TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI VE AK PARTİ’NİN BAŞKANLIK SİSTEMİ ÖNERİSİ ÜZERİNE

Yılmaz Demirhan, Seyfettin Aslan, Mehmet Alkış
2.769 502

Öz


Bu çalışma temelde Türkiye’de hükümet sistemi tartışmaları ve bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) tarafından 2012’de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan başkanlık sistemi önerisini konu almaktadır. Bu çerçevede çalışmanın başında güçler ayrımı teorisi, güçler ayrımını esas alarak ortaya çıkan hükümet sistemleri ile bunların olumlu ve olumsuz yönlerine yer verilmiştir. Ardından Türkiye’deki parlamenter süreç ve parlamenter sürecin işleyişinden kaynaklı sorunlara dayanarak ortaya çıkan hükümet sistemleri tartışmaları incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise hükümet sistemi tartışmaları bağlamında Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) tarafından meclise sunulan başkanlık sistemi önerisi detaylı bir şekilde ele alınmış ve bu öneriye yönelik olarak yapılan eleştiriler yansıtılmıştır. Çalışma büyük ölçüde ilgili literatür esas alınarak oluşturulmuştur.


Tam metin:

PDF