Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

750.713 444.142

   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

2017 Aralık Sayısı Yayınlandı

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin 2017 Aralık sayısı yayınlandı.  
Yayın tarihi: 2017-12-01
 
Diğer duyurular

Cilt 21, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Kapak ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

The Effect of Welding Parameters on Microstructural and Mechanical Properties of HSLA S960QL Type Steel with Submerged Arc Welding PDF
Mehmet TÜRKER
Investigation of Low-Temperature Behavior of Stone Mastic Asphalt Mixtures Modified with Paraffin and Crumb Rubber PDF
Baha Vural KÖK, Mehmet YILMAZ, Mustafa AKPOLAT
Effect of New Water-Soluble Dendritic Phthalocyanines on Human Colorectal and Liver Cancer Cell Lines PDF
Ebru YABAŞ, Mustafa SÜLÜ, Aykut ÖZGÜR, Yusuf TUTAR
User Profile Analysis Using an Online Social Network Integrated Quiz Game PDF
Yusuf YASLAN, Halil GÜLAÇAR, Melih Nazif KOÇ
State Feedback Switching Control of an Underactuated Planar Manipulator with Partial Feedback Linearization PDF
Tolgay KARA, Mehmet ARICI
Statistical Analysis of Electromagnetic Shielding Effectiveness of Metal Fiber Blended Fabrics PDF
Ruslan ABDULLA, M. Hilmi NİŞANCI, A. Hayrettin YÜZER
Determining Threshold Distance Providing Less Interference for Wireless Medical Implant Communication Systems in Coexisting Environments under Shadow Fading Conditions PDF
Selman KULAÇ
Electromagnetic Pollution Assessment in Different Environments with Measurements and Modellings at Very Low Frequency PDF
Fulya ÇALLIALP KUNTER, Şaban Selim ŞEKER
Photovoltaic Performance of BHJ Organic Solar Cells Based on Incorporation of Ru Dye into P3HT:PCBM Matrix PDF
Fatih ONGÜL
Investigation of Photoluminescence Homogeneity Distribution of Nano-Porous Silicon by Imaging Spectroscopy PDF
Ersin KAYAHAN
Effect of Cone Indenter Hardness on Specific Energy of Rock Cutting PDF
Cihan DOĞRUÖZ, Naci BÖLÜKBAŞI
Effects of Seed Weights on Plant Growth and Mineral Nutrition of Wheat and Bean Plants PDF
İbrahim ERDAL, Zeliha KÜÇÜKYUMUK, Süleyman Sefik KURT, Murat DEĞİRMENCİ
Characterization of Alginate/Perlite Particles PDF
Hasan TÜRE, Kader TERZİOĞLU, Evren TUNCA
Experimental and Theoretical Investigation of Molecular Structure and Vibrational Frequencies of 3-Cyano-7-hydroxycoumarin by Density Functional Theory PDF
Adnan SAĞLAM
A New Drug-Shelf Arrangement for Reducing Medication Errors using Data Mining: A Case Study PDF
Zeynep CEYLAN, Seniye Ümit OKTAY FIRAT
Upper Bounds on the Domination and Total Domination Number of Fibonacci Cubes PDF
Elif SAYGI
Intense Upconverted White Light Emission from Tm3+ - Er3+ - Yb3+ Doped Zinc Tungsten Tellurite Glasses PDF
Gokhan BİLİR
An Application of Soft Set and Fuzzy Soft Set Theories to Stock Management PDF
Nihal TAŞ, Nihal YILMAZ ÖZGÜR, Pelin DEMİR
Radon Concentration Measurements and Risk Assessments Around Uludağ Mountain (Bursa, Turkey) PDF
Ayşegül KAHRAMAN, Gizem AKKAYA, Gökay KAYNAK
A Study On Geometry of Spatial Kinematics in Lorentzian Space PDF
Tunahan TURHAN, Nihat AYYILDIZ
Synthesis, Structural Characterization and DTA/TG Studies of a Schiff Base PDF
Halime Güzin ASLAN
Investigation of the Production of β-Al2O3 Solid Electrolyte from Seydişehir α-Al2O3 PDF
Selin ENGÜRLÜ, Zeynep TAŞLIÇUKUR ÖZTÜRK, Nilgun KUŞKONMAZ
Conjugate Heat Transfer Characteristics of Laminar Flows Through a Backward Facing Step Duct PDF
Bayram CELİK
Adsorption of Methylene Blue and Methyl Orange By Using Waste Ash PDF
