SERAMİK YÜZEYLERDE MONOBASKI UYGULAMALARI

Perihan Şan Aslan
1.880 2.001

Öz


Öz

Seramik yüzeylerde baskı tekniklerinin kökeni çok eski çağlara dayanmaktadır. M.Ö. 4000’de, Kuzey Mezopotamya'da yaşayan Sümerler tarafından, yumuşak çamur üzerine mühür bastırılmak suretiyle ilk baskı uygulaması yapılmıştır. Seramik boyasının bir yüzeyden diğerine aktarılmasına ise ilk olarak, doğal süngerlerle baskı yapılan Girit (Minos) ve Yunan (Miken) seramiklerinde rastlanmıştır. Seramik yüzeyler üzerine baskı, mühür yöntemi ile başlamış, teknolojik gelişmelerin etkisiyle çeşitlenerek yaygın bir biçimde uygulanır hale gelmiştir. Günümüz seramik endüstrisi ve sanatında ilkel yöntemlerden gelişmiş olanlara kadar çeşitli baskı teknikleri kullanılmaya devam edilmektedir. Bu baskı tekniklerinin en önemlilerinden biri ise Monobaskıdır. Monobaskının tarihi 17. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır ve ilk olarak İtalyan baskı resimci Giovanni Benedetto Castiglione tarafından uygulandığı bilinmektedir. Monobaskı, seramik yüzeylerde oldukça özgün ve çeşitli uygulamalara olanak tanımaktadır. Bu makalede, kil yüzeylerde Monobaskı yönteminin uygulanması üzerine teknik bilgiler verilecek ve çeşitli uygulamalar üzerinde durulacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: Seramik, Baskı, Monobaskı, Monotip

 


Tam metin:

PDF


Referanslar


Grabowski, B., Fick, B. (2012). Baskıresim Kapsamlı Materyaller& Teknikler Rehberi (çev. S. Atay Eskier, A. Ziya Tunç) İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları

Kahraman, D. (2012). Seramik Yüzeyler Üzerinde Baskı Tekniklerinin Araştırılması, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.

Keser, N.(2009). Sanat Sözlüğü, Ankara: Ütopya Yayınevi.

Scott, P.(2002). Ceramics and Print, London: A&C Black Publishers.

Wandless, A.P. (2006). Image Transfer on Clay Screen, Relief, Decal& Monoprint Techniques, New York: Lark Crafts.