BİREYSEL VE TOPLUMSAL HAFIZANIN SANAT ESERLERİNDE "KIYAFET" ARACILIĞI İLE KURGULANMASI: GÜLSÜN KARAMUSTAFA VE GÜLÇİN AKSOY

Duygu Sabancılar
1.180 189

Öz


 

 

Öz

 

Bu makalede güncel sanat alanında üretim yapan kadın sanatçılardan, Gülsün Karamustafa ve Gülçin Aksoy’un sanat eserine dönüştürdükleri kıyafetler ile bireysel ve toplumsal  hafıza arasındaki ilişki incelenecektir. Bu sanatçılar kendilerine ya da başkalarına ait bir anıyı, bir hazır nesne (kıyafet) ile  birleştirmekte ve o kıyafeti sanat alanına taşıyarak hem kendi bireysel hafızalarına hem de toplumsal hafızaya dair okumalara imkan vermektedirler.Kendi geçmişlerinin sorgulanması sonucu ortaya çıkan anı ve kıyafet birlikteliği, aynı zamanda bireye ait bir anının, nasıl da topluma ait bir anıya dönüşebileceğini göz önüne sermektedir. Sanatçıların seçtikleri kıyafetler yeniden üretilmiş ve dönüştürülmüş olma özelliklerinin yanında bireysel ve toplumsal olarak göç hikayeleri ile de birleşmekte ve birçok somut ve soyut yeni anlamlara dönüşmektedir. Böylece sanat nesnesine dönüşen kıyafetten yola çıkılarak, bireysel ve toplumsal hafızanın izleri sürülmeye çalışılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Gülsün Karamustafa, Gülçin Aksoy, kıyafet, anı, bireysel ve toplumsal hafıza

 

 


Tam metin:

PDF