The Investigation of Meat Yield of Acanthobrama marmid Heckel, 1843 From Karakaya Dam Lake

Ayşe Gul SAHIN, Rıdvan TEPE, Ünal İSPİR
736 193

Öz


This study was carried out to determine the meat yield of tigris bream (Acanthobrama marmid) caught in Karakaya dam lake. In this study, 51 A. marmid were used and these fishes were found to be 22.45 ± 15.02 cm in length and 145.69 ± 28.87 g in weight. Analysis of meat yield was based on the calculation of the ratio between the body weight and the weight of organs, body parts e.g. head, fins, and internal organs. In present study age composition, sexual ratio, age-length, age-weight, length- weight relationship and meat yield of A. marmid were determined. The weight rate of viscera, head, fins, skin, carcass of A.marmid according to total weight were calculated as 14.79%, 14.49% , 2.38%, 11.59% ve 57.92% respectively.


Anahtar kelimeler


Acanthobrama marmid; Karakaya Dam Lake; Meat yield

Tam metin:

PDF


Referanslar


[1] Coad, B.W. 2013. Freshwater Fishes of Iran. http://www.briancoad.com/

[2] Aydın, R. ve Şen, D. 1995. Keban Baraj Gölü Ova Bölgesi Balıklarından Acanthobrama marmid Heckel, 1843’ün Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7, 1, 11-23.

[3] Kelle, A.1978. Dicle Nehri kollarında yaşayan balıklar üzerinde taksonomik ve ekolojik araştırmalar. Dicle Üniversitesi, Doktora tezi, Diyarbakır.

[4] Ünlü, E., Balcı. K., Akbayın H. 1994. Some biological characteristics of the Acanthobrama marmid Heckel, 1843 in the Tigris River (Turkey) Turkish Journal of Zoology, 18: 131-139.

[5] Taman, S. 2013. Dicle Nehrinde yaşayan Acanthobrama marmid Heckel, 1843 türünün aylık ovaryum gelişimin aylık olarak incelenmesi Yüksek Lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

[6] Çolak, A. 1982. Keban Baraj Gölü’nde bulunan balık stoklarının populasyon dinamiği. Doğa Bilim Dergisi, Seri D, 6, 1, 1-14

[7] Polat, N. 1986. Keban Baraj Gölü’ndeki bazı balıklarda yaş belirleme yöntemleri ile uzunluk ağırlık ilişkileri. Doktora tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

[8] Aydın, R. 1993. Keban Baraj Gölü Ova Bölgesi balıklarından Acanthobrama marmid (Heckel, 1843)’in biyolojik özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 27s.

[9] Bozkurt, R. 1998. Atatürk Baraj Gölü’ndeki Acanthobrama marmid (Heckel, 1843), C. trutta (Heckel, 1843) ve C. luteus (Heckel, 1843)’un biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Doktora tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 116s.

[10] Kalkan, E. 1998. “Karakaya (Malatya) Baraj Gölü‟nde yaşayan ekonomik öneme sahip dört cyprinid (Acanthobrama marmid Heckel, 1843, Capoeta trutta Heckel, 1843, Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758 ve Chondrostoma regium Heckel, 1843) populasyonunun bazı büyüme ve üreme özellikleri”. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya 110s.

[11] Uçkun, A.A., Gökçe, D. 2015. Assessing age, growth, and reproduction of Alburnus mossulensis and Acanthobrama marmid (Cyprinidae) populations in Karakaya Dam Lake (Turkey). Turkish Journal of Zoology, 39: 1-14.

[12] Girgin, A. B. 2000. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Acanthobrama marmid, Chalcalburnus mossulensis ve Chondrostoma regium balıklarında büyüme ve kan hücrelerindeki değişimlerin incelenmesi”. Doktora tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 70s.

[13] Şen, D., Aydin, R. 2001. Lengths Determination By Back Calculation Method of Acanthobrama marmid Heckel, 1843 Living In Keban Dam Lake . Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 (2001) 47-51.

[14] Konar, V., Parlak, A.E. 2009. Fırat Nehri’nde yaşayan Acanthobrama marmid Heckel, 1843’ün sindirim sistemi içeriği Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi 21 (2), 157-165.

[15] Şaşı, H., 2004. Güney Ege Bölgesi’ndeki Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L. 1758) Et Verimi İle İlgili Özellikler. İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 17: 1-7.

[16] Şaşı, H., 2009. Güney Ege Bölgesi’ndeki Topçam Baraj Gölü’nde Yaşayan Siraz Balığının (Capoeta bergamae Karaman, 1969) Et Veriminin Belirlenmesi. Ege Universitesi, Su Ürünleri Dergisi, 26,1: 35–38.

[17] Özdemir, N. Keban Baraj Gölü’nde Avlanan Acanthobrama marmid’in Et Verimi ile İlgili Özellikler. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 1, 1, 58-62, 1982.

[18] Özcan, G. and Balık, S., 2006. The investigation of meat yield of Chondrostoma meandrense Elvira, 1987 in the Kemer Dam Lake. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4): 449–451

[19] Küçükyılmaz. M., Şahin, A.G., 2017. Determination of the Conchological Features of Unio elongatulus eucirrs (Bourguignat, 1860) (Mollusca: Bivalvia) Living in Karakaya Dam Lake, International Journal of Pure and Applied Sciences, (1): s.1-7.

[20] Şahin, A.G, İspir, Ü., Tepe, R., 2016. Comparison of Sex and Size Structure of Capoeta trutta Populations in Ataturk and Karakaya Dam Lakes. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Agust-3 September Giresun, Turkey.

[21] Şahin, A.G., Sünbül, M.R., Küçükyılmaz, M., 2016. Karakaya Baraj Gölü'ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 28 (1), 13-19.

[22] Lagler, K.F., Bardach, J.E., Miller, R.R. and Passino, D.R.M., 1977. Ichtyology. John Wiley and Sons, Newyork, 506 p.

[23] Ünlü, E, Balcı, K., 1993, Some Biological Characteristics of the Acanthobrama marmid Heckel, 1843 in the Tigris River (Turkey). Turkish Journal of Zoology (18): 131-139

[24] Samsun, S., Erdem, M.E., 2006. Samsun, N., Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Engineers Journal of Fırat University 18 (2), 165-170.

[25] Kurt Kaya, G., Mercan Erol, R., Yüksel, F., Kurtoğlu, M., Yıldız, N., Gündüz, F., Demirol, F., 2013. “Tunceli Uzunçayır Baraj Gölü'nde Yaşayan Karabalık (Capoeta trutta, Heckel, 1843) ve Siraz (Capoeta umbla, Heckel, 1843) Balıklarının Et Verimlerinin İncelenmesi”. Yunus Araştırma Bülteni, (4), 9-14.

[26] Çakmak, E., Başçınar, N., Çavdar, Y., Aksungur, N., Firidin, Ş., 2008. Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1-2.

[27] Ergüden, A. S., 2013. Seyhan Baraj Gölü’nde (Türkiye) Yaşayan Kababurun [Chondrostoma regium (Heckel, 1843)]’un Et Veriminin Belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 54-58.

[28] Dağtekin, B.B., Baştürk, Ö., 2014. “Çıldır Gölü’nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Et Verimi ve Biyokimyasal Kompozisyonu”, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, (2): 15-22.