ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM VE REKLAMCILIKTA ANDY WARHOL ETKİSİ

Atila Işık
2.463 293

Öz


Bu araştırmada Andy Warhol'un hayatı ve çalışmalarının aradan yaklaşık elli yıl geçmesine rağmen çağdaş grafik tasarımı nasıl etkilemeye devam ettiği incelenmiştir. Andy Warhol’un çağdaş grafik tasarıma etkisinin geçişini araştırmak için, grafik tasarım teknikleri ve çalışmalarının grafik tasarıma güncel biçem ve yaklaşımlar bağlamında etkisi ile ilgili kaynakçalardaki buluntulardan derlenen bir araştırma sentezi yapılmıştır. Değerlendirmeler Warhol hakkında yazılan metinlerden, grafik tasarım kaynaklarından, reklamlardan ve sanatçının kendi çalışmalarından yürütülmüştür.

 

Bu araştırma sentezinde,  Warhol’un biçeminin günümüzde yoğun bir biçimde kullanılan ancak sanatçının yaşadığı dönemde bulunmayan çevrimiçi ağ adresleri ve video kanalları gibi ortamlarda bulunan tasarımları etkilediği görülmüştür. Sanatçının üretim tekniklerinin fotoğrafçılık, çizim ve resimleme de dâhil olmak üzere grafik tasarımla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili pek çok alanı etkilediği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Warhol’ un geçmişteki çalışmalarının günümüzde güncel bir yaklaşım olan grafik tasarım tekniklerini kullanarak fotoğrafçılığı geliştirmek ve sanatsal fotoğraflar üretmek konularında katkısı olduğu bulunmuştur.

 

Araştırma sentezindeki bir başka bulgu da; güncel reklam çalışmalarında sanatçıya yapılan göndermelerde saygının bir göstergesi olarak biçeminin veya eserlerinin kullanılmasıdır.

 

Buluntulardan da anlaşılabileceği gibi Warhol; reklam dünyası, sanat ve grafik tasarım üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

Aliçavuşoğlu, E. (Editör) (2001). Sanatı ve Yaşamıyla Andy Warhol. İstanbul: YKY

Baudrilliard, J. ve Redhead S. (2008). The Jean Baudrillard Reader. New York: Columbia University Press.

Berger, J. (1999). Görme Biçimleri (Çev: Y. Salman). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Curran, S. (2000). Motion Graphics: Graphic Design for Broadcast and Film. Massachusetts: Rockport Publishers.

Dönmez, F.Ö. (2015). Kağıtla Yapılan Giysi Tasarımları. Kesit Akademi Dergisi Sayı:1.

Garzone, G. (2009). Multimodal analysis. The handbook of business discourse. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press

Gürdal, N. (2015). Aura’nın Yitiminden Sonra Sanat Eseri. Yıldız Journal of Art and Design.Sayı 2.

Indiana, G. (2010). Andy Warhol and the Can that Sold the World. New York: Basic Books.

Landa, R. (2010). Graphic design solutions. Boston: Wadsworth Publishing.

Şaylan, Gencay. (2002). Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi.

Warhol, A. Andy Warhol Felsefesi (Çev. E. Gökteke). İstanbul: Sel Yayınları

İNTERNET KAYNAKÇASI

Kamholz, R. (2013). Andy Warhol and His Process : Sotheby’s.

(http://www.sothebys.com/en/news-video/blogs/all-blogs/21-days-of-andy-warhol/2013/11/andy-warhol-and-his-process.html adresinden 8 Ocak 2016’da alınmıştır.

Sooke, A. (2010). Modern Masters: Why modern art is everywhere. The Telegraph.

http://www.telegraph.co.uk/journalists/alastair-sooke/7640258/Modern-Masters-why-modern-art-is-everywhere.html adresinden 8 Ocak 2016’da alınmıştır.

GÖRÜNTÜ KAYNAKÇASI

Görüntü 1: “Jobs” internet sitesi ekran görüntüsü.

http://www.jobsisfree.com/ (Erişim:10 Ocak 2016).

Görüntü 2: Lady Gaga “Telephone” müzik klibi. (https://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U) (Erişim:10 Ocak 2016).

Görüntü 3: Warhol’un “Marilyn Monroe” serisinden bir serigrafi.

(http://mla-s2-p.mlstatic.com/cuadros-marilyn-monroe-by-andy-warhol-pop-art-25x25-949601-MLA20390554081_082015-F.jpg) (Erişim:10 Ocak 2016).

Görüntü 4: Apple Ipod taşınabilir müzikçalar açıkhava reklamı. http://www.aef.com/images/museum/obie_2005/hall_of_fame/4009_CBLAppleIpod2.jpg

(Erişim:10 Ocak 2016).

Görüntü 5: Mediacat 145. sayı şubat 2007 kapağı. Kapital Medya AŞ: İstanbul.

Görüntü 6: Orbit sakız reklamı. (http://files1.coloribus.com/files/adsarchive/part_1019/10198805/file/wrigley-warhol-small-22570.jpg) (Erişim: 10 Ocak 2016).

Görüntü 7: “Souper” Elbise.

(https://www.famsf.org/files/imagecache/exhibition_preview_large/1998.69.jpg) (Erişim: 13 Ocak 2016).

Görüntü 8: “Absolut Warhol” Kampanya Reklamı.

(http://popsop.com/wp-content/uploads/Absolut-y-Warhol-painting_03.jpg)

(Erişim: 13 Ocak 2016).

Görüntü 9: Vauxhall Corsa Reklamı.

(http://lareclame.fr/wp-content/uploads/2010/02/opel-corsa-article1.jpg)

(Erişim: 13 Ocak 2016).

Görüntü 10: Pepsi Reklamı

(http://www.campaigntr.com/wp-content/uploads/2013/03/beyonce-pepsi-andy-warhol.jpg)

(Erişim: 13 Ocak 2016).