Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Ertan ALPTEKİN
1.275 327

Öz


Biyodizel, dünyada kullanımı yaygınlaşan yenilebilir ve alternatif bir dizel yakıtıdır. Biyodizel üretiminde kullanılan alkol büyük önem arz etmekte ve üretilen biyodizelin yakıt özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Farklı yakıt özellikleri, dizel motorlarda farklı yakıt enjeksiyon ve yanma karakteristiklerine sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, metanol ve etanol kullanılarak üretilen iki farklı ester yakıtı ve saf motorin, common-rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip bir dizel motorda üç farklı motor yükü (50 Nm, 100 Nm ve 150 Nm) ve 2000 dev/dk sabit motor devrinde deney yakıtı olarak kullanılmıştır. Bu yakıtların performans, yanma ve yakıt enjeksiyon analizi karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, etil ve metil ester kullanımıyla özgül yakıt tüketimi (ÖYT) motorine kıyasla artış göstermiştir. Etil ve metil ester yakıtlarının silindir içi basıncı ve ısı yayılımı değerleri tüm deney şartlarında motorine kıyasla daha yüksek olmuştur. Yakıt enjeksiyon karakteristikleri, yakıt tipi ve motor yüküne bağlı olarak farklılık göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Etil ester; Metil ester; Enjeksiyon; Yanma; Dizel motor

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.59048

Referanslar


[1] Zhu, L., Cheung, C. S., Huang, Z. 2016. Impact of chemical structure of individual fatty acid esters on combustion and emission characteristics of diesel engine. Energy, 107 (2016), 305-20.

[2] Alptekin, E., Canakci, M., Sanli, H. 2014. Biodiesel production from vegetable oil and waste animal fats in a pilot plant. Waste Management, 34 (2014), 2146-54.

[3] Sanli, H., Canakci, M., Alptekin, E. 2014. Predicting the higher heating values of waste frying oils as potential biodiesel feedstock. Fuel, 115 (2014), 850-4.

[4] Sanli, H., Canakci, M., Alptekin, E., Turkcan, A., Ozsezen, A. N. 2015. Effects of waste frying oil based methyl and ethyl ester biodiesel fuels on the performance, combustion and emission characteristics of a DI diesel engine. Fuel, 159 (2015), 179-87.

[5] Owen, K., Coley, T. 1995. Automotive fuels reference book, 2nd ed., Warrendale, USA.

[6] Berchmans, H. J., Hirata, S. 2008. Biodiesel production from crude Jatropha curcas L. seed oil with a high content of free fatty acids. Bioresource Technology, 99 (2008), 1716-21.

[7] Bhatti, H. N., Hanif, M. A., Qasim, M., Rehman, A. 2008. Biodiesel production from waste tallow. Fuel, 87 (2008), 2961-6.

[8] Alptekin, E., Canakci, M. 2009. Characterization of the key fuel properties of methyl ester-diesel fuel blends. Fuel, 88 (2009), 75-80.

[9] Baiju, B., Naik, N. K., Das, L. M. 2009. A comparative evaluation of compression ignition engine characteristics using methyl and ethyl esters of karanja oil. Renewable Energy, 34 (2009), 1616-21.

[10] Lapuerta, M., Herreros, J. M., Lyons, L. L. 2008. Effect of the alcohol type used in the production of waste cooking oil biodiesel on diesel engine performance and emissions. Fuel, 87 (2008), 3161-9.

[11] Alptekin, E., Canakci, M., Ozsezen, A. N., Turkcan, A., Sanli, H. 2015. Using waste animal fat based biodiesels-bioethanol-diesel fuel blends in a DI diesel engine. Fuel, 157 (2015), 245-54.

[12] Gürü, M., Koca, A., Can, Ö., Çınar, C., Şahin, F. 2010. Biodiesel production from waste chicken fat based sources and evaluation with Mg based additive in a diesel engine. Renewable Energy, 35 (2010), 637-43.

[13] Zhu, L., Cheung, C. S., Zhang, W. G., Huang, Z. 2010. Emissions characteristics of a diesel engine operating on biodiesel and biodiesel blended with ethanol and methanol. Science of The Total Environment, 408 (2010), 914-21.

[14] Ozcelik, A. E., Aydogan, H., Acaroglu, M. 2015. Determining the performance, emission and combustion properties of camelina biodiesel blends. Energy Conversion and Management, 96 (2015), 47-57.

[15] Agarwal, A. K., Gupta, J. G., Maurya, R. K., Kim, W., Lee, S., Lee, C. S., Park, S. 2016. Spray evolution, engine performance, emissions and combustion characterization of Karanja biodiesel fuelled common rail turbocharged direct injection transportation engine. International Journal of Engine Research, (2016), 1-16.

[16] Tziourtzioumis, D., Stamatelos, A. 2012. Effects of a 70% biodiesel blend on the fuel injection system operation during steady-state and transient performance of a common rail diesel engine. Energy Conversion and Management, 60 (2012), 56-67.

[17] Han, D., Duan, Y., Wang, C., Lin, H., Huang, Z., Wooldridge, M. S. 2016. Experimental study of the two-stage injection process of fatty acid esters on a common rail injection system. Fuel, 163 (2016), 214-22.

[18] Mancaruso, E., Sequino, L., Vaglieco, B. M. 2011. First and second generation biodiesels spray characterization in a diesel engine. Fuel, 90 (2011), 2870-83.

[19] Venkanna, B. K., Reddy, C. V. 2012. Direct injection diesel engine performance, emission, and combustion characteristics using diesel fuel, nonedible honne oil methyl ester, and blends with diesel fuel. International Journal of Energy Research, 36 (2012), 1247-61.

[20] Mikulski, M., Duda, K., Wierzbicki, S. 2016. Performance and emissions of a CRDI diesel engine fuelled with swine lard methyl esters-diesel mixture. Fuel, 164 (2016), 206-19.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529