Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 9 (2015) ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİ KULLANARAK ISO 9001: 2008’E DAYALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Alparslan Oğuz, Talha Ustasüleyman
 
Sayı 11 (2016) AVRUPA BİRLİĞİ 2014-2020 ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNİN HARCAMA KALEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Semih Bilge, Ferdi Çelikay
 
Sayı 11 (2016) FAALİYET DENETİMİNİN AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASINDAKİ ROLÜ: BİR ŞİRKET UYGULAMASI Öz   PDF
Mehmet Özbirecikli, Yunus Karaömer
 
Sayı 9 (2015) GEÇİŞ SÜRECİNDEKİ MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SEÇİLMİŞ ÜLKE DEĞERLENDİRMELERİ Öz   PDF
Çiğdem Karış, Hasan Özyurt
 
Sayı 9 (2015) HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK REKLAM İÇERİKLİ KISA MESAJLARIN (SMS) TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Hacı Akbaş, Fazıl Kırkbir
 
Sayı 11 (2016) KEYNESYEN TEORİYE ÇAĞDAŞ KEYNESYEN YAKLAŞIMLAR Öz
Cuma Çataloluk
 
Sayı 11 (2016) KEYNEZYEN TEORİYE ÇAĞDAŞ KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR Öz   PDF
Cuma Çataloluk
 
Sayı 9 (2015) KİŞİLİK - İŞ UYUMUNUN DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK İLE İŞ VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Salih Dursun, Uğur Kaya, Emel İştar
 
Sayı 11 (2016) KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN PORTER’IN BEŞ GÜÇ MODELİ İLE REKABETÇİLİK ANALİZİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Bilgen Akmermer, Hasan Ayyıldız
 
Sayı 9 (2015) MONOTHEISTIC RELIGIONS in TERMS of ENVIRONMENT and SUSTAINABILITY Öz   PDF
Muhammed Yunus Bilgili, Oğuzhan Aslantürk, Emrah Firidin
 
Sayı 11 (2016) MÜLHİME-NÂME’NİN SÖZ VARLIĞI Öz   PDF
Nimet Kara
 
Sayı 11 (2016) NORDİK ÜLKELERİNDE İDARELERARASI MALİ İLİŞKİLER Öz   PDF
Tekin Akdemir, Birol Karakurt
 
Sayı 9 (2015) OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN SOSYAL UYUM VE BECERİ DÜZEYLERİ İLE DEĞER KAZANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Haluk Tanrıverdi, Nejla Erarslan
 
Sayı: 1 SAYI: 1 OCAK - 2011 Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 2 SAYI: 2 TEMMUZ - 2011 Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 3 SAYI: 3 OCAK - 2012 Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 4 SAYI: 4 TEMMUZ - 2012 Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 5 SAYI: 5 OCAK - 2013 Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 6 SAYI: 6 ARALIK - 2013 Öz   PDF
Editörden
 
Sayı: 7 SAYI: 7 BAHAR - 2014 Öz   PDF
Editörden
 
Sayı 9 (2015) SURİYE İÇ SAVAŞI VE ULUSLARARASI DÜZEN Öz   PDF
Coşkun Topal
 
Sayı 11 (2016) THE IMPORTANCE of LISTENNING THE VOICES of CHILDREN from THEIR IMMEDIATE OUTDOOR ENVIRONMENTS of THEIR EARLY CHILDHOOD CENTERS Öz   PDF
Simge Yılmaz
 
Sayı 11 (2016) TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI VE AK PARTİ’NİN BAŞKANLIK SİSTEMİ ÖNERİSİ ÜZERİNE Öz   PDF
Yılmaz Demirhan, Seyfettin Aslan, Mehmet Alkış
 
Sayı 9 (2015) TÜRKİYE’DEKİ TİCARİ BANKALARIN PERFORMANSLARININ AHS ve GİA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Yusuf Güneysu, Bünyamin Er, İlker Murat Ar
 
Sayı 11 (2016) ULUSAL İŞ SİSTEMLERİNDE YÖNETİM KURUL YAPISI FARKLILIKLARI: ABD, ALMANYA, JAPONYA, TAYVAN VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI Öz   PDF
Kader Tan Şahin, Ramazan Koçoğlu
 
Toplam 28 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


ISSN: 2146-3727