Cilt 9, Sayı 17 (2016)

İçindekiler

Kapak

ART-E Cilt:9 Sayı:17 PDF
Kapak Arkası

Editörden

Editörden PDF
Yusuf Keş, Ece Çalış Zeğerek

Makaleler

Türk Çini Sanatında Kullanılan Hayvansal Figürlerin Seramik Yüzeyler Üzerinde Üç Boyutlu Uygulanması PDF
Ayşe Pamuk, Naile Rengin Oyman
Tekstil Tasarımında Kavramsal Tasarım Adımlarının Uygulanması: Bir Örnek Kumaş Koleksiyonu PDF
Banu Hatice Gürcüm, İbrahim Üner
Fotoğraftaki Gerçeklik Olgusu Ve Ölüm-Ölümsüzlük Karşıtlığı PDF
Eren Görgülü
Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Afyon Yöresi Kilimlerinden Örnekler PDF
Hacer Arslan Kalay
Seyahatnamelere Göre Gerede/Bolu El Sanatları PDF
Halide Sarıoğlu, Vildan Bağcı
Erken Yaş Gitar Eğitimiyle İlgili Basılı Öğretim Materyallerinin Karşılaştırmalı Analizi PDF
Işıl Kalaycıoğlu, Ali Erim
Burdur İli Geleneksel Mekikli Dokumaları PDF
Kevser Hız, Naile Rengin Oyman
Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım Ve Üretim PDF
Mine Yıldıran
Video Sanatında Sergileme Sorunu Ve Çözüm Arayışları PDF
Mehmet Emin Kahraman
Bir Öğrenme Aracı Olarak Etkileşimli E-Kitap PDF
Murat Kara, Yusuf Keş
Bir Oyunculuk Tekniği Olarak Transfer PDF
Nazım Uğur Özüaydın
Tekstil Sanatında Gelenekselden Çağdaşa Biçimsel Değişim PDF
Nihan Akdemir
Tasarımda Süsleme Malzemesi Olarak İpekböceği Kozasının Kullanımı: Hatay Örneği PDF
Nuran Kayabaşı, Ayşegül Karakelle, Feryal Söylemezoğlu
Ebru Sanatında Akkase Tekniği PDF
Osman Caner Kolçir, Sema Etikan
Heykelin Çevresel Serüveni PDF
Olcay Ataseven
Gölbaşı (Ankara) Çömlekçiliğinin Korunması, Sorunları Ve Çözüm Önerileri PDF
Ayşegül Koyuncu Okca
Gelecek Odaklı Tasarım Projelerine Öğrenci Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi PDF
Saliha Türkmenoğlu Berkan, Özlem Er
El Sanatları Ürünlerinde Coğrafi İşaretleme Ve Ürün Kimlik Bilgisinin Önemi PDF
Sema Özkan Tağı, Ayşem Yanar
Görsel Algı Kuramlarına Göre Reklam İçerikli Tasarımların Değerlendirilmesi PDF
Suzan Duygu Bedir Erişti
Müzeciliği'nde Bir Şehri Kalkındıran Müzecilik Örneği, Guggenheim Bilbao Müzesi PDF
Tuğba Gayret
Geleneksel Türk Giyim Kültürü Ve 20. Yüzyıl Modasının Kesişme Noktası: Geometrik Kesim PDF
Yüksel Şahin