AVRUPA BİRLİĞİ 2014-2020 ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNİN HARCAMA KALEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Semih Bilge, Ferdi Çelikay
2.123 432

Öz


Avrupa Birliği (AB) mali sisteminin temel unsurlarından birisi de AB Bütçesidir. Çok Yıllı Mali Çerçeveler, AB’nin yedi yıllık dönemdeki maksimum harcama ve gelir miktarlarını gösteren, hangi politika alanlarına ne kadar kaynak ayrılacağını ve gelirlerin nasıl idare edileceğini belirten bütçe belgeleridir. Bu çalışmada 2014-2020 yıllarını kapsayan şu an yürürlükteki 5. Çok Yıllı Mali Çerçevenin harcama kalemlerindeki değişimler, yaşanan küresel gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 5. Çok Yıllı Mali Çerçevenin harcama kalemleri, AB 2020 Strateji Belgesindeki hedefleri sağlayacak ve 2008 Küresel Finansal Krizinin etkilerini giderecek biçimde oluşturulmuştur. Sürdürülebilir, akıllı ve kapsayıcı ekonomik büyüme ve istihdamın arttırılmasına yönelik harcamalar, geçmiş mali çerçevelerle uyumlu biçimde bütçenin en önemli harcama kalemlerini oluşturmaktadır. Ortak Tarım Politikasına yönelik harcamaların payında sınırlı azalma öngörülürken, istihdam ve büyüme sağlayıcı AR&GE, inovasyon, eğitim ile sosyal politika alanlarına yönelik harcamalarda artışlar yapılmıştır.  


Tam metin:

PDF