Nanofiber Tabakalı Hava Filtrelerinin Partikül Yakalama Performanslarının İncelenmesi

Kevser DİNCER, Gürol ÖNAL, Mehmet SELBES, Ahmet AKDEMİR
1.236 357

Öz


Bu çalışmada, 25-85 g/m2 gramaj arasındaki mikrofiber hava filtrelerinin üzerine nanofiber kaplanarak çok küçük partikülleri yakalama performansları incelenmiştir. Filtrelerin performans tayini için basınç kaybı ve partikül yakalama testleri yapılmıştır. Basınç kaybı deneylerinde filtrelere 0.3, 0.8, 1.3 m/s hızlarında hava, partikül yakalama testleri için ise 0.3 m/s hızında ortalama 100 nm çapında formda toksik olmayan CaCO3 nanopartiküllü hava kullanılmıştır. Küçük fiber çapına sahip, kesit alanı büyük, rijit ve mukavim spunbond mikrofiber filtrelerin nanofiber tabaka kaplamaya elverişli olduğu ve optimum filtreleme sağladığı belirlenmiştir. Küçük çaplı nanofiberlerin ince tabaka, büyük çaplı nanofiberlerin kalın tabakalı kaplanması filtreleme performansını arttırmaktadır. Nanofiber tabaka kaplama ağırlığının artmasıyla performansın yükseldiği ve kritik bir değerden sonra filtrenin tıkanarak ömrünü tamamladığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Nanofiltre; Nanopartikül; Hava filtre performans testleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] Duran K, Öneş AM. ‘‘Nonwovenların Filtrasyonda Kullanımı’’. TekstilveKonfeksiyonDergisi, V.5, 337-342, 1993.

[2] Vaughn E, Ramachandran G. ‘‘Fiberglass Synthetic Air Filtration Media’’. International Nonwovens Journal, 11: 3, 41-51, 2002.

[3] Frank KK. ‘‘From Textile to Geotextiles’’. Seminar in Honour of Prof. Robert Koerner, Drexel University, Philadelphia, USA, 2004.

[4] Hardman E. Handbook of Technical Textiles. Edited by Horrocks AR. Anand SC, Woodhead Publishing, Textiles in Filtration, 317-357, 2000.

[5] Hutte, IM. Handbook of Nonwoven Filter Media. Elsevier Science & Technology Books, USA, 2007

[6] Sutherland, K., Purchas, D.B., Handbook of Filter Media. 2nd. Edition, Elsevier, 2002.

[7] Leun, WWF, Hung CH, Yuen PT. ‘‘Effect of face velocity, nanofiber packing density and thickness on filtration performance of filters with nanofibers coated on a substrate’’. Seperation and Purification Tecnology, (71) 30-37, 2010.

[8] Dincer, K, Önal, G, Akdemir, A. Selbes, M. “Elektro-eğirme yöntemiyle nanofiber tabakalı hava filtresi üretimi ve karakterizasyonu”. SUJEST, 4: 4, 2147-9364, 2016.