Çevrimiçi Çalışabilen Çoklu Ortama Uygun Hasta İzleme Sistemi

Murat Demirtaş, gökalp tulum, Mehmet Sağbaş, Umut Ayten
559

Öz


Bu çalışmada, biyomedikal sensörlerden (EKG, nabız, sıcaklık, hareket vb.) alınan verilerin anlık bir şekilde kaydedilmesini sağlayan hasta takip sistemi geliştirilmiştir. Sistem, biyomedikal sensörler ile birlikte Atmega mikro denetleyici ve IEEE 802.11 Wi-Fi modül yapılarından oluşmaktadır. Biyomedikal sensörlerden alınan sinyaller, sayısal verilere dönüştürülerek Wi-Fi modül ile sunucuya aktarılmaktadır. Bu sayede biyomedikal veriler, mobil ve masaüstü cihazlarda çalışan sisteme bağlanan sağlık personeline ulaştırılmaktadır. Ayrıca bu sistem acil durumlarda gömülü sistem ve sunucu yazılımı ile ilgili birimleri uyarabilmektedir. Giyilebilir olarak tasarlanan bu sistem ile hastaların günlük aktivitelerini engellemeden günün her saati uzaktan takip edilmeleri amaçlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Sağlık İzleme Sistemleri; Kablosuz Hasta Takibi;ESP8266; Kablosuz İletişim; AndroidCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜFenBilDer), ISSN: 1301-4048 e-ISSN: 2147-835X