Karakaya Baraj Gölü’nden Yakalanan Barbus grypus Heckel,1843 Balık Türünde Toplam Boy-Otolit Biyometrisi İlişkisi

Mustafa DÜŞÜKCAN, Metin ÇALTA
1.772 405

Öz


Bu çalışmada, Karakaya Baraj Gölü’nden elde edilen Barbus grypus türünde toplam balık boyu ile otolit biyometrisi arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla 88 adet balık örneğinin toplam boyu ile sağ ve sol otolitlerinin boyu, genişliği ve ağırlığı ölçülmüştür. Sağ ve sol otolit ölçümleri arasında fark istatistiksel olarak önemli bulunmadığı için bu çalışmada sadece sağ otolitler kullanılmıştır. Balıkların toplam boyları 388-862 mm, otolit boyları 2,32-3,96 mm, otolit genişlikleri 1,53-2,81 mm ve otolit ağırlıkları ise 4,50-13,70 mg arasında belirlenmiştir. Toplam balık boyu-otolit biyometrisi arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Otolit biyometrisi; Barbus grypus; Karakaya Baraj Gölü; Balık boyu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.33853

Referanslar


[1] Echeverria, T. W. 1987. Relationship of otolith length to total length in rockfishes from northern and central California. Fishery Bulletin, 85(2), 383-386.

[2] Borelli, D., Mayer-Gostan, N., De Pontual, H., Boeuf, G., Payan, P. 2001. Biochemical relationships between endolymph and otolith matrix in the trout (Onchorhynus mykiss) and turbot (Psetta maxima). Calcified Tissue International, 69(6), 356-364.

[3] Samsun, N., Samsun, S. 2006. Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) balığının otolit yapısı, yaş ve balık uzunluğu-otolit uzunluğu ilişkilerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2), 181-187.

[4] Cardinale, M., Arrhenius, F., Johnson, B. 2000. Potential use of otolith weight for the determination of age-structure of Baltic cod (Gadus morhua) and plaice (Pleuronectes platessa). Fisheries Research, 45. 239-252.

[5] Labropoulou, M., Papaconstantinou, C. 2000. Comparison of otolith growth and somatic growth in two macrourid fishes. Fisheries Research, 46, 177-188.

[6] Newman, S. J., Cappo, M., Williams, D. McB. 2000. Age, growth, mortality rates and corresponding yield estimates using otoliths of the tropical red snappers, Lutjanus erythropterus, L. malabaricus and L. sebae, from the central Great Barrier Reef. Fisheries Research, 48(1), 1-14.

[7] Araya, M., Cubillos, L. A., Guzmán, M., Peñailillo, J., Sepúlveda, A. 2001. Evidence of a relationship between age and otolith weight in the chilean jack mackerel, Trachurus symmetricus murphyi (Nichols), Fisheries Research, 51, 17-26.

[8] Pilling, G. M., Grandcourt, E. M., Kirkwood, G. P. 2003. The utility of otolith weight as a predictor of age in the emperor Lethrinus mahsena and other tropical fish species, Fisheries Research, 60, 493-506.

[9] Pino, C. A., Cubillos, L. A., Araya, M., Sepúlveda, A. 2004. Otolith weight as an estimator of age in the patagonian grenadier, Macruronus magellanicus, in Central-south Chile, Fisheries Research, 66, 145-156.

[10] Bostancı, D., Polat, N. 2008. Benekli pisi, Lepidorhombus boscii (Risco,1810)’nin otolit yapısı, otolit boyutları-balık boyu ilişkileri ve yaş tayini. Journal of Fisheriessciences.com, 2(3), 375-381.

[11] Geldiay, R., Balık, S. 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 46, Ders Kitabı Dizini No: 16, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 644s.

[12] Şen, D., Aydın, R., Çalta, M. 2001. Relationships between fish length and otolith length in the population of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) inhabiting Hazar Lake. Elazığ, Turkey. Arch. Pol. Fish. 9(2), 267-272.

[13] Ceyhan, T., Akyol, O. 2006. Marmara Denizi lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) balıklarının yaş dağılımı ve çatal boy-otolit boyu arasındaki ilişki. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 369-372.

[14] Avşar, D., Çiçek, E., Yeldan, H., Manaşırlı, M., Mavruk, S. 2007. İskenderun ve Mersin körfezlerindeki Centracentidae familyasına ait (kemikli balık) bazı türlerin otolit morfolojileri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5. 116-123.

[15] Bostancı, D., Polat, N. 2007. Dil balığı, Solea lascaris (Risso, 1810)’te otolit yapısı, otolit boyutları-balık boyu ilişkileri ve yaş tayini. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 265-272.

[16] Bostancı, D. 2009a. Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)’un otolit özellikleri ve bazı populasyon parametreleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(1), 53-60.

[17] Bostancı, D. 2009b. Otolith biometry-body length relationships in four fish species (chub, pikeperch, crucian carp, and common carp), Journal of Freshwater Ecology, 24(4), 619-624.

[18] Bostancı, D., Yılmaz, S., Yılmaz, M., Kandemir Ş., Polat, N. 2009. Eğirdir Gölü’nden sudak (Sander lucioperca L., 1758)’ın otolit boyutları‐balık boyu İlişkileri ve bazı populasyon parametreleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(1), 9‐17.

