Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

900.510 483.030

e-ISSN: 1308-6529

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

2017 Aralık Sayısı Yayınlandı

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin 2017 Aralık sayısı yayınlandı.  
Yayın tarihi: 2017-12-01
 
Diğer duyurular

Kabul Edilen Makaleler

Not: Aktif DOI numaraları Crossref'den alınan aşağıdaki kabul edilen makalelerin düzenleme ve biçimlendirmeleri tamamlanmıştır.  Makaleler, bir sayı içerisinde yayımlandığında, cilt, sayı ve sayfa numaraları makaleler içerisine eklenecektir.

İçindekiler

Kabul Edilen Makaleler

Avcı Böcek Macrolophus pygmaeus (Rambur)’un Laboratuvar Koşullarında Farklı Avlar Üzerindeki Gelişimi PDF
Fatma DENİZ, Baran ASLAN, İsmail KARACA
Evaluation of Antifungal Potentials and Antioxidant Capacities of Some Foliose Lichen Species PDF
Bahar BİLGİN SÖKMEN, Kadir KINALIOĞLU, Sinem AYDIN
Modification of Morphological, Structural and Optical Properties of CBD-Based Growth of PbS Films on Glass Substrates by Addition of Saccharin PDF
Yasin YÜCEL, Ersin YÜCEL
An Automatic Multilevel Facial Expression Recognition System PDF
Elena BATTINI SÖNMEZ
Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae) ile Bulaşık ve Temiz Turunçgillerin Salgıladıkları Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi PDF
Ahmed ALSABTE, Ali KAYAHAN, İsmail KARACA
A New Lichenicolous Fungus Record From The Turkey, Tremella macrobasidiata (Basidiomycota, Tremellales) PDF
Mustafa KOCAKAYA, Zekiye KOCAKAYA, Duygu KAYA, Mehmet Ünsal BARAK
Bazı Pestisitlerin Tetranychus urticae Koch'nin Ergin Yaşam Süresi ve Yumurta Verimine Etkileri PDF
Mustafa Hakan BALCI, Recep AY
Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi PDF
Şakir ŞAHİN, Canan ÇİFTÇİ, Mahmut OKYAR, Erdinç ÖKSÜM
Sorgum’da Farklı Tohum Miktarlarının Verim Öğeleri ile Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri PDF
Süleyman AVCI, Onur İLERİ, Mehmet Demir KAYA
Elektrokoagülasyon Prosesi İle Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi PDF
Sevil VELİ, Bilge ÖZBAY, İsmail ÖZBAY, Ayla ARSLAN, Ecren ÇEBİ
Analysis of the Leeb Hardness Test Data Obtained by Using Two Different Rock Core Holders PDF
Nurdan GÜNEŞ YILMAZ, R. Mete GÖKTAN
Rüzgara Maruz Kalan Dört Rotorlu İnsansız Hava Aracı için Uyarlamalı Kontrolcü Tasarımı PDF
Halil İbrahim BAŞTÜRK
Amin Grupları ile Fonksiyonelleştirilmiş Poli(vinil alkol) Aşı Kopolimerinin İlaç Salım Sistemlerinde Kullanımının İncelenmesi PDF
Zehra ÖZBAŞ
Qualitative and Quantitative Examination of Algal Flora in the Gut Content of Tanypus punctipennis Meigen, 1818 PDF
Burak ÖTERLER, Gazel Burcu AYDIN, Belgin ÇAMUR ELİPEK
Structural, Spectroscopic (FT-IR, Raman and NMR), Non-linear Optical (NLO), HOMO-LUMO and Theoretical (DFT/CAM-B3LYP) Analyses of N-Benzyloxycarbonyloxy-5-Norbornene-2,3-Dicarboximide Molecule PDF
Nuri ÖZTÜRK, Yelda Bingöl ALPASLAN, Gökhan ALPASLAN, Can ALAŞALVAR, Halil GÖKCE
Investigation of Environmental-friendly Technology for a Paint Industry Wastewater Plant in Turkey PDF
Pelin YAPICIOĞLU
Manyetik Anomalilere Neden Olan Basit Şekilli Yer Altı Yapılarının Derinlik ve Geometrilerinin Analitik Sinyal Tekniği Kullanılarak Tahmini PDF
