Schizophyllum commune Fr. Türünden Misel Eldesi, Moleküler Tanımlanması ve Antitümör Etkisinin Araştırılması

Bekir ÇÖL, Ebru BALCI, Hatice GÜNEŞ, Hakan ALLI
1.307 486

Öz


Schizophyllum commune, ülkemizde sıklıkla rastlanan ve tıbbi önemi olan makrofungi türlerinden biri olup, birçok alanda; biyodegredasyon, ilaç sanayi ve gıda endüstrisinde kullanım alanına sahiptir. Çeşitli coğrafik lokasyonlardan elde edilen bu tür canlıların tanımlanması ve biyolojik etkilerinin araştırılması dünya genelinde devam etmektedir. Bu çalışmada, Muğla bölgesinden toplanan bir Schizophyllum türünün identifikasyonu, misel elde edilmesi ve antitümör aktivitelerinin ex vivo açıdan araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmada mantar örneğinden misel üretilerek, DNA izolasyonu yapılmış ve ardından ITS gen bölgesi PCR ile çoğaltılarak saflaştırılmıştır. Mantar örneğinin ITS geninin dizi analizi sonucu, S. commune türüne %100 benzerliğe sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, mantarın kuru ve misel formlarından elde edilen etanol ekstraktları kullanılarak, PC-3 ve Hela gibi çok yaygın kanser hatlarına karşı sitotoksisitesi araştırılmıştır. Filogenetik analizi de yapılan makrofungi türünün, Beas-2B’ye oranla PC-3 ve Hela kanser hücre hatlarına karşı özellikle 0,25 mg/ml ve altındaki konsantrasyonlarda seçici öldürücü özellik gösterdiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Schizophyllum commune; Antitümör; Misel; ITS geni; Beas-2B; PC-3; Hela

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.97992

Referanslar


[1] Kalyoncu, F., Oskay, M. ve Kalmış, E. 2010. Bazı Yabani Makrofungus Misellerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, The Journal of Fungus, 1(1)1-8.

[2] Salahuddin, A.H. 2008. Biological activities of Schizophyllum commune Fr. Faculty of Science University of Malaya Kuala Lumpur, Thesis, 194s.

[3] Öztürk, A. ve Çopur, Ö.U. 2009. Mantar bileşenlerinin teröpatik etkileşimleri, Bahçe, 38(1):19-24.

[4] Altınsoy B., Çelik Y. G. 2016. Fungal polisakkaritlerin bazı biyoaktivite özellikleri , Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 25: 53-57.

[5] Kalyoncu, F., Kalmış, E., Solak M.H. 2008. Bazı Makrofungus Türlerine Ait Misellerin Farklı Kültür Ortamlarındaki Gelişim Hızlarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-2, 109-114.

[6] Duman R., Taner H., Doğan H.H. 2007. Bazı makrofungusların antimikrobiyal aktiviteleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 55-65.

[7] Rogers, R. 2011. The Fungal Pharmacy, The complete guide to medicinal mushroom& lichens to North America.

[8] Balcı E. 2016. Bazı Stereum hirsutum ve Schizophyllum commune Makrofungus Türlerine ait Örneklerden Misel Üretimi ve RAPD-PCR Analizi ile Genetik Akrabalıklarının Araştırılması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 65s.

[9] Hall T. 1997-2013. Bioedit: Biological sequence alignment editor, Ibis Biosciences, Carlsbad CA.

[10] Tamura K., Stecher G., Peterson D., Filipski A.,3 and Kumar S. 2013. MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0, Oxford University, Mol. Biol. Evol. 30(12):2725–2729.

[11] Poyraz, P., Güneş, H., Tül, B. and Sermenli B.H. 2015. Antibacterial and antitumor activity of crude extracts from various macrofungi species, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1): 05-10.

[12] Komatsu N., Okubo S., Kikumoto S., Kimura K., Saito G. and Sakai S. 1969. Host-Mediated Antitümor Action of Schizophyllan, a Glucan Produced by Schizophyllum commune, Gann, 60, 137-144.

[13] Tabata, K., Ito, W., Kojima T., Kawabata, S. and Misaki A. 1981. Ultrasonic degradation of schizophyllan, an antitumor polysaccharide produced by Schizophyllum commune Fries, Carbohydrate research, 16;89(1): 121-35.

[14] Nakao I., Uchino H., Orita K., Kaido I., Kimura T., Goto Y., Kondo T., Takino T., Taguchi T., Nakajima T., Fujimoto S., Miyazaki T., Miyoshi A., Yachi A., Yoshida K., Ogawa N. and Furue H. 1983. Clinical evaluation of schizophyllan (SPG) in advanced gastric cancer--a randomized comparative study by an envelope method, 10(4):1146-59.

[15] Akanbi M.H., Post E., van Putten S.M., de Vries L., Smisterova J., Meter-Arkema A.H., Wösten H.A., Rink R. And Scholtmeijer K. 2013. The antitumor activity of hydrophobin SC3, a fungal protein, Appl Microbiol Biotechnol., 97(10):4385-92.

[16] Liu X., Frydenvang K., Liu H., Zhai L., Chen M., Olsen C.E., Christensen S.B. 2015. J Nat Prod., 22;78(5):1165-8.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 1308-6529