Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

1.622.390 667.722

e-ISSN: 1308-6529

ÖNEMLİ DUYURU:  Bu sistemde değerlendirme ve düzenleme süreci tamamlanıp "Kabul Edilen Makaleler" başlığı altında aktif DOI numaraları ile birlikte online yayınlanmış 67 makale, 5 Ekim 2018 tarihinde 2018 Özel Sayı başlığı altında yayımlanmıştır. Değerlendirme ve düzenleme süreci devam etmekte olan az sayıda makale ise süreçleri tamamlandıktan sonra http://dergipark.gov.tr/sdufenbed adresinde aktif DOI numarası, cilt, sayı ve sayfa numarası ile birlikte "Erken Görünüm" sekmesinde yer alan sayı içerisine eklenecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderimleri 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren http://dergipark.gov.tr/sdufenbed adresi üzerinden yapılmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

2018 Özel Sayısı Yayımlandı

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin 2018 Özel sayısı yayımlandı.  
Yayın tarihi: 2018-10-05
 
Diğer duyurular

Cilt 22 (2018): Özel Sayı

İçindekiler

Kapak ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

Genel Kullanım Profiline Uygun Şehir İçi Bir Taşıtın Günlük Yakıt Sarfiyatının Belirlenerek Elektrikli Taşıta Dönüştürülmesi Durumunda Enerji Kullanımının Karşılaştırılması PDF
Emre AKBIYIK, Aytaç GÖREN
6. Yatırım Bölgesinde Kurulacak Konfeksiyon İşletmesinin Ekonomikliği Üzerine Bir Araştırma PDF
Mücella GÜNER, Mehmet KÜÇÜK
Özellik Seçim Yöntemleri ve Yeni Bir Yaklaşım PDF
Hüseyin BUDAK
Nanofiber Tabakalı Hava Filtrelerinin Partikül Yakalama Performanslarının İncelenmesi PDF
Kevser DİNCER, Gürol ÖNAL, Mehmet SELBES, Ahmet AKDEMİR
St 22 Çeliğinin Derin Çekilebilirliğine Etki Eden Parametrelerin ANOVA ile Analizi PDF
Erdoğan KANCA, Ali GÜNEN
Alg Pigmentlerinin Tekstilde Doğal Boyar Madde Olarak Kullanımı PDF
Elif BAYRAKTAR, İnci TÜNEY KIZILKAYA
Karakaya Baraj Gölü’nden Yakalanan Barbus grypus Heckel,1843 Balık Türünde Toplam Boy-Otolit Biyometrisi İlişkisi PDF
Mustafa DÜŞÜKCAN, Metin ÇALTA
Geri Adımlama Tekniği ile Bir DC Motorun Konum ve Hız Kontrolü PDF
Reşat Özgür DORUK, Ahmed ZUGLEM
İzmir İlinde Glycaspis brimblecombei (Moore) (Hemiptera: Aphalaridae)’nin Eucalyptus camaldulensis Dehnh Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Bu Alanda Bulunan Yararlı Türler PDF
Neriman Tuğba YURT, İsmail KARACA
Eskişehir Ekolojisinde 0900 Ziraat Kiraz Çeşidine Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi PDF
Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU, Yasin ALTAY
Elastik Sınır Koşullarında Fonksiyonel Derecelendirilmiş Bir Çubuğun Burulma Titreşimi Analizi PDF
Mustafa Özgür YAYLI
Dikloro [1-(2-metil-2-propenil)-3-(3,4,5-trimetoksibenzil) benzimidazol-2-iliden] piridin paladyum(II) Kompleksinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Suzuki-Miyaura ve Mizoroki-Heck Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi PDF
Neslihan ŞAHİN
Şehirlerin Suç Türlerine Göre İkili Kümeleme Yöntemi ile Gruplandırılması: Türkiye Örneği PDF
Bülent ALTUNKAYNAK, H. Hasan ÖRKCÜ, Ramazan ARSLAN
Biyogaz Enerji Tesisi için Hedef Programlama ile Yer Seçimi Problemi PDF
Onur DERSE
Yeni Ru-NHC Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Aminlerin Alkilasyonundaki Uygulamaları PDF
Öznur DOĞAN ULU
