Marmara Denizi’ nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Midyelerin (Mytilus galloprovincialis, Lamarck,1819) Biyometrisi Üzerine Bir Araştırma

Esra Billur BALCIOĞLU, Onur GÖNÜLAL
1.465 352

Öz


Bu araştırma 2011 Ağustos - 2013 Şubat tarihleri arasında yaz ve kış mevsimlerinde Marmara Denizi’nin kıyısal alanları ait 16 ayrı istasyonda gerçekleşmiştir. Toplam 2427 birey elde edilmiştir. Midyelerin ortalama uzunlukları 5,19 (±0,98) cm (min 3,28, mak 8,28 cm) ortalama ağırlıkları ise 12,12 (±7,62) g (min 3,49, mak 42,59 g) olarak tespit edilmiştir. Büyüme tipleri ise negatif allometrik olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Marmara Denizi; Mytilus galloprovincialis; Akdeniz midyesi; Biyometri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.56809

Referanslar


[1] Branch, G.M., Steffani, N.C. 2004. Can we predict the effects of alien species? A case-history of the invasion of South Africa by Mytilus galloprovincialis (Lamarck). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 300, 189– 215.

[2] Martinez -Lage, A., Rodriguez, F., Gonzales-Tizon, A.M., Prats, L., Cornudella, L., Mendez, J., 2002. Comparative analysis of different satellite DNAs in four mussel Mytilus species. Genome, 45, 922- 927.

[3] Hilbish, T, Mullinax, A, Dolven, S, Meyer, A, Koehn, R, Rawson, P. 2000. Origin of the antitropical distribution pattern in marine mussels (Mytilus spp.): routes and timing of transequatorial migration. Marine Biology 136, 69–77.

[4] Ostroumoff, A. 1896. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de Petersbourg 5, 33-92, (in Russian).

[5] Öztürk, B., Doğan, A., Bakır, B. B., Salman, A. 2014. Marine molluscs of the Turkish coasts: an updated checklist. Turkish Journal of Zoology, 38(6), 832-879.

[6] Uysal, H. 1970. Türkiye Sahillerinde Bulunan Midyeler (Mytilus galloprovincialis, Lamarck) Üzerine Biyolojik Ve Ekolojik Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Yayınları, No:79.

[7] Erdoğan, N. 2001. İstanbul Boğazı’ nda kara midye (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819)2 nin avcılığı ve biyometrisi üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 67s, İstanbul.

[8] Yıldız H., Lök A. 2005. Çanakkale Boğazında Farklı Boy Gruplarındaki Midyelerin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) İki Değişik Sistemde Büyüme ve Yaşama Performansları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2), 69–74.

[9] Şahin Ş.A. 2011. Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis, Lam., 1819) Populasyonlarının Genetik Yapısının Belirlenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 101 s, Trabzon.

[10] Billi, M, Rosenthal, H., Carl, I.S. 1981. Realism in Aquaculture: Achivements, perspectives. European Aquaculture Society Prinses Elisabethiaan 69. B-8401 Brenede- Belgium.

[11] Çağlar, M. 1974. Omurgasız Hayvanlar II.Kısım, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 406s.

[12] Seed, R. 1976. Marine Mussels, their Ecology and Physiology. Ss 13-65. Bayne, B.L. ed. 1976. Ecology. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.

[13] Langdon, C.J., Newell, R.I.E. 1990, Utilization of detritus and bacteria as food sources by two bivalve suspension-feeders, oyster Crassostrea virginica and the mussel Geukensia demissa. Marine Ecology Progress Series, 58, 399-310.

[14] Aral, O. 1999. Growth of the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819) on ropers in the Black Sea, TURKEY. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 23, 183-189.

[15] Hepper, B.T. 1957. Notes on Mytilus galloprovincialis, Lamarack in Great Britain. Journal Marine Biology Assocciation, U.K. 36, 33-40.

[16] Öztürk, B. 1986. İstanbul Boğazı’nda Midyelerin (Mytilus galloprovincialis. Lam) Avcılık Bakımından Boy Dağılımlarının Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

[17] Kırtık, A. 2014. Akdeniz midyesinde (Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819) üreme ve larval gelişim. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,103 s, İzmir.

[18] Gönülal O, Balcıoğlu E.B. 2012. Fishing of Mediterranean mussel (Mytillus galloprovincialis, Lamarck, 1819) in the İstanbul strait. ss 464-467. Tokaç, A., Gücü, A.C., and Öztürk, B. ed. 2012. The State of the Turkish Fisheries. Publication Number: 34, Published by Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, Turkey, 516 s.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529