Karbon Liflerin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımının Araştırılması

Özge DEMİRKAYA, Serdal TERZİ
1.215 434

Öz


Asfalt kaplamalarının performansını artırma çalışmaları son yıllarda önem kazanmıştır. Asfalt bitüm modifikasyonu kaplama performansını iyileştirmek için uygulanan bir yöntemdir. Asfalt bitüm modifikasyon yöntemlerinden biri de asfalt karışıma karbon lif eklenmesidir. Bu çalışmada karbon lif katkılı asfalt karışımların davranışını araştırmak için belli oranlarda kırpılmış karbon lif kullanılarak asfalt betonu karışımlar üretilmiş ve test edilmiştir. Bu çalışmada, karbon lif katkılı asfalt betonu karışımının mekanik özelliklerinin ve stabilitesinin artırılması amaçlanmıştır. Asfalt betonu karışımlara 3 farklı uzunlukta (3, 6 ve 12 mm) kırpılmış karbon lifler farklı oranlarda (%0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50) karıştırılarak en iyi mekanik özellik gösteren uzunluk ve oran elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre en iyi Marshall stabilitesi % 0.50 oranındaki 12 mm uzunluğundaki karbon lif katkılı asfalt karışımın verdiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Karbon lif; Asfalt karışım; Modifiye asfalt

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.76408

Referanslar


[1] Ahmedzade, P., Alataş, T., Geçkil T., 2008, Asfalt Betonunda Siyah Karbonun Filler Olarak Kullanımı, İMO Teknik Dergi, 2008 4493-4507, Yazı 297.

[2] Serin, S., Morova, N., Saltan, M., Terzi, S., 2012, Investigation of usability of steel fibers in asphalt concrete mixtures, Construction and Building Materials, Volume 36, November 2012, Pages 238–244

[3] Morova, N., Serin, S., Terzi, S., Saltan, M., Özdemir Küçükçapraz, D., Karahançer, Ş., Erişkin, E., 2016, Utility of polyparaphenylene terephtalamide fiber in hot mix asphalt as a fiber, Construction and Building Materials 107(2016) 87-94

[4] ASTM C 136-84a, 1992, Standard Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. Annual Book of ASTM Standards USA.

[5] ASTM D5, 1992, Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials Annual Book of ASTM Standards USA.

[6] ASTM D70, 1992, Standard Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnometer Method) Annual Book of ASTM Standards USA.

[7] ASTM D36, 1992, Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus), Annual Book of ASTM Standards USA.

[8] ASTM D92, 1992, Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester, Annual Book of ASTM Standards USA.

[9] ASTM D113, 1992, Standard Test Method for Ductility of Bituminous Materials, Annual Book of ASTM Standards USA.

[10] ASTM D 1559-89, 1992, Standard Test Method for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus. Annual Book of ASTM Standards USA.

[11] Umar, F., Ağar, E., 1991, Yol Üst Yapısı, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 339s.

[12] AASHTO TP9-02, 2002, Standard Test Method for Determining Creep Compliance and Strength of Hot Mix Asphalt (HMA) Using the Indirect Tensile Test Device (Draft Test Protocol), American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.

[13] Tran, J., Van L., H., 2009, Indirect Tensile Strength of Asphalt Mixes in South Australia, Australian Asphalt Paving Association, Thirteenth International Flexible Pavements Conference, Surfers Paradise, Queensland, Australia, pp. 1-3.

[14] ASTM D6931-12, 2012, Standard Test Method for Indirect Tensile (IDT) Strength of Bituminous Mixtures, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529