ULUSAL İŞ SİSTEMLERİNDE YÖNETİM KURUL YAPISI FARKLILIKLARI: ABD, ALMANYA, JAPONYA, TAYVAN VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Kader Tan Şahin, Ramazan Koçoğlu
2.332 514

Öz


Bu çalışmanın amacı, ülkelerin ulusal iş sistemlerinin, önemli bir kurumsal yönetim mekanizması olarak bilinen yönetim kurulu yapılarında nasıl bir farklılık ortaya koyacağını araştırmaktır. Bununla birlikte bu mekanizmalar arasında bir yakınsama veya ıraksama olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, Whitley (2000)’in çalışmasında yer alan “Ulusal İş Sistemleri” yaklaşımı ile yönetim kurulu yapısı incelenmiştir. Bu amaçla içerik analizi yapılmıştır. Ülkelerin kurumsal yönetim mekanizmalarının kendi ulusal iş sistemlerinden etkilendiği ve farklı iş sistemlerinde farklı kurumsal yönetim mekanizmalarının oluştuğu görülmektedir. Sonuç olarak, ülkelerarası kurumsal yönetim mekanizmalarının yakınsamasının oldukça sınırlı olduğu ileri sürülebilir.

Tam metin:

PDF