Ülkemizde ve Dünyada Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan, H. Sinem Şanlı, A. Gülçin Sağdıçoğlu Celep
2.979 1.592

Öz


Teknoloji eğitiminin kesin başlama tarihini ve yerini saptamak imkansızdır. Tarihsel süreç içerisinde teknoloji eğitimi, genel eğitimin bir parçası olarak değişik isimler altında var olmuştur. Yine teknoloji eğitimi, eğitimin önde gelen ve çözüm bekleyen bir sorunu olarak eğitimcileri sürekli meşgul etmiştir. Teknoloji eğitimi'nin öneminin anlaşılmasına ilişkin ilk bilinçlenme, “işin” eğitim süreci içerisinde öneminin anlaşılması ve kabul edilmesi ile olmuştur. Bu önem anlaşılınca iş eğitiminin ayrı bir ders olarak eğitim programlarında olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Buna bağlı olarak da o güne kadar birçok dersin içerisinde değişik biçimlerde yer alan teknoloji eğitiminin ayrı bir ders haline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada; ülkemizde ve dünya'daki teknoloji eğitimi uygulamalarına bakılarak yeni oluşturulan “teknoloji ve tasarım dersinin öğretmenlerini” yetiştirmeye dönük günümüz ve ülkemiz koşullarına uygun bir taslak programı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: teknoloji ve tasarım, eğitim, teknoloji, tasarım


Abstract

to determinate the definitive beginning date and place of the technology education is impossible. Technology education has gotten different names as a part of the general education during the historical period. Technology education has also always occupied the educational researcher as a principal problem on the education. The first awakening on the importance of the technology education is to understand and accept that “business” important in the education is.then ıt has been accepted that business education must be in education curriculums. In the relation of this opinion, to establish a new and seperate lesson has been the main purpose instead of the business lesson which is parts of the other lessons. In this study; a new actual and suitable for the conditions of our country proposal for the purpose to train “the technology and design teachers” has been tried to create in frame of the technology education applications in our country and in world.

Key words: technology and design, education, technology, design

Tam metin:

PDF
12/1/2011 yilindan itibarenki sayıları tam metin olarak , 12/1/2008 yılından itibarenki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadir.