EDİTÖRDEN

Ayşe KİN İŞLER
1.856 326

Öz


Değerli okurlarımız

Spor Bilimleri Dergisinin 2015 yılı üçüncü sayısıyla yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dergimizin bu sayısında yine dört güzel makale ile karşınızdayız. Birinci makalede “Beden Eğitimi öğretmen adaylarının

biliş ötesi öğrenme stratejileri, akademik öz-yeterlilikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları” incelenmiştir.

İkinci makalede “Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında çalışan akademik personelin

örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet düzeyleri” incelenmiştir. Üçüncü makale bir ölçek çalışması. Makalede “Spor Etkinlikleri

Gönüllü Motivasyon Ölçeği’nin” geçerlik ve güvenirliği çalışılmıştır. Son makale ise “Türkiye’nin sportif başarı açısından

değerlendirilmesi: Bakü Avrupa Oyunları örneği” isimli bir makaledir. Birbirinden ilginç bu dört çalışmayı keyifle

okuyacağınızı umuyor iyi çalışmalar diliyoruz.


Tam metin:

PDF