Serpil SAVCI, Mehmet Mert UYSAL
Molecular Mechanic Studies on the Zwitterionic and Neutral Conformation Stability of Biological Active Peptide PDF
Serda KECEL GUNDUZ, Sefa CELIK
On Distributional Properties of Record Ranges and Record Range Times PDF
Agah KOZAN, Halil TANIL
Selection of an Appropriate Basis Set for Accurate Description of Binding Energy: A First Principles Study PDF
Salih AKBUDAK
Energy and Exergy Analyses of CO2/HFE7000 Cascade Cooling System PDF
Fatih YILMAZ, Reşat SELBAŞ
Effects of Aging Temperature on Microstructure and Thermal Properties of CuAlMn Shape Memory Alloys PDF
Canan Aksu CANBAY, Samet GÜDELOĞLU
Sliding Mode Based Self-Tuning PID Controller for Second Order Systems PDF
Alper BAYRAK
Gölbaşı (Isparta) Damar Tipi Epitermal As Cevherleşmesinin İz Element ve Kararlı İzotop Jeokimyası Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Mustafa KUŞCU, Shokrollah ABDULLAH
Sorgum Tohumlarında Ağır Metal Stresi Etkilerinin Hafifletilmesinde Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerinin Rolü PDF
Damla GÜVERCİN
Çatlak İçeren Silindirik Borularda SH Dalgası Yayılımı PDF
Hasan Faik KARA
Sol Jel Döndürme Yöntemiyle Hazırlanan WO3 Nano Yapılı Filmlerin Yapısal, Optik ve Elektrokromik Özelliklerine Parçacık Boyutunun Etkisi PDF
Ümit Özlem AKKAYA ARIER
Kenaf Hidrolizi Sonrası Kalan Katı Atığın Gazlaştırılması PDF
Bahar MERYEMOĞLU, Arif HASANOĞLU
Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Salmonella Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi PDF
Zaven AĞAY, Ayten KİMİRAN
Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği PDF
Esma MIHLAYANLAR, Semiha KARTAL, Şule YILMAZ ERTEN
İnteraktif ve Web Tabanlı Genetik Algoritma Eğitim Yazılımı PDF
Ali Hakan IŞIK, Mehmet BİLEN, Tuncay YİĞİT
Türkiye’deki Calopteryx splendens (Harris, 1782) (Insecta: Odonata) Alttürlerinin Ekolojik Niş Modellemesi PDF
Ali MİROĞLU, Sadık DEMİRTAŞ
Bazı Sillojistik ve Kardinalite Karşılaştırmalı Lojiklerin Türetimlerinin Cebirsel ve Etiketli Çizge Teorik Özellikleri Üzerine PDF
Selçuk TOPAL
Bor Katkılı Elmas Elektrot ile Naftalin’in Voltametrik Davranışı: Kare Dalga Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Miktar Tayini PDF
Abdulkadir LEVENT
Mangan(III)asetat Eşliğinde 2-(3-Bromo-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-epoksinaftalen-2-il)-3-hidroksi-5,5-dimetilsiklohekze-2-enon’un Sentezi ve Gümüş Tuzları İle Reaksiyonu PDF
Raşit ÇALIŞKAN
Amin Grupları ile Fonksiyonelleştirilmiş MCM-41 Mezogözenekli Silika Üzerine CO2 Adsorpsiyonu PDF
Müge SARI YILMAZ
Isıl Enerji Depolama Amaçlı Yapıca Kararlı Yeni Bir Faz Değişim Malzemesi Olarak Silikafume/Laurik Asit (LA) Kompoziti PDF
Alper BİÇER
Farklı Oranlarda Tiyoüre Katkısının Nanoyapılı Kadmiyum Oksit (CdO) Filmlerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi PDF
Raşit AYDIN, Bünyamin ŞAHİN
Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması PDF
Serkan BALLI, Ensar Arif SAĞBAŞ
DEEA-Volkanit Üzerine Toryum(IV) Adsorpsiyonunun Yanıt Yüzey Metodu (YYM) ile Optimizasyonu PDF
Ümit H. KAYNAR, Sermin CAM KAYNAR
Bayesci Genelleştirilmiş Lineer Karma Modellerde Önsel Seçimleri ve Karşılaştırılması PDF
Zeynep ÖZTÜRK, Mehmet Ali CENGİZ
Nano ve Mikro Yapıdaki (Bi2O3)1-x-y(Sm2O3)x(Ho2O3)y Elektrolit Sistemlerinin Katı Oksit Yakıt Pili için Sentezlenmesi ve Faz Kararlılığı, Elektriksel ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması PDF
Yasin POLAT
Osmaniye’de Yetişen Yer Fıstığının Radyasyon Aktivitesinin İncelenmesi PDF
Muhammet KARATAŞLI, Tahsin ÖZER


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529