüşüm Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 3, 26-27

Atatürk Üniversitesi. Erişim: 13 Aralık 2014, http://www.atauni.edu.tr/#!haber=kavukcudan-mevsimler-ve-bicimler-ii-alan-kurgu-performans-etkinligi

Boredpanda. Erişim: 16 Aralık 2014, http://www.boredpanda.com/recycled-owl-sculpture-street-art-owl-eyes-artur-bordalo/

Casa Batlló, Erişim: 15 Aralık 2014, http://www.casabatllo.es/en/news/technique-trencadis-casa-batllo/

Çağlın,P.(2010). Kamusal Sanat ve Kent İlişkisi.(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Gönen,E., Özmete, E. (2006). Aile ve Tüketici Bilimlerinin Sürdürülebilirlik Perspektifi, I.Uluslar arası Ev Ekonomisi Kongresi, s.50-55.

Haberdar. Erişim:13 Aralık 2014, http://www.haberdar.com/haber-yazdir-3909960.html

Haberler.com.Erişim: 13 Aralık 2014, http://www.haberler.com/hurda-araclarla-buzlu-sanat-4275980-haberi/

Jackson, I., Bandyopadhyay, S. (2007). Nek Chand’s Rock Garden and Le Corbusier in Chandigarh: reconsidering the primitive, SAJAH, 22(3),116-137

Gaudi,A. (2008). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi içinde (2.Baskı, 2,573). İstanbul: YEM Yayın

Kurt,K. (2007). Kamusal Alanda Sanat ve Kentsel Mekana Etkileri (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Sanat Sayfası.Erişim: 12 Aralık 2014, http://sanatsayfasi.com/haberler/eskisehir-cagdas-seramik-acik-hava-muzesi-aciliyor

Sevim,S,S.,Ağatekin,E.(2012). Kamusal Alanda Atık Seramiklerin Kullanımına Bir Örnek:Şandigar Kaya Bahçesi Hindistan, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi,3,3,97

Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Örneği; “Yavaş Şehirler” (2013, Şubat). Anahtar Dergisi. s.290

Unesco. Erişim: 14 Aralık 2014, http://whc.unesco.org/en/list/320

Yüksel,T.,Baylakoğlu,İ. (2007). Recycling of Electrical and Electronic Equipment, Benchmarking of Disassembly Methods and Cost Analysis, IEEE International Symposium of Electrical and Electronics Engineers, pp.222-226.