Erdinç ÖKSÜM, Mustafa Nuri DOLMAZ
Zr0.98Dy0.01Sm0.01O2 Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Esra YILDIZ
Bitümlü Sıcak Karışım Üstyapılarda Görülen Yüzey Bozulmaları ile Düzgünsüzlük Arasındaki İlişkilerin Modellenmesinde Bazı Yaklaşımlar PDF
Ufuk KIRBAŞ, Mustafa KARAŞAHİN, Birol DEMİR, Muhammet KOMUT, Emine Nazan ÜNAL
Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon PDF
Erdinç UZUN, Halil Nusret BULUŞ, Cihat ERDOĞAN
Farklı Tohum Bahçelerine ait Kızılçam (Pinus brutia) Fidanlarının Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması PDF
Neslihan ÖZTÜRK, Ayse DELİGÖZ
Comparison of Sampling Methods for Annual Industry and Service Statistics Survey by TURKSTAT PDF
Sibel ŞAHİN, Süleyman ALPAYKUT
Sol-Jel ve Karbotermal İndirgenme-Nitrürleme Kombine Tekniği ile SiAlON Sentezi PDF
Derya DÜZENLİ, Meryem SEFERİNOĞLU
Elma Bahçelerinde Bazı Önemli Zararlılara Karşı Azadirachtin ve Kaolin Uygulamalarının Etkisi PDF
Nazım KÜÇÜKBALLI, İsmail KARACA
Black Holes with Anisotropic Fluid in Lyra Scalar-Tensor Theory PDF
Melis ULU DOĞRU, Murat DEMİRTAŞ
Bina Duvarlarının Termofiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkileri ile Bu Özelliklerin Dinamik Isıl Karakterlerine Etkilerinin Araştırılması PDF
Murtaza YILDIRIM, Hasan OKTAY, Recep YUMRUTAŞ
Ksantin Biyosensörlerin Performansına Çeşitli Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Etkisi PDF
Ceren KAÇAR, Berna DALKIRAN, Pınar Esra ERDEN, Esma KILIÇ
Ab-initio Calculations of the Physical Properties in Gallium Nitride at Equilibrium Phases: Rocksalt and Wurtzite PDF
Cengiz SOYKAN
Mentha longifolia (L.) ssp. longifolia Essential Oil: Source of Natural Antioxidant and Antimutagen as Food Additive PDF
Rukiye BORAN, Aysel UGUR
The Effect of Metal Thickness on Si Wire to Plasmonic Slot Waveguide Mode Conversion PDF
Şükrü Ekin KOCABAŞ
Neighbor Rupture Degree of Some Middle Graphs PDF
Gökşen BACAK-TURAN, Meltem ÜLKÜ ŞENOĞLU, Ferhan Nihan ALTUNDAĞ
Uzaysal Kuaterniyonik Bertrand Eğri Çiftinin Frenet Çatısına Göre n1*w* - Smarandache Eğrisi PDF
Süleyman ŞENYURT, Ceyda CEVAHİR, Yasin ALTUN
Biochemical Characterization of Lipases Obtained from Acinetobacter psychrotolerans Strains PDF
Şule SEREN, Hatice KATI
Farklı Derece-Gün Bölgelerindeki Şehirler İçin Optimum Eğim Açısının Belirlenmesi PDF
Ahmet ÇAĞLAR
Acılığı Giderilmiş Kapariden (Capparis Spp.) Geleneksel ve Vakum Yöntemleriyle Üretilen Reçellerin Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması PDF
Alper KUŞÇU, Nurali YILDIRIM
The Responses of Antioxidant System against the Heavy Metal-Induced Stress in Tomato PDF
Dursun KISA
Design of a Respiration Pattern Detecting Device based on Thoracic Motion Tracking with Complementary Filtering PDF
Gökhan ERTAŞ, Nida GÜLTEKİN
Leucocoprinus cepistipes, A New Coprinoid Species Record for Turkish Macromycota PDF
Yasin UZUN, Abdullah KAYA
Performance of a New Restricted Biased Estimator in Logistic Regression PDF
Yasin ASAR
Koyun (Ovis aries) Trakea Mukozasındaki Bazı Peptidlerin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları PDF
Ruaa Hussein NADA, Kenan ÇINAR
