İzmir İlinde Glycaspis brimblecombei (Moore) (Hemiptera: Aphalaridae)’nin Eucalyptus camaldulensis Dehnh Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Bu Alanda Bulunan Yararlı Türler

Neriman Tuğba YURT, İsmail KARACA
1.161 373

Öz


Çalışma, İzmir İli, Balçova İlçesinde bulunan okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) ağaçlarında zararlı Glycaspis brimblecombei (Moore) (Hemiptera: Aphalaridae)’nin popülasyon değişimi ve bu alanda bulunan doğal düşmanların belirlenmesi amacıyla 2015-2016 yıllarında yürütülmüştür. Bu amaçla her hafta söz konusu alanda bulunan okaliptüs ağaçlarından rastgele 100’er yaprak alınmış ve bu örnekler naylon poşetlere yerleştirilen kese kağıtları içinde laboratuvara getirilmiştir. Bu örneklerde bulunan G. brimblecombei’nin bireyleri stereo mikroskop altında sayılmıştır. Sayımlarda zararlının yumurta ve nimf dönemleri ile parazitli olanlar dikkate alınmıştır. Ayrıca çalışmada, örnekleme alanında gözle kontrol ve atrap yöntemi ile yararlı böcekler toplanmıştır. Bu yöntemlerde toplama materyali olarak emgi şişeleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda haziran ve temmuz aylarında zararlı popülasyonu yüksek düzeyde seyrederken, temmuz sonunda nimf sayılarında, ağustos sonunda ise yumurta sayımlarında azalma görülmeye başlanmıştır. Parazitli birey sayıları başlangıçta dalgalanma gösterirken, en yüksek düzeyine ekim başında ulaşmış, bu tarihten sonra giderek azalmıştır. Atrap ve gözle kontrol sonucunda en fazla rastlanan tür, G. brimblecombei’nin avcısı Anthocoris nemoralis (Fabricus) (Hemiptera: Anthocoridae) olmuştur. Parazitoit olarak da yine literatürde en etkili parazitoiti olduğu vurgulanan Psyllaefagus bliteus (Riek) (Hymenoptera: Encyrtidae) saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


Avcı; Asalak; Anthocoris nemoralis; Psyllaefagus bliteus; Okaliptüs; Türkiye

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] FAO, 1988. The Eucalyptus dilemma. Food and Agricultural Organization, Rome, Italy, 26s.

[2] Davidson, J. 1993. Ecological Aspects of Eucalyptus Plantations. FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Proceedings-Regional Expert Consultation on Eucalyptus Volume I, 4-8 October, Bangkok, Thailand, 33.

[3] Gürses, M. K. 1990. Dünyada ve Türkiye’de Okaliptüs. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi 1990/1, Türkye’de Okaliptüs Yetiştiriciliğinin 50. Yılı, 1-19.

[4] Gürses, M. K. 1987. Yurdumuzda Mevcut Okaliptüs Ağaçlandırmalarının Kapladıkları Alanlar ile Bu Alanlardaki Servet Tahminleri ve Okaliptüs Odunu Kullanan Sanayi Kollarının Tesbiti. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi 1990/1, Türkye’de Okaliptüs Yetiştiriciliğinin 50. Yılı, 1-19.

[5] Gürses, M. K. 1993. Okaliptüsün Türkiye Ormancılığı Açısından Önemi ve Bazı Öneriler, Orman Bakanlığı, 1. Ormancılık Şurası Tebliğler ve Ön Çalışma Gurubu Raporları Cilt:1, Seri No:13, Ankara, 456-463.

[6] Acatay, A. 1960. Tarsus-Karabucak ormanlarında zarar yapan Okaliptüs Tekeböceği. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 10(1), 16-20.

[7] Aytar, F. 2007. Türkiye'de Okaliptüslerin Yeni Zararlısı Blastopsylla occidentalis (Homoptera: Psyllidae)'nin Tanımı, Yayılısı ve Konukçuları. Türkiye II Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos, Isparta, 240.

