Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

63.573 17.353

Dergi ana sayfa görseli

Sayı 11 (2016)

İçindekiler

Makaleler

ULUSAL İŞ SİSTEMLERİNDE YÖNETİM KURUL YAPISI FARKLILIKLARI: ABD, ALMANYA, JAPONYA, TAYVAN VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI PDF
Kader Tan Şahin, Ramazan Koçoğlu
FAALİYET DENETİMİNİN AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASINDAKİ ROLÜ: BİR ŞİRKET UYGULAMASI PDF
Mehmet Özbirecikli, Yunus Karaömer
KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN PORTER’IN BEŞ GÜÇ MODELİ İLE REKABETÇİLİK ANALİZİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ PDF
Bilgen Akmermer, Hasan Ayyıldız
KEYNEZYEN TEORİYE ÇAĞDAŞ KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PDF
Cuma Çataloluk
YENİ BİR KURUMSAL RAPORLAMA YAKLAŞIMI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA VE DÜNYADAKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Uğur Kaya, Davut Aygün, Ömer Yazan
AVRUPA BİRLİĞİ 2014-2020 ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNİN HARCAMA KALEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ PDF
Semih Bilge, Ferdi Çelikay
NORDİK ÜLKELERİNDE İDARELERARASI MALİ İLİŞKİLER PDF
Tekin Akdemir, Birol Karakurt
TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI VE AK PARTİ’NİN BAŞKANLIK SİSTEMİ ÖNERİSİ ÜZERİNE PDF
Yılmaz Demirhan, Seyfettin Aslan, Mehmet Alkış
THE IMPORTANCE of LISTENNING THE VOICES of CHILDREN from THEIR IMMEDIATE OUTDOOR ENVIRONMENTS of THEIR EARLY CHILDHOOD CENTERS PDF
Simge Yılmaz
MÜLHİME-NÂME’NİN SÖZ VARLIĞI PDF
Nimet Kara
KEYNESYEN TEORİYE ÇAĞDAŞ KEYNESYEN YAKLAŞIMLAR
Cuma Çataloluk
ULUSAL İŞ SİSTEMLERİNİN YÖNETİM KURUL YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ABD, ALMANYA, JAPONYA, TAYVAN VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Ramazan Koçoğlu, Kader Şahin


ISSN: 2146-3727