Beton Çatıların Sintilatörlü Kozmik Işın Deneyleri Üzerindeki Etkileri

Güral AYDIN
710 179

Öz


Yeryüzüne inen kozmik ışınların akıları bulunulan bölgenin enlemine, yüksekliğine ve kozmik ışınların geliş yönlerine göre farklılıklar göstermektedir. Herhangi bir bölgede kozmik ışın akısının bilinmesi ise bazı deneylerde zemin değer oluşturması ve atmosferin daha üst katmanlarında kozmik ışın verilerinin daha iyi anlaşılabilmesi gibi sebepler bakımından önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, iki sintilatörlü basit bir düzenek ile yapılabilecek kozmik ışın akısı ölçümlerinde eğer deney kapalı bir ortamda yapılıyorsa beton çatıların deney sonuçlarına etkisi Geant4 benzetim programı ile incelenmiştir. Farklı kalınlıklardaki beton çatıların akı hesapları üzerinde meydana getirdiği değişiklikler not edilmiştir. Beton çatıların kalınlığı ile beraber her iki sintilatöre çarpan parçacık sayılarında önemli değişmeler olabileceği not edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Kozmik ışın; Geant4; Beton çatı

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] Morris, C.L., Alexander, C.C., Bacon, J.D., Borozdin, K.N., Clark, D.J., Chartrand, R., Espinoza, C.J., Fraser, A.M., Galassi, M.C., Green, J.A., Gonzales, J.S., 2008. Tomographic imaging with cosmic ray muons. Science & Global Security, 16(1-2), 37-53.

[2] Aguiar, P., Casarejos, E., Vilan, J.A., Iglesias, A., 2013, June. Geant4-GATE simulation of a large plastic scintillator for muon radiography. In Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA), 2013 3rd International Conference on (1-5). IEEE.

[3] Nieto, M.M., Haxton, W.C., Hoffman, C.M., Kolb, E.W., Sandberg, V.D., Toevs, J.W., 1983. Science underground (Los Alamos, 1982) (No. CONF-820989-). American Institute of Physics, New York, NY.

[4] Perkins, D.H., 1984. Proton decay experiments. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 34(1), 1-50.

[5] Honda, M., Kasahara, K., Hidaka, K. and Midorikawa, S., 1990. Atmospheric neutrino fluxes (No. INS--833). Tokyo Univ..

[6] Atakan, M. 2014. Kars Bölgesinde ölçülen Kozmik Işın Akı Yoğunluğu. Kars Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 63s, Kars.

[7] Agostinelli, S., Allison, J., Amako, K.A., Apostolakis, J., Araujo, H., Arce, P., Asai, M., Axen, D., Banerjee, S., Barrand, G.2., Behner, F., 2003. GEANT4—a simulation toolkit. Nuclear instruments and methods in physics research section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 506(3), 250-303.

[8] Allison, J., Amako, K., Apostolakis, J.E.A., Araujo, H.A.A.H., Dubois, P.A., Asai, M.A.A.M., Barrand, G.A.B.G., Capra, R.A.C.R., Chauvie, S.A.C.S., Chytracek, R.A.C.R., Cirrone, G.A.P., 2006. Geant4 developments and applications. IEEE Transactions on nuclear science, 53(1), 270-278.

[9] Allison, J., Amako, K., Apostolakis, J., Arce, P., Asai, M., Aso, T., Bagli, E., Bagulya, A., Banerjee, S., Barrand, G., Beck, B.R., 2016. Recent developments in Geant4. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 835, 186-225.

[10] Saint-Gobain, 2017. Saint-Gobain Crystals, http://www.crystals.saint-gobain.com (Erişim Tarihi: 05.12.2017).

[11] Singh, V.P., Medhat, M.E. and Badiger, N.M., 2014. Utilization of Geant4 Monte Carlo simulation method for studying attenuation of photons in normal and heavy concretes at high energy values. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 300(1), 325-331.

[12] Roberts, T. 2016. G4beamline User’s Guide. http://g4beamline.muonsinc.com. (Erişim Tarihi: 05.12.2017).

[13] Schultz, L.J., Borozdin, K.N., Gomez, J.J., Hogan, G.E., McGill, J.A., Morris, C.L., Priedhorsky, W.C., Saunders, A., Teasdale, M.E., 2004. Image reconstruction and material Z discrimination via cosmic ray muon radiography. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 519(3), 687-694.