Fusarik Asit ve Enniatin-A Mikotoksinlerinin İnsan Umblikal Ven Endotel Hücreleri (HUVEC) Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi PDF
Sevcan MAMUR
Elektrokimyasal Biyosensörler için Karbon Pasta Elektrot Tasarımı ve Karakterizasyonu PDF
İlker POLATOĞLU
Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nden Farklı Çözücü Ekstraksiyonları ile Elde Edilen Konkret ve Absolütün Verimlilik ve Koku Analizleri PDF
Melek AKDAŞ, Hasan BAYDAR
Hibrit Kompozit Kirişlerin Yanal Burkulma Davranışlarına Soğuk Ortamın Etkisi PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Hüseyin Fırat KAYIRAN
Orman Mühendislerinin Mesleki Örgütlenmeye Bakış Açıları PDF
Mehmet ÜNAL, Türkay TÜRKOĞLU, Ahmet TOLUNAY
Ev Tipi Soğutma Cihazlarında, Yalıtım Malzemelerine Bağlı Enerji Verimliliğin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi PDF
Murat KORU, Mehmet Efe KANAT
Sıcak Çermik Bölgesi (Sivas) Traverten Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması PDF
Fatih ERGEZER
Çok Tabakalı Sürekli Polyester Fiber Dokuma ve PTFE Partikül Takviyeli Polyester Kompozitin Aşınma Davranışı PDF
Alpay Tamer ERTÜRK, Fahri VATANSEVER
Superpave Yöntemine Göre Tasarım Agrega Gradasyonu Seçimi PDF
Tacettin GEÇKİL, Taner ALATAŞ
Denizli Tavuğu (Gallus gallus domesticus) Oviduktundaki Mukus Glikoproteinlerinin Histokimyasal Karakteri PDF
Kenan ÇINAR, Begüm BULAN
Sıçanlarda D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Kefir’in Beyin Dokusundaki Oksidatif Stres Üzerine Etkisi PDF
Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI, Hatice Kübra GÖKALP
Lazer ile Hızlandırılan Döteronlarla Füzyon-Fisyon Hedef Sisteminin İncelenmesi PDF
Mehmet Emin KORKMAZ, Özgür CULFA
Karışık Ürolitik Kültür ile Antrakinon Boyanın Kesikli Sistemde Biyosorpsiyonu, İzoterm ve Kinetik Çalışmaları PDF
Hasan KOÇYİĞİT, Esra MANAV
Sabit-Blok Sinyalizasyon Sistemlerinde Makas Enerji Tasarruf ve Eş-Yaşlandırma Kriterlerine Göre Güzergâh Seçimi PDF
Okan ŞEREMET, Mustafa Seçkin DURMUŞ, İlker ÜSTOĞLU
N-(2,5 Dihidroksibenziliden)-2-Hidroksi-3-Metilbenzohidrazid Bileşiğinin Tautomer Yapısının Teorik Olarak İncelenmesi PDF
Tuncay KARAKURT
Silah Hedef Atama Problemi için Tavlama Benzetimli Bir Hibrit Yapay Arı Kolonisi Algoritması PDF
Hakan KUTUCU, Rafet DURGUT
Aksiyomlanabilir Teorilerin Tam Tutarlı Uzantılarının Hesaplanabilirlik Dereceleri PDF
Ahmet ÇEVİK
Sulu Çam Çıra Ekstresinin Diyabet Oluşturulan Sıçanların Testis Dokusu Üzerindeki Etkisi PDF
Ökkeş YILMAZ, Ersin DEMİR, Halise SARIGÜL
The Values of Eccentricity-Based Topological Indices of Diamond Graphs PDF
Mukaddes ÖKTEN TURACI
A Novel Multi-Criteria Decision Making Method based on The Ranking Values of Interval Type-2 Fuzzy Sets: An Application of a Manager Selection for a Telecommunication Company PDF
Aynur ŞAHİN, Nimet YAPICI PEHLİVAN
Beton Çatıların Sintilatörlü Kozmik Işın Deneyleri Üzerindeki Etkileri PDF
Güral AYDIN
Essential Oil Composition of Five Sideritis Species Endemic to Turkey PDF
Sema ÇARIKÇI, Züleyha ÖZER, Sinem DERELİ, Demet ACAR, Ahmet C. GÖREN, Turgut KILIÇ
Usage of Different Plants in the Production of Polyphenols with Ultrasonic Extraction PDF
Seyma BALCI, Sibel YIGITARSLAN
A Study on the Gamma-Ray Attenuation Coefficients of Al2O3 and Al2O3.TiO2 Compounds PDF
Nimet ZAIM, Ozkan BAYHATUN
Turkish Speech Recognition Based On Deep Neural Networks PDF
Ussen Abre KIMANUKA, Osman BUYUK
