Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

676.889 424.284

   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 21, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Kapak ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

A Monte Carlo Study on Position Resolution of PWO Crystal PDF
Fatma KOCAK
Investigation of Photocatalytic Activity of Chitosan/Poly(vinyl alcohol)/TiO2/Boron Nanocomposites PDF
Esra BİLGİN SİMSEK
Conformational Analysis of Cyclo(Tyr-Cys) and Cyclo(Phe-Cys) Dipeptides PDF
Sefa CELIK, Serda KECEL GUNDUZ
Magnetic Spinel-Type CoFe2O4 Nanoparticles: Synthesis and Investigation of Structural, Morphological Properties PDF
Mesut ÖZDİNÇER, Sefa DURMUŞ, Aslıhan DALMAZ
Properties of an α Particle in a Bohrium 270 Nucleus under the Generalized Symmetric Woods-Saxon Potential PDF
Bekir Can LÜTFÜOĞLU, Muzaffer ERDOĞAN
Turkish Music Genre Classification using Audio and Lyrics Features PDF
Önder ÇOBAN
Development of UV-Vis Spectrophotometric Method for Rapid Nickel Determination in Original Oil Matrix PDF
Feyzullah TOKAY
Measurements of Proton Energy Spectra Generated by Ultra Intense Laser Solid Interactions PDF
Özgür CULFA
Effect of the Radon Background Fluctuation on the Low Activity Measurement of the 214Pb, 214Bi and 226Ra PDF
Yusuf AĞUŞ
Texture Classification System Based on 2D-DOST Feature Extraction Method and LS-SVM Classifier PDF
Özal YILDIRIM, Ulaş Baran BALOĞLU
On the Quaternionic Focal Curves PDF
Nurten (BAYRAK) GÜRSES, Özcan BEKTAŞ, Salim YÜCE
Electric-field-induced Nonlinear Optical Rectification, Second- and Third-harmonic Generation in Asymmetrical Quantum Well PDF
Serpil SAKIROGLU
Investigation of Exact Solutions of Perturbed Nonlinear Schrödinger's Equation by $\exp\left(-\Phi\left(\xi\right)\right)$-Expansion Method PDF
Mehmet EKİCİ
Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliğinin İncelenmesi PDF
Mustafa Evren ERŞAHİN, Recep Kaan DERELİ, Hale ÖZGÜN, Zehra (AYNUR) AKMIRZA, İzzet ÖZTÜRK
Dinar Karakuyu Sulaması Sahası Tarımsal İşletmelerinin Doğrusal Programlama Yöntemi Kullanılarak Ürün Desenlerinin Planlanması PDF
Kutlan UZUNKAYA, Mevlüt GÜL
Marmara Denizi’ nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Midyelerin (Mytilus galloprovincialis, Lamarck,1819) Biyometrisi Üzerine Bir Araştırma PDF
Esra Billur BALCIOĞLU, Onur GÖNÜLAL
Grafen Oksitin Ksantin Oksidaz Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkisinin İncelenmesi PDF
Sevtap BAKIR, Veysel Kenan ÇELİK, İsmail SARİ, Serpil ERŞAN, Duygu ANAKLI
Yoğunluk Ayarlı Radyasyon Tedavilerindeki Küçük Alanların Karakteristiklerinin Hava Saçılma Faktörü ile İncelenmesi PDF
Hülya ÖZDEMIR, Nina TUNÇEL, Adem Ünal KIZILDAĞ
Isıl İşlem Görmüş Ladin ve Dişbudak Odunlarının Mikroskobik Görüntüleri Üzerine Değerlendirmeler PDF
Bilgin İÇEL, Yasemin ŞİMŞEK
Muş İli Yapı Stoğunun Kanada Sismik Tarama Yöntemi ile İncelenmesi ve Bölgenin Depremselliği PDF
Ercan IŞIK, Nusret BOZKURT, Vural TAŞKIN
Nilüfer Çiçeği ve Kediotu Kokularını Koklama Anında Kaydedilmiş EEG İşaretlerinin Sınıflandırılması PDF
Ebru YAVUZ, Önder AYDEMİR
İyonofor Olarak Bir Kaliks[4]aren Türevinin Kullanıldığı İyodür-Seçici PVC Membran Elektrot PDF
Tuğçe GÖVER, H. Elif KORMALI ERTÜRÜN, Ayça DEMİREL ÖZEL, Serkan ERDEMİR, Esin CANEL
Bazı Birbirine Benzer Elma (Malus domestica L.) Genotiplerinde Pomolojik ve Moleküler Yöntemlerle Genetik Akrabalık Derecelerinin Tespiti PDF
Selda DALER, Mehmet Atilla AŞKIN, Yaşar KARAKURT
Mengen Peynirinden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Moleküler Tanımlanması ve Bazı Starter Kültür Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Aylin AKOĞLU, Hülya YAMAN, Hayri COŞKUN, Kübra SARI
