Isparta İlinde Ambalajsız Dondurmaların Kalite Düzeylerinin Belirlenmesi

Aytül SOFU, Tuğba GÖKTAŞ, Zeynep Banu ÖZEL SEVDİM, Fatma Yeşim EKİNCİ
720 458

Öz


Bu çalışmada Isparta ilinde açıkta satışa sunulan sade dondurma örneklerinin mikrobiyolojik ve kimyasal kalite düzeyleri araştırılmıştır. Bu araştırma 22 ayrı satış noktasından alınan örneklerle 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Dondurma örneklerinde mezofilik bakteri, koliform grubu bakteri, Salmonella spp., Staphylococcus aureus ve Pseudomonas spp. sayımları ile pH, yağ ve kurumadde analizleri yapılmıştır. Dondurma örneklerinde %19,75'inin Türk Gıda Kodeksinde belirtilen mikrobiyolojik kriterlere uygun olduğu, % 81,25'inin ise uygun olmadığı belirlenmiştir. Koliform grubu bakteri sayısının yüksek olmasının yanı sıra (log 4-5), bazı örneklerde sırası ile ortalama 4,16- 5,18 log kob/ml ve 4,41- 4,18 log kob/ml arasında değişen sayıda Salmonella spp., ve S. aureus tespit edilmiştir. Dondurma örneklerinin kurumadde oranları % 34-37 arasında değişmekle birlikte yağ oranlarının dondurma tebliğinde belirtilen değerlerden çok düşük olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile, Isparta ilinde ambalajsız satılan dondurma örneklerinin mikrobiyolojik kalitelerinin yetersiz olduğu, hijyen kriterlerinin istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.

Tam metin:

pdf
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529