Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Ayşegül İLİKER, İrfan ALBAYRAK, Mehmet Ali TABUR
1.337 794

Öz


2010-2012 yılları arasında Kızılırmak vadisinde toplam 263 kuş türü gözlenmiştir. Kuşlardan 93'ü yerli, 82'si yaz, 51'i kış ve 37'si transit göçerdir. IUCN kriterlerine göre; Küçük akbaba (Neophron percnopterus), uludoğan (Falco cherrug), kadife ördek (Melanitta fusca) tehlikede (EN) kategorisinde, yaz ördeği (Marmaronette angustirostris), toy (Otis tarda) ve sarıkamışçın (Acrocephalus paludicola) hassas (VU) kategorisinde, pasbaş patka (Aythya nyroca), kızıl çaylak (Milvus milvus), bozkır delicesi (Circus macrourus), aladoğan (Falco vespertinus), büyük suçulluğu (Gallinago media), kaya kekliği (Alectoris graeca), çamurçulluğu (Limosa limosa), gökkuzgun (Coracias garrulus) ve alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata) tehdide yakın (NT) kategorisindedir. Kızılırmak Deltasında kuşları olumsuz etkileyen faktörler arasında; saz kesimi, su rejimindeki değişim, nehir kenarındaki rekreasyonal aktiviteler, anız yakımı, tarım sahalarının genişletilmesi, kimyasal ve gürültü kirliliği sayılabilir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Anonim, 2001. http://focusingonwildlife.com/news/help-ocument

the-worlds-389-endangered-bird-species/

(Erişim tarihi: 10/03/2015).

Anonim, 2013. http://www.birdlife.org/datazone/species

(Erişim tarihi: 10/03/2013).

Brown, R., Ferguson, J., Lawrence, M., Lees, D., 1992. Tracks and Signs of the Birds of Britain and Europe- An Identification Guide. 1-232.

Durmuş, A., Nergiz, H., 2013. The Effects of Habitat Loss due to Reed Fires Waterfowls at Van Lake Basin. Journal of Animal and Veterinary Advances 12 (1): 58-61.

Gündoğan, Y., 2005. Kızılırmak Nehri’ndeki (Kırıkkale) Cladophora’da Ağır Metal Birikimi Üzerine Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi, 1-31.

Mikusiński, G., Angelstam, P., 2004. Occurrence of mammals and birds with different ecological characteristics in relation to forest cover in Europe- do macroecological data make sense. Ecological Bulletins 51: 265–275.

Onmuş, O., 2008. Gediz Deltası’nda Üreyen Su Kuşu Türlerinin Yuvalama Alanlarının İzlenmesi ve Bu Kolonilerin Yönetilmesi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1-207.

Owens, I.P.F., Bennett, P.M., 2000. Ecological basis of extinction risk in birds: Habitat loss versus human persecution

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.200223397

(Erişim tarihi: 10.03.2015).

predators. Şekercioğlu, Ç.H., Daily, G.C., Ehrlich, P.R., 2004. Ecosystem consequences of bird declines. http://www.pnas.org/content/101/52/18042.full(Er işim tarihi: 10.03.2015).

Turan, L., 2005. The Status of Diurnal Birds of Prey in Turkey. J. Raptor Res. 39 (1): 36-54.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529