[19] Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat, N. 2009. Otolit biyometrisinin aynı balıkta ve farklı eşeyde değişimine bir örnek: Uranoscopus scaber L., 1758. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize, 1-13.

[20] Eroğlu M., Şen, D. 2009. Otolith size-total length relationship in spiny eel, Mastacembelus mastacembelus (Banks and Solander, 1794) inhabiting in Karakaya Dam Lake (Malatya, Turkey), Journal of FisheriesSciences.com., 3(4), 342-351.

[21] Bostancı, D., İlhan, U. D., Akalın, S. 2012. Küçük pisi balığı, Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)’nın otolit özelikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(6), 1-10.

[22] Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat N., Kontaş, S. 2012. İskorpit Scorpaena porcus L. 1758’in otolit biyometri özellikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(6), 59-68.

[23] Cengiz, Ö., Özekinci, U., Öztekin, A. 2012. Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) kıyılarında yakalanan lüfer balığının Pomatomus saltatrix (Linnaeus,1766) total boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 31-34.

[24] Cengiz, Ö., Özekinci, U., İşmen, A., Öztekin, A. 2012. Saroz Körfezi’ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) benekli pisi balığı’nın, Lepidorhombus boscii (Risso, 1810) total boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(5), 429-434.

[25] Atılgan, E., Başçınar, N. S., Erbay, M. 2012. Doğu Karadeniz’deki istavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)’in otolit özelikleri ve bazı populasyon parametreleri. Journal of FisheriesSciences.com., 6(2), 114-124.

[26] İşmen, A., Arslan, M., Gül, Güzin., Yığın, C. Ç. 2013. Saroz Körfezi’nde fangri [Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)]’nin otolit morfometrisi ve populasyon parametreleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 30(1), 31-35.

[27] Yılmaz, Ş., Yazıcıoğlu, O., Yazıcı, R., Polat, N. 2015. Relationships between fish length and otolith size for five Cyprinid species from Lake Ladik, Samsun Turkey. Turkish Journal of Zoology, 39, 438-446.

[28] Dörtbudak, M. Y., Özcan, G. 2015. İkizce Çayı’ndaki (Şırnak) siraz balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] otolit biyometrisi-balık boyu arasındaki ilişki. Yunus Araştırma Bülteni, (1), 67-72.

[29] Düşükcan, M., Çalta, M., Eroğlu, M. 2015. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843’de otolit biyometrisi-balık boyu ilişkisi. Yunus Araştırma Bülteni, 15(3), 21-30.

[30] Düşükcan, M., Çalta, M., Eroğlu, M., Şen D. 2015. Keban Baraj Gölü (Elazığ)’nde yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843’de otolit büyüklüğü–yaş ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 174-178.

[31] Doğan, Y., Şen, D. 2017. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)’da otolit biyometrisi-balık boyu ilişkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 29(2), 33-38

[32] Sayın, B., Çalta, M. 2017. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan aynalı sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’nın otolit biyometrisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 29(1), 27-32.

[33] Bostancı, D., Yedier, S., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N. 2017. Regional variation of relationship between total length and otolith sizes in the three Atherina boyeri Risso, 1810 populations, Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(1), 11-16.

[34] Saygın , S., Özpiçak, M., Elp, M., Polat, N., Atıcı, A. A., Ödün, N. A. 2017. Comparative analysis of otolith features of Tarek (Alburnus tarichi (Güldenstädt, 1814)) from different lakes across Van basin (Van, Erçek, Nazik, Aygır)(Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 3(2), 91-99.

[35] Yazıcıoğlu, O., Yılmaz, S., Erbaşaran, M., Uğurlu, S., Polat, N. 2017. Bony structure dimensions-fish length relationships of pike (Esox lucius L., 1758) in Lake Ladik (Samsun, Turkey). Northwestern Journal of Zoology, 13(1), 149-153.

[36] Coad, B. W., 1996. Zoogeography of the fishes of the Tigris-Euphrates basin. Zoology in the Middle East, 13, 51–70.

[37] Oymak, S. A., Doğan, N., Uysal, E. 2008. Age, growth and reproduction of the Shabut Barbus grypus (Cyprinidae) in Atatürk Dam Lake (Euphrates River), Turkey. Cybium, 32(2), 145-152.

[38] Banaee, M., Naderi, M. 2014. The Reproductive Biology of Shirbot (Barbus grypus Heckel, 1843) in the Maroon River, Iran. Int. J. Aquat. Biol., 2(1), 43-52.

[39] Mohammadi, M., Sary, A. A., Khodadadi, M. 2011. Determination of heavy metals in two barbs, Barbus grypus and Barbus xanthopterus in Karoon and Dez Rivers, Khoozestan, Iran. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 87, 158–162.

[40] Gölbaşı, S., Harlıoğlu, A. G. 2013. Changes in fatty acid composition, cholesterol and fat-soluble vitamins during development of eggs and larvae in shabbout (Barbus grypus, Heckel 1843). Journal of Applied Ichthyology, 29, 1357-1360.

[41] Chugunova, N. I. 1963. Age and Growth Studies in Fish. Israel Program Scientific Translatin. No:610, D.C. National Science Foundation, Washington. 132s.

[42] Fowler, J., Cohen, L. 1992. Practical Statistics for Field Biology, John Wiley and Sons. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore. 227s.