Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı

Hasan ÖZÇELİK, İsmail DUTKUNER, Cahit BALABANLI, İlknur AKGÜN, Atila GÜL, Adem KARATAŞ, Semra KILIÇ, Ayşe DELİGÖZ
1.999 1.736

Öz


S. Demirel Botanik Bahçesi, Dünya ve Türkiye bitkilerinin yetistirildigi ve bilimsel metotlarla sergilendigi bir açık hava müzesidir. Mülkiyeti Isparta Valiligi'ne ait olan 260 da bahçe arazisinin 1996 yılında proje çalısmalarına baslanmıs ve 1997 yılında mimari projesi çizdirilerek 1998 yılında yasal hüviyetine kavusmustur. Bahçenin bölümleri: Arboretum, Seralar (Tropik Bitkiler Serası, Yerli Bitkiler Gösteri Serası ve Üretim Serası), Yaprak Döken ve Dökmeyen Orman Agaçları Parselleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Rosaryum, Sistematik ve Cografi Bölüm, Geofit Bahçesi, İbreli Orman, Dogal ve Kültür Yerörtücüler; Yabani Meyve Agaçları Bahçesi, Kaya Bahçesi, Çit ve Sarmasık Bitkileri, Endemik Bitkiler; Müze, İdari Bina, Satıs büfeleri, Otopark ve Seyir alanından ibarettir. Gen bankası ve Herbaryum bölümleri halen gelistirilme asamasındadır. Bahçenin gelisiminde bu güne kadar bazen olumlu, bazen olumsuz gelismeler olmustur. Son haliyle Botanik Bahçesi mülkiyeti Isparta Valiligi'ne ait olmak üzere isletme ve gelistirme amacına yönelik olarak 25 yıllıgına Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlügü'ne devredilmistir. Ancak bugün de önemli bürokratik problemleri hala asamamıs, personel ve ekipman açısından organize olamamıstır. Bu nedenle Müdürlügümüzün istegi üzerine Haziran 2006 itibariyle bahçenin bakımı ve korunması SDÜ. Park ve Bahçeler Müdürlügü'ne devredilmistir. Kuruldugu günden itibaren öncelikli olarak bitkilerin yetisme ortamlarını hazırlamak amacı ile alt yapı çalısmalarına hız verilmis ve alt yapının tamamlanmasına paralel olarak çesitli lokalitelerden getirilen bitkiler bahçeye dikilmistir. Alt yapı ve bitkilendirme çalısmaları halen devam etmektedir. 2004 yılı kayıtlarına göre bahçede muhtelif amaçlarla dikilen ve yetistirilen 800 çesit bitki bulunmaktadır. Bunlar sistematik olarak: Egrelti 2, açık tohumlu 33, iki çenekli 379, tek çenekli 170, orman agacı 55, gölge agacı 22, meyve agacı 30, yer örtücü 99, tırmanıcı 22, geofit 183, tıbbi–aromatik 167, otsu 448 bitki çesidinden olusmaktadır. Bir proje kapsamında rosaryum kurulması çalısmaları devam etmektedir. Bahçemiz 2006 yılında Uluslar Arası Botanik Bahçeleri Koruma Teskilatı'na (Botanic Gardens Conservation International) üye olmustur. İlgili kurulusun da destegini alarak bundan sonra gelisiminin daha hızlı olacagını ümit ediyoruz.

Tam metin:

PDF