Biyogaz Enerji Tesisi için Hedef Programlama ile Yer Seçimi Problemi

Onur DERSE
1.361 570

Öz


Dünyada hızla artan nüfus ile birlikte enerji ihtiyacı da artmaktadır. Bu durum doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu kaynaklardan birisi de biyogaz enerji kaynağıdır.  Biyogaz enerji kaynağı birçok farklı organik maddeden elde edilebilmektedir, bu da birçok farklı çevrede üretilebilmesini ve farklı ortamlarda işlenebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, biyogaz enerjisi için yer seçimi problemi incelenmektedir. Problemde,  hayvan cinsi sayıları, hayvan cinsine göre atık değerleri, hayvan cinslerinden elde edilen biyogaz miktarları, tarım alanları, tarım alanlarından ortaya çıkan atık miktarları ve tarım alanları atıklardan elde edilen biyogaz enerji miktarları, evsel atıkların miktarları ve evsel atıklardan elde edilen biyogaz enerji miktarları gibi kalemler ele alınmaktadır. Ayrıca devletin sağladığı enerji destekleri ve bölgelere göre tesis açma ve depo açma maliyetleri de problemde ele alınmaktadır. Problem, GAMS yazılımında hedef programlama yaklaşımı ile formüle edilerek çözülmektedir. Çalışma sonunda, en uygun yer seçimi sonuçları elde edilmektedir.

Anahtar kelimeler


Biyogaz enerji; Hedef programlama; Tesis yeri seçimi; Yenilenebilir enerji

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] Jensen, I., G., Münster, M., Pisinger, D. 2017. Optimizing The Supply Chain of Biomass and Biogas for A Single Plant Considering Mass and Energy. European Journal of Operational Research, 262: 744–758.

[2] Gülen, J., Çeşmeli, Ç. 2012. Biyogaz Hakkında Genel Bilgi ve Yan Ürünlerinin Kullanım Alanları. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1): 65-84.

[3] Zema, D., A. 2017. Planning The Optimal Site, Size, and Feed of Biogas Plants in Agricultural Districts. Biofuels, Bioprod. Bioref, 11: 454–471.

[4] Kafle, G.K., Bhattarai, S., Kim, S.H., Chen, L. 2014. Effect of Feed to Microbe Ratios on Anaerobic Digestion of Chines Cabbage Waste under Mesophilic and Thermophilic Conditions: Biogas Potential and Kinetic Study. Journal of Environmental Management, 133: 293-301.

[5] Sözer, S., Yaldız, O. 2006. Sığır Gübresi ve Peynir Altı Suyu Karışımlarından Biyogaz Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2): 179-183.

[6] Korkmaz, Y., Aykanat, S., Çil, A. 2012. Organik Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi 1.

[7] Ghafoor, A., Rehman, T., Munir, A., Ahmad, M., Iqbal, M. 2016. Current Status and Overview of Renewable Energy Potential in Pakistan for Continuous Energy Sustainability. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60: 1332–1342.

[8] Koçer, N.N., Ünlü, A. 2007. Doğu Anadolu Bölgesinin Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Üretimi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 175-181.

[9] http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1029 (Erişim Tarihi: 17.08.2017).

[10] https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul (Erişim Tarihi: 17.08.2017).

[11] http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001 (Erişim Tarihi: 17.08.2017).

[12] http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18777 (Erişim Tarihi: 17.08.2017).

[13] Akbulut, A., Dikici, A. 2004. Elazığ İlinin Biyogaz Potansiyeli ve Maliyet Analizi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.