Bir Greyderin Dişli Rotunun Hasar Analizi

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Öyküm KANBİR
1.461 554

Öz


Bu çalışmada, bir greydere ait daire dişli rotunun hasar analizi yapılarak, parçada meydana gelen hasarın nedeni araştırılmıştır. Hasarlı parçanın imalatında kullanılan malzemenin belirlenmesi çalışmanın ilk adımını oluşturmaktadır. Hasarlı parçaya uygulanan kimyasal analize göre malzemenin St52 (S355) çeliği olduğu saptanmıştır. Hasarlı parçadan standartlara uygun numuneler hazırlanarak sertlik, çentik darbe ve üç nokta eğme deneyleri yapılmıştır. Bununla birlikte metalografik inceleme yapılmıştır. Çalışma sonucunda mekanik deney sonuçları ile metalografik incelemelerden elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirilerek hasarın oluşum nedeni ve oluşum şekli hakkında yargıya varılmaya çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucu parçanın aşırı zorlanmadan dolayı hasara uğradığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Hasar analizi; Mekanik deneyler; Kırık yüzey analizi; SEM görüntüsü; Sonlu elemanlar metodu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.60153

Referanslar


[1] Eryürek, B. 1993. Hasar Analizi. Birsen Yayınevi, İstanbul, 171s.

[2] Anonim (1), 2002. Failure Analysis and Prevention. ASM International, 11, 2910s, USA.

[3] Varol, H. 2008. Av ve spor tüfekleri için kritik parçaların hasar analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 119s, Isparta.

[4] Zhang, J., Liang, Z., Han, C. 2014. Failure Analysis and Finite Element Simulation of Key Components of PDM. Engineering Failure Analysis, 45, 15-25.

[5] Kumari, S., Satyanarayana, D. V. V., Srinivas, M. 2014. Failure Analysis of Gas Turbine Rotor Blades. Engineering Failure Analysis, 45, 234-244.

[6] Peterka, P., Kresak, J., Kropuch, S., Fedorko, G., Molnar, V., Vojtko, M. 2014. Failure Analysis of Hoisting Steel Wire Rope. Engineering Failure Analysis, 45, 96-105.

[7] Falah, A. H., Alfares, M. A., Elkholy, A. H. 2007. Failure Investigation of a Tie Rod End of an Automobile Steering System. Engineering Failure Analysis, 14(5), 895-902.

[8] Toribio, J., Kharin, V., Ayaso, F., Gonzalez, B., Matos, J., Vergara, D., Lorenzo, M. 2009. Failure Analysis of a Lifting Platform for Tree Pruning. Science Direct, 17, 739-747.

[9] Yavuz, İ. 2005. Taşıtlarda güç aktarma organlarında hasar analizi: Şaft mafsalı ve aks örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 89s, Afyon.

[10] To, Q. D., He, Q. - C., Cossavella, M., Morcant, K., Panait, A., Yvonnet, J. 2007. Failure Analysis of Tempered Glass Structures with Pin-Loaded Joints. Engineering Failure Analysis, 14, 841-850.

[11] Gerdun, V., Sedmak, T., Sinkovec, V., Kovse, I.,Cene, B. 2007. Failures of Bearing and Axles in Railway Freigth Wagons. Engineering Failure Analysis, 14, 884-894.

[12] Kanbir, Ö. 2014. Greyderin kritik bir parçasının hasar analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 93s, Isparta.

[13] http://www.steelnumber.com/en/steel_composition eu.php?name_id=1880 (Erişim Tarihi: 26.11.2014).

[14] Can, A. Ç. 2006. Tasarımcı Mühendisler İçin Malzeme Bilgisi. Birsen Yayınevi, İstanbul, 318s.

[15] Callister, W. D., Rethwisch, D. G. 2014. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. Nobel Yayıncılık, Ankara, 971s.

[16] Anonim (2), 2002. Fractography. ASM International, 12, 2910s., USA.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529