Change in Some Nutritional Value of Potato Under Different Storage Conditions PDF
Cemal KASNAK, Nevzat ARTIK
Investigation of Chemical Composition and Nutritional Value of Truffle Mushroom (Tuber nitidum Vittad.) PDF
Şeyda KIVRAK, İbrahim KIVRAK
Isı Değiştiricideki Yüzey Deseninin Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi PDF
Ersin HAYDARASLAN, Ramazan SELVER
Chebyshev Spectral Collocation Method Approximation to Thermally Coupled MHD Equations PDF
Önder TÜRK
Büyük Patlama – Büyük Çöküş Optimizasyon Yöntemi Kullanılarak Bluetooth Tabanlı İç Mekan Konum Belirleme Sisteminin Doğruluğunun İyileştirilmesi PDF
Taner ARSAN
Bifurcation control of Fitzhugh-Nagumo models PDF
Reşat Özgür DORUK, Hamza IHNISH
Life Tables of Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Diptera: Stratiomyidae) on Different Foods PDF
Bülent YAŞAR, Tansu ÇİRİK
Bağ Dokusu ve Mukozal Mast Hücrelerinin Koyun (Ovis aries) Solunum Sisteminin Bazı Bölgelerindeki Dağılımı ve Heterojenitesi PDF
Shahad Mudheher Ismael ISMAEL, Kenan ÇINAR
Bazı Erkenci Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar PDF
Ayşegül SARISU, Adnan Nurhan YILDIRIM
Effects of Relatively High Temperature on Thin Films of PbS Fabricated by Chemical Bath Deposition Method PDF
Ayça KIYAK YILDIRIM
Electrochemical sensing and fluorescence imaging of E. coli O157:H7 based on aptamer-conjugated semiconducting nanoparticles PDF
Kadri GULEC, Dilek ODACI DEMIRKOL
Kesirsel Mertebeli Şiddet Ölçülerinin Olasılıksal Sismik Talep Modellerinde Kullanımının Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerle Değerlendirilmesi PDF
Özkan KALE
Bobin Boyamada Hidrojen Peroksit ile Ağartma İşleminin Etkilerinin İncelenmesi PDF
Gonca ŞİMŞEK GÜNDÜZ, Feyza AKARSLAN
Reissner-Nordström Uzay-zaman Geometrisinde Burgers modelleri için Şok ve Seyrelme Dalgalarının Yayılımı PDF
Baver OKUTMUŞTUR
Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği PDF
Serhat ORAL, Ayhan AKYOL, Türkay TÜRKOĞLU
Process capability: A New Criterion for Loss Function–Based Quality Improvement PDF
Melis ZEYBEK
Expansions and Reductions on Neutrosophic Classical Soft Set PDF
İrfan DELİ
Optimal Asymptotic Tests for Nakagami Distribution PDF
Deniz OZONUR, Hatice Tül Kübra AKDUR, Hülya BAYRAK
On Generalized and Extended Generalized $\phi$-recurrent Sasakian Finsler Structures PDF
Nesrin ÇALIŞKAN, Ayşe Funda SAĞLAMER
Removal of Lead (II) from Water by Agro-Industrial by-Products Adsorbent PDF
Fatma TOMUL, Yasin ARSLAN, Azime Büşra YAVUZ
Bazı Postnatal Gelişme Dönemlerinde Tavuk [Gallus gallus domesticus] Ovidukt Mukozasının Histokimyasal Yapısı PDF
Kenan ÇINAR, Nazan GÖCER
A Flow Based Approach to Detect Advanced Persistent Threats in Communication Systems PDF
Şerif BAHTİYAR
Epileptik EEG İşaretlerinin Sınıflandırılması İçin Yeni Bir Öznitelik Çıkarım Yöntemi PDF
Yılmaz KAYA, Ramazan TEKİN
The Investigation of Meat Yield of Acanthobrama marmid Heckel, 1843 From Karakaya Dam Lake PDF
Ayşe Gul SAHIN, Rıdvan TEPE, Ünal İSPİR
A Study on a Generalized Relaxed Curvature Energy Action PDF
Gözde ÖZKAN TÜKEL, Ahmet YÜCESAN
Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi PDF
Sait GÜLLER, Ahmet BALCI
Analysis of Angle of Twist of Axially Layered Functionally Graded Circular Hollow Shafts PDF
Savaş EVRAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


e-ISSN: 1308-6529