Bazı Biyolojik Preparatların Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) Erginlerine Etkileri

Tuğba AYYILDIZ, İsmail KARACA
1.819 444

Öz


Bu çalışmada, Entomopatojen funguslardan Biocatch, Nibortem (Verticillium lecani), BMAUM-M3-003 (Metharizum anisopliae) ile okaliptus ve zencefil bitkilerinden elde edilen uçucu yağların ve bir bitkisel ekstrakt preparatı olan Nibedicine EC (Azadiractin)’in buğdaylarda oldukça önemli zarara neden olan Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) erginlerine karşı laboratuar koşullarında etkinlikleri denenmiştir. 10x10x8 cm boyutlarında ağızları tül ile yapıştırılmış olan plastik kaplarda ve 25±1 °C sıcaklık, %60±5 nem oranlarında ve 16:8 saat ışıklandırma süresine ayarlı iklim odasında yetiştirilen S. granarius erginleri üzerine Biocatch, Nibortem (Verticillium lecanii) entomopatojen funguslardan 1x109  cfu/mL, BMAUM-M3-003 (Metharizum anisopliae) 1x108  cfu/mL dozunda, Nibedicine EC (Azadirachtin) 3000 ppm dozunda, uçucu yağlar ise %1 (1 l/100 l) dozunda uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre BMAUM-M3-003 kodlu entomopatojen fungus (M. anisopliae), S. granarius’u zamana bağlı olarak en fazla etkileyen etmen olmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kullanılan preparatların 21 gün sonunda etkileri incelendiğinde, zencefilin %89.47, diğerlerinin ise %100 ölüm oranına sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Sitophilus granarius; Entomopatojen fungus; Biyolojik mücadele; Biyoinsektisit

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.53177

Referanslar


[1] Anonim, 2016. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), 2016. Türkiye Buğday Ekiliş-Üretim-Verim ve TMO Alımları (1938-2016). Erişim Tarihi: 20.10.2016//www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=40.

[2] Erbaş M., Durak A.N., Arslan S., 2015. Tahıl Depolamada Depolamanın Temel Prensipleri. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya. (Erişim Tarihi:05.08.2015). http://tr.millermagazine.com/?p=608

[3] Dizlek , H., Gül, H., Kılıçdağı, R., 2008. Tahılların Depolanmasında En Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözüm Önerileri . Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs Erzurum, 391-394s.

[4] Şahin, M. A., 2008, Nane türlerinin Sitophilus granarius L. ve Sitophilus oryzae L.’ye İnsektisidal Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 38s, Tokat.

[5] Kasap, İ., Aktuğ, Y., 2004. Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise(Coleoptera: Coccinellidae) Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14(1), 53-58s.

[6] Karman, M., 1971. Bitki Koruma Araştırmalarında Genel Bilgiler, Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme Esasları. T. C. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, 279s.

[7] Sokal, R. R., Rohlf, F. J., 1981. Biometry. W. H. Freeman and Co., San Fran-sisco, 859 pp.

[8] Abbott, W.S., 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal Economic Entomology, 18, 265-267s.

[9] Bello, G. D., Padin, S., Lopez-Lastra C., Fabrizio, M., 2000. Laboratory evaluation of chemical-biological control of the rice weevil (Sitophilus oryzae L.) in stored grains. Journal of Stored Products Research, 37(1), 77-84.

[10] Batta, Y. A., 2004. Control of rice weevil (L., Coleoptera:Curculionidae) with variousformulations of Metarhizium anisopliae. Crop Protection, 23, 103-108.

[11] Batta, Y. A., 2008. Control of Main Stored-Grain Insects with New Formulations of Entomopathogenic Fungi in Diatomaceous Earth Dusts. International Journal of Food Engineering, 4(1), 1-16.

[12] Kassaye, A., 2010, Susceptibility of the Rice Weevil, Sitophilus Oryzae (Coleoptera: Curculionidae) to Native Entomopathogenic Fungal Isolates. Addis Ababa University, Department of Biology, M.Sc. thesis, 51p, Ethiopia.

