ULUSAL İŞ SİSTEMLERİNİN YÖNETİM KURUL YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ABD, ALMANYA, JAPONYA, TAYVAN VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Ramazan Koçoğlu, Kader Şahin
1.013

Öz


Bu çalışmanın amacı, ülkelerin ulusal iş sistemlerinin kurumsal yönetim mekanizması üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, Whitley (2000)’in çalışmasında yer alan “Ulusal İş Sistemleri”nin, kurul büyüklüğü, kompozisyon, aile sahipliği ve birleşik liderlik yapısı olarak ele alınan yönetim kurulu yapısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, ulusal iş sistemlerinin kurumsal yönetim mekanizmaları üzerindeki etkisinin boyutları ve bu mekanizmalar arasında bir yakınsamanın olup olmadığı üzerinde durulmuştur.