Isparta İlinde Radon Yoğunluk Ölçümleri

Suat ÖZKORUCUKLU, Hakan AKYILDIRIM, Veli ÇAPALI
1.283 842

Öz


Radon, kayaçlardaki ve topraktaki Uranyum–238 bozunmasıyla olusan radyoaktif bir asal gazdır. radon hakkındaki ilk çalısmalar 1956 yılında Isviçre'de baslamıs ve özellikle 1980 sonrasında yapılan arastırmalarla radon gazının çevresel radyasyon üzerindeki katkısı ve ortama yayılma mekanizması anlasılmıstır. Kayaçlardaki 238U bozunması sonucu üretilen radon gazı difüzyon yoluyla topraga, oradan da atmosfere veya ortama yayılmaktadır. Günlük hayatta sürekli maruz kaldıgımız radyasyonun %54'nün Radon izotoplarından, özellikle de 222Rn'den kaynaklandıgı bulunmustur. Türkiye'de, TAEK kritik radon yogunluk degerlerini meskenler için 400 Bq/m3, sanayi ve isyerleri için ise 1000 Bq/m3 olarak belirlemistir. Yüksek dozlarda maruz kalındıgında özellikle akciger kanseri riskini artırdıgı ileri sürülen radon, yogunlugu fazla olan yerlesme birimlerinde tehlike yaratmaktadır. Bu çalısmada, Isparta ili sınırları içinde belirlenen bazı kapalı mekanlarda AlphaGUARD radon detektörü kullanılarak radon yogunlukları ölçülmüs ve veriler irdelenmistir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529