[13] Miranpuri, G.S. and G.G. Khachatourians, 1995. Entomopathogenicity of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemen and Verticillium lecanii (Zimmerman) toward English Grain Aphid, Sitobion avenae (Fab.) (Homoptera: Aphididae). J. Insect Sci., 8: 34–9

[14] Rupp, M.M.M., Cruz, M. E.da S., Collella, J.C.T., Souza Junior, S. P., Schwan-Estrada, K. R.F., Cruz, M.J.da S., Fiori-Tutida, A. C., 2006. Evaluation of toxic effect of plant extracts on adults of Sitophilus oryzae L., 1763 (Col., Curculionidae. 9th International Working Conference on Stored Product Protection, 15 - 18 October, Brasil, 883-889.

[15] Rani, P. U., 2012. Fumigant and contact toxic potential of essential oils from plant extracts against stored product pests. Journal of Biopesticides, 5(8), 120-128.

[16] Hamza, A. F., El-Orabi, M. N., Gharieb, O. H., El-Saeady, A-H. A., Hussein, A-R. E., 2016. Response of Sitophilus granarius L. to fumigant toxicity of some plant volatile oils. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 9(1), 8-14.

[17] Suthisut, D., Fields, P. G., Chandrapatya, A., 2011. Contact Toxicity, Feeding Reduction, and Repellency of Essential. Journal of Economic Entomology, 104(4), 1445-1454.

[18] Franz, A. R., Knaak, N., Fiuza, L. M., 2011. Toxic effects of essential plant oils in adult Sitophilus oryzae (Linnaeus) (Coleoptera, Curculionidae). Revista Brasileira de entomologia, 55(1), 116-120.

[19] Yılmaz, D., Kansu, İ. A., 1990. Bazı bitkisel yağların Buğdaybiti (Sitophilus granarius L.)'ne karşı biyolojik etkinlikleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 14(4), 235-244.

[20] Rajashekar, Y., Shivanandappa T., 2014. Grain Protection Potential of Decaleside II, a New Plant-Derived Natural Insecticide. Scientific Research, 2, 144-150.

[21] Mishra, B. B., Tripathi, S. P., Tripathi, C. P. M., 2012. Repellent effect of leaves essential oils from Eucalyptus globulus (Mirtaceae) and Ocimum basilicum (Lamiaceae) against two major stored grain insect pests of Coleopterons. Journal of Nature and Science, 10(2), 50-54.

[22] Ascher, K. R. S., 1993. Nonconventional insecticidal effects of pesticides available from the Neem tree, Azadirachta indica. Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 22(3-4), 433-449

[23] Schumutterer, H., 1995. The Neem Tree; Source of Unique Natural Products for Integrated Pest Management, Medicine, Industry and Other Purposes. VCH, 696 p, Weinheim, Germany.

[24] Awad, T. I., Önder, F., Kısmalı, Ş., 1998. Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) ağacından elde edilen doğal pestisitler üzerinde bir inceleme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 22(3), 225-240.

[25] Kısmalı, Ş., Madanlar, N., 1988. Azadirachta indica A. Juss. (Meliaceae)'nin böceklere etkileri üzerinde bir inceleme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 12(4), 239-249.

[26] Huang, Y., Lam, S. L., Ho. S. H., 2000. Bioactivities of essential oil from Elletaria cardamomum (L.) Maton. to Sitophilus zeamais Motschulsky and: Tribolium castaneum (Herbst). Journal of Stored Products Research, 36(2), 107-117.

[27] Alkan, M., 2008. Tanacetum abrotanifolium (L.) Druce (Asteraceae)’un farklı kısımlarından elde edilen ekstraktların Sitophilus oryzae ve Sitophilus granarius (Col.,Curculionidae)’a olan toksisiteleri ve davranışsal etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 51s.

[28] Stroh, J., Wan, M.T., Isman, M.B. ve Moul, D.J., 1998. Evaluation of the acute toxicity to juvenile Pacific coho salmon and rainbow trout of some plant essential oils, a formulated product, and the carrier. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 60, 923–930.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529