Cilt 5, Sayı 10 (2012)

İçindekiler

Kapak

Art-E 10. Sayı PDF
Kapak Arkası

Editörden

Eleştiri Yokluğunda Sanat PDF
Güler Bek

Makaleler

Arman's System of Objects (çev: Ayşe Önuçak Bozdurgut) PDF
Jaimey Hamilton
Türkiye'de Çağdaş Sanatta Kurumsal Eleştirinin Sorunları PDF
Osman Odabaş
Türkiye'de Bulunan Bazı Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Dergi Kapaklarındaki Tasarım Sorunlarına Alternatif Yaklaşımlar ve Bir Anket Uygulaması PDF
Ali Tomak, Sena Sengir, Zehra Sengir
Bir Sınıf Çalgısı Olarak Blokflütün İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programını Gerçekleştirebilmedeki Yeterliliği PDF
Ayça Acar Önal, Salih Aydoğan
Meyve ve Türk Sanatları Bağlamında Elma PDF
Filiz Nurhan Ölmez
Düz Dokumalarda Nazar İnancı ve Göz Motifi PDF
Sema Etikan, Hande Kılıçarslan
Burdur İlinde Yorgancılık Sanatı PDF
Deniz Çeliker, Filiz Nurhan Ölmez


12/1/2011 yilindan itibarenki sayıları tam metin olarak , 12/1/2008 yılından itibarenki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadir.