Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

1.020.895 521.489

e-ISSN: 1308-6529

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

Makale Kabulü Hakkında

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne makale kabulü http://dergipark.gov.tr/sdufenbed adresi üzerinden yapılmaktadır.

 
Yayın tarihi: 2018-05-25
 
Diğer duyurular

Cilt 22, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

Kapak ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

The Responses of Antioxidant System against the Heavy Metal-Induced Stress in Tomato PDF
Dursun KISA
Biochemical Characterization of Lipases Obtained from Acinetobacter psychrotolerans Strains PDF
Şule SEREN, Hatice KATI
Ab-initio Calculations of the Physical Properties in Gallium Nitride at Equilibrium Phases: Rocksalt and Wurtzite PDF
Cengiz SOYKAN
Analysis of the Leeb Hardness Test Data Obtained by Using Two Different Rock Core Holders PDF
Nurdan GÜNEŞ YILMAZ, R. Mete GÖKTAN
Design of a Respiration Pattern Detecting Device based on Thoracic Motion Tracking with Complementary Filtering PDF
Gökhan ERTAŞ, Nida GÜLTEKİN
Black Holes with Anisotropic Fluid in Lyra Scalar-Tensor Theory PDF
Melis ULU DOĞRU, Murat DEMİRTAŞ
An Experimental Study on Shear Strength of Cemented Paste Backfill Materials PDF
Eren KÖMÜRLÜ, Alp TURAN, Ferdi CİHANGİR, Ayhan KESİMAL, Bayram ERÇIKDI
Performance of a New Restricted Biased Estimator in Logistic Regression PDF
Yasin ASAR
Leucocoprinus cepistipes, A New Coprinoid Species Record for Turkish Macromycota PDF
Yasin UZUN, Abdullah KAYA
Mentha longifolia (L.) ssp. longifolia Essential Oil: Source of Natural Antioxidant and Antimutagen as Food Additive PDF
Rukiye BORAN, Aysel UGUR
The Effect of Metal Thickness on Si Wire to Plasmonic Slot Waveguide Mode Conversion PDF
Şükrü Ekin KOCABAŞ
Neighbor Rupture Degree of Some Middle Graphs PDF
Gökşen BACAK-TURAN, Meltem ÜLKÜ ŞENOĞLU, Ferhan Nihan ALTUNDAĞ
Comparison of Sampling Methods for Annual Industry and Service Statistics Survey by TURKSTAT PDF
Sibel ŞAHİN, Süleyman ALPAYKUT
Qualitative and Quantitative Examination of Algal Flora in the Gut Content of Tanypus punctipennis Meigen, 1818 PDF
Burak ÖTERLER, Gazel Burcu AYDIN, Belgin ÇAMUR ELİPEK
A New Lichenicolous Fungus Record From The Turkey, Tremella macrobasidiata (Basidiomycota, Tremellales) PDF
Mustafa KOCAKAYA, Zekiye KOCAKAYA, Duygu KAYA, Mehmet Ünsal BARAK
Investigation of Environmental-friendly Technology for a Paint Industry Wastewater Plant in Turkey PDF
Pelin YAPICIOĞLU
Structural, Spectroscopic (FT-IR, Raman and NMR), Non-linear Optical (NLO), HOMO-LUMO and Theoretical (DFT/CAM-B3LYP) Analyses of N-Benzyloxycarbonyloxy-5-Norbornene-2,3-Dicarboximide Molecule PDF
Nuri ÖZTÜRK, Yelda Bingöl ALPASLAN, Gökhan ALPASLAN, Can ALAŞALVAR, Halil GÖKCE
On a New Type of q-Baskakov Operators PDF
Ersin ŞİMŞEK
Determination of Optimum Insulation Thickness Distribution for Refrigerators PDF
Hakan DEMİR
Modification of Morphological, Structural and Optical Properties of CBD-Based Growth of PbS Films on Glass Substrates by Addition of Saccharin PDF
Yasin YÜCEL, Ersin YÜCEL
Experimental Investigation of Gamma Radiation Attenuation Coefficients for Kırklareli Marble PDF
Nimet ZAIM, Duygu HATIPOGLU
Evaluation of Antifungal Potentials and Antioxidant Capacities of Some Foliose Lichen Species PDF
Bahar BİLGİN SÖKMEN, Kadir KINALIOĞLU, Sinem AYDIN
A Fuzzy Modeling Approach for Replicated Response Measures Based on Fuzzification of Replications with Descriptive Statistics and Golden Ratio PDF
Özlem TÜRKŞEN
An Automatic Multilevel Facial Expression Recognition System PDF
Elena BATTINI SÖNMEZ
Uşak İli Ceviz Yetiştiriciliğinin Teknik Yapısı PDF
