MİTOLOJİ VE ÇAĞDAŞ SANAT

Cemile Kaptan Bazyar
3.097 525

Öz


ÖZ

Mitoloji söz konusu olduğunda Sanat Tarihi yoğunlukla Modernizm öncesine, belirli dönemlere odaklanmıştır. Çağdaş Sanatın mitoloji ışığında değerlendirilmesine daha nadir rastlanmaktadır. Oysa pek çok çağdaş akımın köklerinin de mitolojiye dayandığı iddia edilebilir. Tüm mitolojiler içinde Avrupa sanat ve edebiyatında en çok etkili olan, Yunan mitolojisi olmuştur. Bu nedenle Çağdaş Sanatı irdelerken de karşımıza Yunan Mitolojisi, özellikle de Dionisien felsefe çıkmaktadır. Öyle ki, Güzel Sanatlar Tanrısı Apollon ise,  Çağdaş Sanat Tanrısı’nın Dionisos olduğu öne sürülebilir. Çağdaş yaratının, happening, performans, aksiyon gibi anlatım olanakları, ya da Beden Sanatı ve Feminist Sanat, Dionisos ayinlerine ve tragedyanın doğuşuna dayandırılabilir.

Doğrudan mitolojik hikayeleri canlandıran ya da hatırlatan eserler kadar, kendi hikayeleriyle birer mit yaratan sanatçılar da bulunmaktadır. Bu anlamda, Dionisos kültü ve diğer pek çok mit, çağdaş sanatı, ihtiyacı olan metafizik paralele taşıyabilmektedir. Tanrılar artık aramızdadır.

 

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Çağdaş Sanat, Dionisos

Tam metin:

PDF


Referanslar


Kaynakça

BEYKAL, Canan (editör) (1992), Üç Gün, a+A Plastik Sanatlar Derneği Yayın Dizisi, İstanbul: Mas Matbaacılık.

CAN, Şefik (1997). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

ÇELEBİ, Elif (2004), Gündelik Yaşamın Sanatta Kullanımı (1960-2000), Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.

ELIADE, Mircea (2001). Mitlerin Özellikleri (çev. Sema Rifat). İstanbul: Om Yayınevi.

ERHAT, Azra (1997). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1983). Düşünce Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

http://www.pbs.org/art21/artists/antin/ adresinden 16 Eylül 2015’de alınmıştır.

http://www.pbs.org/art21/artists/barney/ adresinden 16 Eylül 2015’de alınmıştır.

http://www.cremaster.net/crem3.htm adresinden 18 Eylül 2015’de alınmıştır.

PETERICH, Eckart (1946). Küçük Yunan Mitologyası (çev. Dr. Suat Yakup Baydur) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

SMITH, Edward Lucie (1997). Movements in Art since 1945 – Issues and Concepts. London: Thames and Hudson Ltd.

WEIERMAIR, Peter (2003). “Çağdaş Sanatta Kan Üzerine Düşünceler”, Cogito, Sayı:37, İstanbul: YKY