Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

465.063 366.927

   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 20, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Kapak ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

Characterization of Endemic Euphorbia anacampseros Boiss. Using FTIR Analysis Method PDF
Neslihan BALPINAR, Belgin BARDAKÇI
Geodesics in (Rn, d1) PDF
Mehmet KILIÇ
A Modified Jonckheere Test Statistic for Ordered Alternatives in Repeated Measures Design PDF
Hatice Tül Kübra AKDUR, Fikri GÖKPINAR, Hülya BAYRAK, Esra GÖKPINAR
Investigation of Using Waste Welded Tuff Material as Mineral Filler in Asphalt Concrete PDF
Sebnem KARAHANCER, Ekinhan ERISKIN, Buket CAPALI, Mehmet SALTAN, Serdal TERZI
Fuzzy Linear Regression for the Time Series Data which is Fuzzified with SMRGT Method PDF
Seçil YALAZ, Arife ATAY
Geometrical Modification of Learning Vector Quantization Method for Solving Classification Problems PDF
Korhan GÜNEL, Rıfat AŞLIYAN, İclal GÖR
Relations among Boron Status and Some Soil Properties of Isparta Region Apple Orchards PDF
İbrahim ERDAL, Ali COŞKAN, Zeliha KÜÇÜKYUMUK, Figen ERASLAN
Particle Internal Fracture Energy Measurement by Ultrafast Load Cell PDF
E. Tuğcan TUZCU
Investigations on Machinability of Al2O3 Reinforced Al6061 Metal Matrix Composites PDF
Erdoğan KANCA, Ali GÜNEN
Synthesis and Characterization of Stable Anion Exchange Membranes: The Addition of Electron-withdrawing Group PDF
Gülşen ALBAYRAK ARI, Cristina IOJOIU, Jean-Yves SANCHEZ
The Mass and Current-Meson Coupling Constant of the Exotic X(3872) State from QCD Sum Rules PDF
Hayriye SUNDU
On The Fekete-Szegö Problem for Generalized Class Mα,γ(β) Defined By Differential Operator PDF
Fethiye Müge SAKAR, Sultan AYTAŞ, Hatun Özlem GÜNEY
Synthesis and Characterization of 5-Fluorouracil-Loaded Glutaraldehyde Crosslinked Chitosan Hydrogels PDF
Zehra ÖZBAŞ, Gülten GÜRDAĞ
Micropropagation of Gerbera (Gerbera jamesonii Bolus) under Different Color of Light-Emitting Diodes PDF
Kürşat Mustafa GÖK, Bekir ŞAN, Ahmet Kamil BAYHAN
The First Synthesis of Some Novel 4-Chloro Chalcone Based Oxime Ethers: An Experimental and Computational Study PDF
Taner ERDOĞAN
Fluorescent Proteins For Color-Conversion Light-Emitting Diodes PDF
Sedat NIZAMOGLU
Uşak Koşullarında Kızıltan-91 Buğday Çeşidi Üzerinde Farklı Azot Dozu ve Sıvı Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi PDF
Aliye ALTUNTAŞ, İlknur AKGÜN
Macrolepiota procera (Scop.) Singer. Mantarının Ağır Metal İçeriklerinin ve Oksidatif Stres Durumunun Belirlenmesi PDF
Hasan AKGÜL, Mustafa SEVİNDİK, Ilgaz AKATA, Deniz ALTUNTAŞ, Celal BAL, Muhittin DOĞAN
Doğu Karadeniz Kıyılarında T Mahmuzlarının Kıyıya Etkileri PDF
Emre Artun BAYRAKTAR, Deniz BAYRAKTAR, Ömer YÜKSEK
Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-asetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları PDF
Özlem GÜRSOY KOL, Zafer OCAK, Haydar YÜKSEK
Bilyeli Dövme Uygulanmış AA1050 Alüminyum Malzemenin Metalografik İncelenmesi PDF
Zehra ALKAN, Remzi VAROL, Ramazan SELVER
Basınçlı Akifer Parametrelerinin Pompaj Analizi ile Belirlenmesi PDF
Mesut ÇİMEN, Ayşe ÖZDEMİR
İvesi Koyunlarının Et Kalitesini Değerlendirmede Temel Bileşenler Analizinin (PCA) Kullanılması PDF
Yıldırım DEMİR, Nurinisa ESENBUĞA, Ömer Cevdet BİLGİN
Alüminyum Alaşımlarında Bilyeli Dövmenin Elektrik İletkenliği Üzerine Etkisi PDF
Zehra ALKAN, Remzi VAROL, Ramazan SELVER
Blatta lateralis Walker (Blattodea: Blattidae) Üzerine Ultrasonik Zararlı Kovucuların Performansının Ölçülmesi PDF
Mansur ULUCA, İsmail KARACA
Alfa-Pinen, Terpineol, Sineol, Linelol ve Kamforun Bakteriyel Hücreler Arası İletişim Sistemi Üzerine İnhibitör Etkileri PDF
Erdi DOĞRU, Seyhan ULUSOY
Soğan (Allium cepa) ve Sarımsaktaki (Allium sativum) Bazı Fenolik Bileşiklerin HPLC Yöntemiyle Tayin Edilmesi PDF
Sibel YÜNLÜ, Esengül KIR
Avrasya Su Samuru, Lutra lutra (Linnaeus, 1758)’nın Türkiye’deki Yayılış Kayıtları PDF
Kubilay TOYRAN, İrfan ALBAYRAK
İmplant Tanımlama için Katlanmış Dipollü RFID Etiket Anteni Tasarımı PDF
Mahmut Ahmet GÖZEL, Mehmet Fatih ÇAĞLAR, Habib DOĞAN
Çoklu Melez Parsellerinde Yer Alan Yonca Genotiplerinin Tohum Tutma Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Emre BIÇAKÇI, Cahit BALABANLI


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529