Ercan YILDIZ, Ayşen Melda ÇOLAK
Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması PDF
Kaan ERÖZMEN, Bülent YAŞAR
PC-3 Prostat Kanser Hücreleri Üzerinde İndosyanin Yeşili Kullanarak Yapılan Fotodinamik Terapinin AO/PI Boyama Testi Sonuçları PDF
Mustafa Kemal RUHİ, Ayşe AK CAN, Murat GÜLSOY
Thlaspiceras sensu Meyer Tür Kompleksinin Plastidik trnQ-5'rps16 Bölgesine Dayalı Filogenisi PDF
Barış ÖZÜDOĞRU
rPET Atıkları Kullanılarak Bor, Zeolit ve Pomza Partikül Takviyeli Nanokompozit Üretimi PDF
Demet YILMAZ, Handan KILIÇ, Kasım AKSOY
Atık Portakal Kabuklarıyla Baskılı Devre Kartlarından Paladyum Adsorpsiyonu PDF
Aysun ÖZKAN, Zerrin GÜNKAYA, Ece YAPICI, Müfide BANAR
Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi PDF
Ümran ESENDEMİR, Ali Yasin CANER
Antalya İli Karanfil Seralarında Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi PDF
Aydın ATAKAN, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi PDF
Erdal ZENGİN, İsmail KARACA
Van İlinde Bulunan Centaurea Cinsine Ait Beş Türün Moleküler Analizi ve Centaurea depressa’ nın Taksonomik Pozisyonunun Belirlenmesi PDF
Ayten DIZKIRICI, Zeynep KOROGLU
Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması PDF
Ramazan Özgür DOĞAN, Temel KAYIKÇIOĞLU, Yavuz YAĞCI, Ömer YILDIRIM
Paladyum Komplekslerine Dayalı İyodür-Seçici Karbon Pasta Elektrot Hazırlanması PDF
Semra MURATOĞLU, H. Elif KORMALI ERTÜRÜN, Ayça DEMİREL ÖZEL
De-novo Parkinson’da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular PDF
İpek ERGÖNÜL, Raif ÇAKMUR, Çağdaş GÜDÜCÜ, Didem ÖZ, Murat ÖZGÖREN, Behice Bircan KURŞUN, Adile ÖNİZ
Vermikülitin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliğinin Marshall Stabilite Deney Yöntemi ile Araştırılması PDF
Mehmet SALTAN, Fahriye UYSAL
MR Kafa Görüntülerinden Otomatik Kafatası, Doku ve Lezyon Bölütlemesi: Olasılıksal ve Kararlı Bir Yaklaşım PDF
Evgin GÖÇERİ, Melih GÜNAY, Utku ŞENOL
Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi PDF
Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Gülsüm UYSAL
Topluluk Yöntemlerine Dayalı Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma Saldırılarının Algılanması PDF
Ferhat Özgür ÇATAK
DEFPOS Tayfölçeri ve Bazı İyonize Olmuş Kaynakların Hα Tayfları PDF
Muhittin ŞAHAN
Birleşik Stok Kesme ve Patern Sıralama Problemi için Bir Sezgisel Algoritma PDF
Deniz TANIR, Onur UĞURLU, Mehmet KAPAR, Urfat NURİYEV
Petrol ve Doğal Gaz Platformlarının Optimal Yerleştirilmesi ve Entegrasyonu Problemi Üzerine PDF
Elnur NURİ
Atmosferik Soğuk Plazma ile Modifiye Edilen Titanyum Yüzeylerde Osteojenik Hücre Aktivitelerinin Değerlendirilmesi PDF
Murat ULU, Mehmet Burak KAPILI, Utku Kürşat ERCAN, Fatma İBİŞ, Işıl AYDEMİR, Nazan KESKİN, Mehmet İbrahim TUĞLU
Moro Refleks Ölçümleri İçin Bilgisayar Tabanlı Sistem Tasarımı ve Test Edilmesi PDF
Aslıhan Burcu KILIÇ, Metin YILDIZ
Çapraz Tasarımlarda Etkilerin Testi için Parametrik ve Parametrik Olmayan Testlerin Karşılaştırılması PDF
Hilal SARI, Esra GÖKPINAR, Hülya BAYRAK
Baskılı Devre Kartlarındaki Delik Alanlarının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tespit Edilmesi ve Potansiyel Delim Güzergâhının Genetik Algoritmalar ile Eniyilemesi PDF
Mehmet KARAKOÇ
Pediyatrik Hastalarda Konjenital Kalp Rahatsızlıklarının MRG Altında Tedavisinde Kullanılmak Üzere İnce Film Tabanlı ve 5 Fr Yarı Aktif Kateter Tasarımı PDF
Engin BAYSOY, Dursun Korel YILDIRIM, Çağla ÖZSOY, Zahid SAĞIROĞLU, Şenol MUTLU, Özgür KOCATÜRK
Çıplak Köklü Toros Sediri Fidanlarının Beslenmesi ve Gelişimi Üzerine Azot ve Mikroelement Gübrelerinin Etkileri PDF
Nevzat GÜRLEVİK, Ayşe KURTARAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


e-ISSN: 1308-6529