NORDİK ÜLKELERİNDE İDARELERARASI MALİ İLİŞKİLER

Tekin Akdemir, Birol Karakurt
1.732 393

Öz


Yerel yönetimlerin reformu ve yeniden organizasyonu sürekli gündemde olan bir konudur. Son 30 yıldır, birçok ülkede; idarelerarası ilişkilerin nasıl organize edilmesi gerektiği, hangi yetki ve sorumlulukların yerel yönetimlere devredileceği, hangi vergilerin ve ne ölçüde farklı yönetim kademelerine tahsis edilebileceği ile yerel yönetimlere ne kadar özerklik verileceği gibi bir dizi soruya cevap aramaktadır. Ancak bu soruların doğru cevapları henüz tam olarak kesin bir hükme bağlanamamıştır. Ancak, idarelerarası ilişkiler sisteminde sorun yaşayan ülkeler, dünyanın geri kalanındaki iyi uygulamaları inceleyerek, kendileri için en uygun sistemi bulmaya çalışmaktadır. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’de de idarelerarası ilişkilerin düzenlenmesi önemli bir gündem işgal etmektedir. Bu nedenle, dünyanın farklı bölgelerindeki başarılı uygulamalar, Türkiye'de idarelerarası ilişkilerin yeniden tesisi için rehberlik edebilecektir. Bu çalışmanın temel amacı, Nordik ülkelerinin yerel yönetim sistemini analiz etmek ve bu ülkelerin yerel yönetim uygulamaları ve tecrübelerinden bazı dersler çıkarabilmektedir.


Tam metin:

PDF