[8] Aytar, F. 2003. Okaliptüs Gal Arısı Leptocybe invasa Fisher & La Salle 2004 (Hym., Eulophidae)'nın Türkiye'deki biyolojisi, yayılısı ve mücadelesi. DOA Dergisi, 9, 47-66.

[9] Aytar, F. 2006. Natural History, Distribution and Hosts of Eucalyptus Gall Wasps in Turkiye. In VIIIth European Congress of Entomology, September 17-22, Izmir, Turkiye, 156.

[10] Karaca, İ., Kayahan, A., Şimşek, B., Çelikpençe, Y. 2015. First record of Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Aphalaridae), in Turkey. Phytoparasitica, 43(2), 171-175.

[11] Moore, K. M. 1964. Observations on some Australian forest insects. 18. Four new species of Glycaspis (Homoptera: Psyllidae) from Queensland. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 89, 163–166.

[12] Brennan, E. B., Gill, R. J. 1999. First record of Glycaspis brimblecombei (Moore) (Homoptera: Psyllidae) in North America: Initial observations and predator associations of a potentially serious new pest of Eucalyptus in California. Pan-Pacific Entomologist, 75, 55–57.

[13] Brennan, E. B., Gill, R. J., Hrusa, G. F. Weinbaum, S. A. 1999. First record of Glycaspis brimblecombei (Moore) (Homoptera: Psyllidae) in North America: initial observations and predator associations of a potentially serious new pest of Eucalyptus in California. Pan-Pacific Entomologist, 75, 55-57

[14] Nagamine W. T., Heu R. A. 2001. Red gum lerp psyllid Glycaspis brimblecombei Moore (Homoptera: Psyllidae). New Pest Advisory, 01-02.https://hdoa.hawaii.gov/pi/files/2013/01/npa 01-02_rpsyllid.pd f

[15] Sandoval A., Rothmann S. 2002. Detección del psílido delos eucaliptos rojos, Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae) en Chile. In: 24 CongresoNacional de Entomología, Resúmenes Santiago, Chile, 24.

[16] Castillo J. V. 2003. Condición de insectos forestales de México. In: Proceedings of the 1st Joint Meeting of the12th National Symposium on Forest Parasites and the 54th Eastern Forest Insect Work Conference, Guadalajara, Mexico, 61.

[17] Santana D. L. Q., Mendezes A. O., Silva H. D., Bellote A. F. J., Favaro R. M. 2003. O Psilideo de concha (Glycaspis brimblecombei) em eucalipto. Comunicaçao Técnica, 105.

[18] Sookar P., Seewooruthun S. I., Ramkhelawon D. 2003. The red gump lerp psyllid, Glycaspis brimblecombei, a new pest of Eucalyptussp. in Mauritius. AMAS, Food and Agricultural Research Council, Réduit, Mauritius, 327-332.

[19] Bouvet J. P. R., Harrand L., Burckhardt D. 2005. Primeracita de Blastopsylla occidentalis y Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Psyllidae) para laRepública Argentina. Revista Sociedad Entomológica Argentina, 64, 99-102.

[20] Onore, G., Gara, R. L. 2007. First record of Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Psyllidae) in Ecuador, biological notes and associated fauna. 4th European Hemiptera Congress Ivrea, Turin, Italy, 41-42.

[21] Burckhardt, D., Lozada, P. W., Diaz, B. W. 2008. First record of the red gum lerp psyllid Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Psylloidea) from Peru. Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 81, 83–85.

[22] Rosales, C. J., Lobosque, O., Carvalho, P., Bermúdez, L., Acosta, C. 2008. Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae). “Red Gum Lerp”. Nueva plaga forestal en Venezuela. Entomotropica, 23, 103-104.

[23] Valaente, C., Hodkinson, I. 2009. First record of the redgum lerb psyllid, Glycaspis brimblecombei Moore (Hem: Psyllidae), in Europ. Journal of Applied Entomology, 133(4), 315-317.

[24] Laudonia, S., Garonna A. P. 2010. The red gum lerp psyllid, Glycaspis brimblecombei, a, new exotic pest of Eucalyptus camaldulensis in Italy Applied Entomology Bulletin of Insectology, 63(2), 233-236.