Koyun (Ovis aries) Abomazum (Kardiya, Fundus ve Pilorus) Mukozasının Lektin Histokimyasal Yapısı PDF
Rasha HAMID, Kenan ÇINAR
Bazı Fungisitlerin Elmada Alternaria mali Roberts (Nekrotik Yaprak Lekesi) Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi PDF
Yasin KAŞ, Hülya ÖZGENEN ÖZKAYA
2-Aminopiridin Türevleri ile Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi PDF
Halil İLKİMEN, Cengiz YENİKAYA, Gözde İMDAT, Ekrem TUNCA, Metin BÜLBÜL
Özbekçe Ünlü Harflerinin Eş Sesli Sözcüklerde Uygurcaya Bilgisayarlı Çevrilmesi PDF
Murat ORHUN
La1.90Eu0.10Ru2O7 Sisteminin Sentezi ve Fotoluminesans Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Esra ÖZTÜRK
Türkiye’de Örtü Altı Yetiştiricilik Potansiyelinin Solar Radyasyon ve Güneşlenme Süresi Parametrelerine Göre İncelenmesi PDF
Hasan ÖZ
Fotovoltaik Uygulamalar için GLAD Tekniği ile Büyütülen Spiral Nano Şekilli a-Si İnce Filmlerin Elektriksel ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Beyhan TATAR
Ağır Metallerin Pinus brutia Ten. İğne Yapraklarında, Glutatyon S-Transferaz Enzimleri Üzerindeki Tekil ve Bazı Bütünleşik İnhibisyonları PDF
Can YILMAZ
Tıbbi İlaçlar ve Kişisel Bakım Ürünlerinin (PPCPs) Triticum aestivum L. Üzerinde Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkileri PDF
Etem OSMA, Müjgen ELVEREN, Eda TÜRKOĞLU, Hasan YAVUZER, Yavuz ÇIĞIR
Karbon Liflerin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımının Araştırılması PDF
Özge DEMİRKAYA, Serdal TERZİ
Isparta İl Merkezindeki Okullarda Gama Ortam Doz Eşdeğeri Ölçümleri PDF
Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, Ahmet ÇİNE
Uşak İlinde Örtü Altı Üretimi Yapılan Domateslerdeki Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi PDF
Erdal ZENGİN, İsmail KARACA
Hava Araç Zırhlarının Bilgisayar Hesaplamalı Balistik Çarpma Analizi PDF
Seher EKEN, A. Kadir YAVUZ, Stuart Leigh PHOENIX
Kendilenmiş Cin Mısır Hatlarının SSR Primerler Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu PDF
Ahmet ÖZTÜRK, Bayram SADE, Süleyman SOYLU, Şekip ERDAL, Hatice Filiz BOYACI
Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması PDF
Ertan ALPTEKİN
Schizophyllum commune Fr. Türünden Misel Eldesi, Moleküler Tanımlanması ve Antitümör Etkisinin Araştırılması PDF
Bekir ÇÖL, Ebru BALCI, Hatice GÜNEŞ, Hakan ALLI
Bazı Patates Çeşitlerinde Yumru Anormallikleri ve Anormal Yumruların Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Sebiha SARI, Tahsin KARADOĞAN, Arif ŞANLI
Bir Greyderin Dişli Rotunun Hasar Analizi PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Öyküm KANBİR
Myzaphis rosarum (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae)’un Aşılı ve Aşısız Yağ Güllerindeki (Rosa damascena Miller) Yaşam Çizelgeleri PDF
Demet ÇEKİN, Bülent YAŞAR, Gökhan AYDIN
Köpük Betonun Yoğunluk ve Sıcaklığa Bağlı Isıl İletkenlik Katsayısının Isı Akış Ölçer Yöntemiyle Belirlenmesi PDF
Murat KORU
Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi PDF
Muhammet Yunus PAMUKOĞLU, Bülent KIRKAN, Mustafa ŞENYURT
RSA Şifreleme Sistemlerinin Kleptografik Arka Kapıları için Güvenlik ve Karmaşıklık Analizi PDF
Emre CERAN, Mehmet Sabır KİRAZ, Osmanbey UZUNKOL
Katalaz Temelli PANI Biyosensörü ile Deltametrinin Belirlenmesi PDF
Hatice PALÜZAR, Hakkı Mevlüt ÖZCAN
Cu4O4 Kübik Formdaki Bakır (II) Kompleksinin Yapısal ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Elif GÜNGÖR
Bazı Inocybe (Fr.) Fr. Taksonlarının Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Karakterizasyonu PDF
Bekir ÇÖL, İsmail ŞEN, Hakan ALLI, Gökçe HAS, Ezgin TIRPAN
Filaman Sarım ile Üretilen CTP Kompozit Borularda Tabaka Sayısının Teğetsel Gerilme Dayanımına Etkisi PDF
Memduh KARA, Mesut UYANER


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529