Uşak İlinde Örtü Altı Üretimi Yapılan Domateslerdeki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi

Erdal ZENGİN, İsmail KARACA
1.235 465

Öz


Bu çalışma, 2015-2016 yılları arasında Uşak İlinde örtü altı üretimi yapılan domateslerden alınan örneklerdeki 249 adet pestisitin kalıntı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Alınan örneklerin kalıntı analizleri T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün Kalıntı Analiz Laboratuvarındaki LC/MS/MS (Sıvı Kromatografi/Kütle Spektrometresi) ve GC/MS (Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometresi) cihazlarında yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, alınan 60 adet domates numunesinin %63’ünde pestisit kalıntısı tespit edilebilir değerlerde bulunmamıştır. Pestisit kalıntısı tespit edilen %37’lik kısımda ise bu pestisitlerin hiçbiri ilgili yönetmelikte belirtilen maksimum kalıntı limitlerini aşmamıştır. Tespit edilen pestisitler arasında en çok rastlanılan pestisit Imidacloprid olmuştur.

Anahtar kelimeler


Kalıntı; Pestisit; Domates; Uşak

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.72243

Referanslar


[1] Menezes Filho, A., Navickiene, S., Dorea, H. S. 2006. Development of MSPD Method for the Determination of Pesticide Residues in Tomato by GC-MS. Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(2006), 874-879.

[2] Plapp F.W., 1984. The genetic basis of insecticide resistance in the housefly: Evidence that a single locus plays a major role in metabolic resistance to insecticides. Pesticide Biochemistry and Physiology, 22 (1984), 194.

[3] Delen, N., Durmuşoğlu, E., Güncan, A., Güngör, N., Turgut, C., Burçak, A., 2005. Türkiye’de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Organizmalarda Duyarlılık Azalışı Sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 7 Ocak 2005, Ankara, 21s.

[4] Lehotay, S. J., 2007. Determination of pesticide residues in foods by acetonitrile extraction and partitioning with magnesium sulphate colloborative study. Journal of AOAC International, 90 (2007), no:2.

[5] Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, 2014. T.C. Resmi Gazete, 29099, 28/08/2014.

[6] Duru, A.U. 2002. Ege bölgesinde örtü altında yetiştirilen domateslerde yaygın olarak kullanılan bazı pestisitlerin kalıntıları ve ekstraksiyon yöntemlerinin araştırılması. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 113s, İzmir.

[7] Tatlı, Ö. 2006. Ege bölgesine özgü bazı yaş meyve sebze ve kurutulmuş gıda ürünlerinde pestisit kalıntı düzeylerinin tespiti. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 121 s, Adana.

[8] Durmuşoğlu, E. 2002. İzmir’de pazara sunulan domates ve hıyarlarda bazı organik fosforlu insektisit kalıntılarının saptanması üzerinde araştırmalar. Türk Entomoloji Dergisi, 26 (2), 93-104.

[9] Cho, T. H., Kim, B. S., Jo, S. J., Kang, H. G., Choi, B. Y., Kim, M. Y., 2009. Pesiticide residues monitoring in Korean agricultural products, 2003-05. Food Additives & Contaminants Part B Surveillance, 2(1), 27-37.

[10] Tiryaki, O. 2013. Türkiye’de yapılan pestisit kalıntı analiz ve çalışmaları. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(3), 72-80.

[11] Ersoy, N., Tatlı, Ö., Özcan, S., Evcil. E., Coşkun, L.Ş., Erdoğan, E. 2011. LC-MS/MS ve GC-MS’ le Bazı Sebze Türlerinde Pestisit Kalıntılarının Tespiti. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(3), 79-85.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529