Pasinler İlçesi (Erzurum)’nde Şeker Pancarı (Beta vulgaris) Bitkilerinden İzole Edilen Fusarium spp. ve Patojeniteleri

Ömer Faruk KARYAĞDI, Cafer EKEN
1.794 391

Öz


Bu çalışma Pasinler ilçesi (Erzurum)’nde şeker pancarı (Beta vulgaris L.) bitkilerinden izole edilen Fusarium türlerini ve patojenitelerini belirlemek amacıyla 2009 yılında yürütülmüştür. Şeker pancarı bitkisinden yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda 194 Fusarium izolatı elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen izolatların %37,63’ü F. equiseti, %31,44’ü F. oxysporum, %13,92’i F. acuminatum, %10,82’si F. solani, %4,12’si F. heterosporum, %1,55’i F. avenaceum ve %0,52’si F. graminearum olarak saptanmıştır. Yapılan patojenite testlerinde F. acuminatum (P2-8A1), F. equiseti (P1-6), F. heterosporum (P10-30), F. oxysporum (P8-24, P9-36) ve F. solani (P8-2) izolatları en yüksek hastalık şiddeti oluşturmuştur. F. acuminatum ve F. graminearum için şeker pancarı bitkisi, Türkiye’de yeni konukçu kaydı olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Şekerpancarı; Fusarium spp.; Patojenite

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.15093

Referanslar


[1] Keskin, G. 2003. Şeker ve Tatlandırıcılar. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Sayı 2, Ankara.

[2] Martyn, R.D., Rush, C.M., Biles, C.L., Baker, E.H. 1989. Etiology of a root-rot disease of sugar beet in Texas. Plant Disease, 73 (11), 879-884.

[3] Ruppel, E.G. 1991 Pathogenicity of Fusarium spp. from diseased sugar beets and variation among sugar beet isolates of Fusarium oxysporum. Plant Disease, 75 (5), 486-489.

[4] Dastjerdi, R., Falahati R.M., Jafarpour, B. 2003. Identification of Fusarium species associated with sugar beet root in Khorasan province and investigation of the pathogenicity of Fusarium oxysporum. Journal of Sugar Beet, 18 (2), 143-154

[5] Hanson, L.E. 2006. First report of Fusarium yellows of sugar beet caused by Fusarium oxysporum in Michigan. Plant Disease, 90 (12), 1554.

[6] Hanson, L.E., Lewellen, R.T. 2007. Stalk rot of sugar beet caused by Fusarium solani on the Pacific Coast. Plant Disease, 91 (9), 1204.

[7] Rivera, V., Rengifo, J., Khan, M., Geiser, D.M., Mansfield, M., Secor, G. 2008. First report of a novel Fusarium species causing yellowing decline of sugar beet in Minesota. Plant Disease, 92 (11), 1589.

[8] Nitschke, E., Nihlgard, M., Varrelmann, M. 2009. Differentiation of eleven Fusarium spp. isolated from sugar beet, using restriction fragment analysis of a polymerase chain reaction-amplified translation elongation factor 1α gene fragment. Phytopathology, 99 (8), 921-929.

[9] Abo-Elnaga, H.I.G., Amein, K.A. 2011. Differentiation in protein patterns in Fusarium sp. causing root rot and damping off diseases in sugar beet and wheat and their relation to pathogencity. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (9), 683-692.

[10] Burlakoti, P., Rivera, V., Secor, G.A., Qi, A., Rio-Mendoza, L.E. del, Khan, M.F.R. 2012. Comparative pathogenicity and virulence of Fusarium species on sugar beet. Plant Disease, 96 (9), 1291-1296.

[11] Webb, K.M., Brenner, T., Jacobsen, B.J. 2015. Temperature effects on the interactions of sugar beet with Fusarium yellows caused by Fusarium oxysporum f. sp. betae. Canadian Journal of Plant Pathology, 37 (3), 353-362.

[12] Özgür, O.E. 1995. Türkiye Şekerpancarı Hastalıkları (Sugar beet Diseases in Türkiye). Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yayın No:218, Ankara, 111s.

[13] Erzurum, K., Seçer, E., Ertunç, F., Maden, S. 1995. Çorum, Kastamonu ve Turhal şeker fabrikaları ekim bölgelerinde, şekerpancarında fungal kök çürüklük etmenlerinin tespiti. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Adana, 122-125.

[14] Özgönen, H., Çulal, H. 2009. Isparta ili şekerpancarı ekim alanlarında fungal hastalıkların ve yaygınlık oranlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 16-22.

[15] TUİK,2015. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul.

[16] Eken, C., Demirci, E., Dane, E. 2004. Species of Fusarium on sainfoin in Erzurum, Turkey. New Zealand Journal of Agricultural Research, 47, 261-263.

[17] Gerlach, W., Nirenberg, H. 1982. The Genus Fusarium a Pictoral Atlas. Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Mikrobiologie, Berlin, Germany, 406 pp.

[18] Strausbaugh, C.A., Gillen, A.M. 2009. Sugar beet root rot at harvest in the US intermountain west. Canadian Journal of Plant Pathology, 31 (2), 232-240.

[19] Davis, D. 1968. Partial control of Fusarium wilt in tomato by formae of Fusarium oxysporum. Phytopathology, 58, 121-122.

[20] Kaiser, S.A.K.M., Gupta P.K.S. 1977. Inhibition of wilt symptoms by Fusarium oxysporum f. sp. udum in pigeon pea (Cajanus cajan) induced by other formae speciales of Fusarium oxysporum. Phytopathologia Mediterranea, 15, 1-4.

[21] Wymore, L.A., Baker R. 1982. Factors affecting cross-protection in control of Fusarium wilt of tomato. Plant Disease, 66 (10), 908-910.

[22] Harveson, R.M., Rush,C.M. 1997.Genetic variation among Fusarium oxysporum isolates from sugar beet as determined by vegetative compatibility. Plant Disease, 81 (1), 85-88.

[23] Harveson, R.M., Rush,C.M. 1998. Characterization of Fusarium root rot isolates from sugar beet by growth and virulence at different temperatures and irrigation regimes.Plant Disease, 82 (9), 1039-1042.

[24] Harveson, R.M., Rush, C.M. 2002. The influence of irrigation frequency and cultivar blends on the severity of multiple root diseases in sugar beets. Plant Disease, 86 (8), 901-908.

[25] Larson, R.L., Hill, L.A., Nunez, A. 2007. Characterization of protein changes associated with sugar beet (Beta vulgaris) resistance and susceptibility to Fusarium oxysporum. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (19), 7905-7915.

[26] Hill, A.L., Reeves, P.A., Larson, R.L.,Fenwick, A.L., Hanson, L. E., Panella, L. 2010. Genetic variability among isolates of Fusarium oxysporum from sugar beet. Plant Pathology, 60 (3), 496-505.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529