6. Yatırım Bölgesinde Kurulacak Konfeksiyon İşletmesinin Ekonomikliği Üzerine Bir Araştırma

Mücella GÜNER, Mehmet KÜÇÜK
1.080 537

Öz


Bu çalışmada, 6. yatırım bölgesinde kurulması planlanan bir konfeksiyon fabrikası için yapılan fizibilite etüdüne yer verilmiştir. 6. yatırım bölgesine bakıldığında 15 farklı il bulunmaktadır. Bu çalışmada yatırım için Ağrı ili tercih edilmiştir. Fizibilite etüdü yapılan fabrikada ilk aşamada günlük 2400 adet eşofman takımı üretilmesi planlanmış ve gerekli makine, malzeme ve personel 2400 adete göre hesaplanmıştır. Günlük hedeflenen üretim sayısı göz önünde bulundurularak yapılan detaylı hesaplamalar göstermiştir ki, fabrika toplamda Ağrı ilinden 227 kişiye istihdam sağlayacaktır. Son olarak yapılan fizibilite çalışması sonucunda yatırım için gereken meblağın bir kısmı da Ağrı ili için var olan yatırım teşviklerinden karşılanmıştır. Bu anlamda planlanan fabrika türünde bir yatırım için 500 bin TL’lik yatırım desteğinin yanında, KDV muafiyeti, gümrük muafiyeti, gibi desteklerden de faydalanılacaktır. Konfeksiyon sektörünün emek yoğun bir sektör olması, kurulduğu bölgede sağlayacağı istihdam açısından son derece önemlidir. Yapılan fizibilite çalışması sonucunda yatırımın geri dönüş süresi 8.4 yıl olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Konfeksiyon sektörü; Fizibilite çalışması; Ağrı; Ekonomiklik

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] Usta, Ö. 2009. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi. Detay Yayıncılık. 1. Baskı. 192s.

[2] Oral, O., Yürümez, K., Gültekin, U., Şimşek, R. 2005. Günde 2000 Adet Futter Kumaştan Eşofman Takımı Üreten Bir Konfeksiyon İşletmesinin Kuruluş Çalışmaları ve Fizibilite Etüdü, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Lisans Tezi, 90s, İzmir.

[3] Kaya S. 2017. Fizibilite Raporu Nedir. http://www.newyorkakademi.com/finansSozluk/Incele/Fizibilite-Raporu-Nedir/51. (Erişim tarihi: 25.07.2017).

[4] Aytekin, A. 2005. Yatırım Projelerinin Bilgisayar Paket Programı ile Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. (7)2005, 62-71.

[5] Denge Müşavirlik. 2017. Yatırım Projeleri Nasıl Hazırlanır. http://dengemusavirlik.com/yatirim-projeleri-nasil-hazirlanir.htm (Erişim tarihi: 30.07.2017)

[6] Güner, M. 2012. Konfeksiyon İşletmelerinde Organizasyon ve Planlama, Meta Basım, Bornova, İzmir.

[7] Yatırım Teşvik web sitesi, 2017. Ağrı İli Bölgesi Yatırım Teşvikleri, http://www.yatirimtesvik.com.tr/agri.html#.WZ1Zy1RJbIU (Erişim Tarihi: 23.08.2017).

[8] Mevzuat Co. 2017 yılı Amortisman Oranları. http://www.mevzuat.co/p/amortisman-mevzuat.html (Erişim Tarihi: 29.07.2017).

[9] Kaygusuz S. Y. 2011. Kısıtlar Teorisi ve Maliyet Hacim Kâr Analizi: Bir Çalışma Sayfası Modellemesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 52 (2011), 171-188.