[25] Cocquempot, C., Malausa, J. C., Thaon, M., Brancaccio, L. 2012. Le Psylle du Gommier rouge (Glycaspis brimblecombei Moore) introduit sur les eucalyptus de France (Hemiptera, Psyllidae). Bulletin de la Société Entomologique de France, 117, 363–370.

[26] Bella, S., Rapisarda, C. 2013. First record from Greece of the invasive red gum lerp psyllid Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera Psyllidae) and its associated parasitoid Psyllaephagus bliteus Riek (Hymenoptera Encyrtidae). Redia, 96, 33-35.

[27] Bami, R., 2011. Au secours de l’Eucalyptus. Le matin, 9 Juin, 6.

[28] Taylor, G. S., Farnier, K., Burckhardt, D., Steinbauer, M. J. 2013. Anoeconeossa bundoorensis sp.n., a new psyllid (Hemiptera: Psylloidea) from Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) from Southeast Australia. Zootaxa, 3609, 351–359.

[29] Attia, S. B., Rapisarda, C. 2014. First record of the red gum lerp psyllid, Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera Psyllidae), in Tunisia. Phytoparasitica, 42(4), 535–539.

[30] Abo Kaf, N., Mohammed, E. 2015. First record of the red gum lerp psyllid Glycaspis brimblecombei Moore, 1964 (Hemiptera: Aphalaridae) and its natural enemies on eucalyptus trees in the province of Lattakia, Syria. Arab and Near East Plant Protection Newsletter 66, 5-6.

[31] Collett, N. 2000. Biology and control of psyllids and the possible causes for defoliation of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (river red gum) in south-eastern Australia – a review. Australian Forestry, 64, 88–95.

[32] Garonna, A. P., Sasso, R., Laudonia, S. 2011. Glycaspis brimblecombei (Hem. : Psyllidae), la psilla dal follicolo bianco ceroso, altra specie aliena dell’Eucalipto rosso in Italia. [Glycaspis brimblecombei (Hem.: Psyllidae), the invasive red gum lerp psyllid recorded in Italy]. Forest, 18, 71-77.

[33] Laudonia, S., Margiotta, M., Sasso, R. 2013. Seasonal occurrence and adaptation of the exotic Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Aphalaridae) in Italy. Journal of Natural History, 48, 675-689.

[34] Cuello, E. M., López, S. N., Andorno, A. V., Hernández, C. M., Botto, E. N. 2017. Development of Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Aphalaridae) on Eucalyptus camaldulensis Dehnh. and Eucalyptus dunnii Maiden. Agricultural and Forest Entomology, 20, 73-80.

[35] Oliveira K. N., Jesus F. M., Silva J. O., Espírito-Santo M. M., Faria M. L. 2012. An experimental test of rainfall as a control agent of Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera, Psyllidae) on seedlings of Eucalyptus camaldulensis Dehn (Myrtaceae). The Revista Brasileira Entomologia, 56(1), 101–105.

[36] Wilcken, C. F., Couto, E. B., Orlato, C., Ferreira-Filho, P. J., Firmino, D. C. 2003. Ocorrência do psilídeo-de-concha (Glycaspis brimblecombei) em florestas de eucalipto no Brasil. Circular técnica IPEF, no. 201. http://www.ipef.br/ publicacoes/ctecnica/nr201.pdf.

[37] Çerçi, B., Koçak, Ö. 2016. Contribution to the knowledge of Heteroptera (Hemiptera) fauna of Turkey. Journal of Insect Biodiversity 4(15), 1-18.

[38] Cisneros, J. J., Rosenheim, J. A. 1997. Ontogenetic change of prey preference in a generalist predator, Zelus renardii, and its influence on the intensity of predator-predator interactions. Ecological Entomology 22, 399-407.

[39] Davranoglou, L. R. 2015. Zelus renardii (Kolenati, 1856) (Reduviidae: Harpactorinae), a New World reduviid discovered in Europe. Entomologist’s Monthly Magazine, 147, 157-162.