YENİ BİR KURUMSAL RAPORLAMA YAKLAŞIMI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA VE DÜNYADAKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uğur Kaya, Davut Aygün, Ömer Yazan
3.651 771

Öz


Entegre raporlama, kurumsal raporlama anlayışının güncel yansımalarından birisidir. Bu raporlama türü her geçen süre yaygınlaşmakla birlikte üzerinde görüş birliğine varılmış bir entegre rapor formatına henüz ulaşılamamıştır. Ayrıca diğer kurumsal raporlamalarla ilişkisi, kapsayıcı ya da katkı sağlayıcı özellikleri tartışılmaktadır. Bu çalışma mevcut uluslararası entegre raporlama anlayışı hakkında bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, 13 farklı ülke işletmelerinin yayınladıkları uluslararası entegre raporlar kapsam ve içerik bağlamında incelenmiş, farklılaşan veya ortak özellikleri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda gelecek entegre raporlama uygulamaları için önerilerde bulunulmuştur.


Tam metin:

PDF