Nemrut Kaldera Göllerinin Su Kaynakları Potansiyeli PDF
Türker KURTTAŞ, Levent TEZCAN
Bitüm Modifikasyonunda Stiren-Butadien-Stiren ile Gilsonit’in Birlikte Kullanılmasının Bitümlü Sıcak Karışımların Kalıcı Deformasyon Dayanımına Etkisi PDF
Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Özge ERDOĞAN YAMAÇ
An Experimental Study on Shear Strength of Cemented Paste Backfill Materials PDF
Eren KÖMÜRLÜ, Alp TURAN, Ferdi CİHANGİR, Ayhan KESİMAL, Bayram ERÇIKDI
Yapıştırılmış Kompozitlerin Ayrılma Mukavemeti ve Eğilme Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Canan SARIÇAM, Fatma KALAOĞLU
Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Aeroponik (Aerofog) Sistemi ile Diğer Klasik Köklendirme Ortamlarının Karşılaştırılması PDF
Azize ŞİMŞEK, Atila GÜL
Bruksizm Tedavisinde Kullanılan Oklüzal Splintlerdeki Gerilme Dağılımının Fotoelastik Yöntemle İncelenmesi PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Mehmet KILINÇ
Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.'nın İnsan Lenfositleri Üzerindeki Biyolojik Aktiviteleri PDF
Buğrahan EMSEN, Ali ASLAN, Abdullah KAYA
Düşük Saydamlık Derecesine Sahip Küçük Büyüklükte S-kutuları PDF
Selçuk KAVUT
Sigorta Sektöründe Kasko Poliçe Seçimi için Bulanık Mantık Temelinde Üç Farklı Çözüm: AHP – ANP – VIKOR Yöntemleri ve Türkiye’den bir Uygulama PDF
G. Nilay YÜCENUR
Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi PDF
Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, Esengül KIR, Berrin KIR, Ahmet AYDIN, Mahrijemal ORAZOVA, Jennet BAYRİYEVA, Dilnoza YOLDASHOVA, Fatma Nur ÇILGIN
Akciğer Solunum Seslerinin Spektral Öznitelikler ile Sınıflandırılması PDF
Sezer ULUKAYA, Görkem SERBES, İpek ŞEN, Yasemin P. KAHYA
Domuz Jelatinine Özgü DNA Aptamerlerinin Seçilimi ve Karakterizasyonu PDF
Abdullah Tahir BAYRAÇ, Berke Bilgenur KANDEMİR
Serviks Kanserinin Erken Teşhisi için Çok Katmanlı Sitoloji Küplerinde Çekirdek ve Sitoplazma Bölütlenmesi PDF
Ceren Gülra MELEK, Gökhan BİLGİN
Hanta Virüs Modelinden Elde Edilen Fisher-Kolmogorov Denkleminin Lie Simetri Analizi PDF
Mehmet KOCABIYIK, Mevlüde YAKIT ONGUN
Arduino ve LabVIEW Kullanarak EMG Verilerinden Eşik Seviye Belirleme ile Motor Kontrol Düzeneği Tasarımı PDF
Savaş ŞAHİN, Mutlu BAYRAKTAR, Ali Emre KAVUR, Kübra EVREN ŞAHİN
Triküspit Kalp Kapakçıklarının Üç Boyutlu (3B) Biyobaskı Metotları ile Fabrikasyonu PDF
Ali AKPEK
ST Değişiminin Wigner-Ville Dağılım Esaslı Erken Tespiti PDF
İlknur KAYIKÇIOĞLU, Güzin ULUTAŞ, Fulya AKDENİZ, Temel KAYIKÇIOĞLU
EDA Çekirdekli Amin, TRIS ve Karboksil Sonlu PAMAM Dendrimerleri Kullanarak Ketoprofenin Çözünürlüğünü Geliştirme PDF
Ali Serol ERTÜRK, Mustafa Ulvi GÜRBÜZ
Parçacık Sürü Zekası Optimizasyonu ile Mikroskobik Görüntülerin Segmentasyonunda Farklı Entropi Ölçülerinin Etkisi PDF
Hülya DOĞAN, Selen AYAS, Eyüp GEDİKLİ, Murat EKİNCİ
Ankara Çayı’na ait Pleistosen Yaşlı Teras Çökellerinin Jeokimyasal Özellikleri PDF
Çiğdem SAYDAM EKER, Mustafa Kemal GÜMÜŞ
Sıkı Zaman Pencereli Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Yeni Bir Yöntem Önerisi ve Bir Süpermarket Zincirinde Uygulanması PDF
Serap ERCAN CÖMERT, Harun Reşit YAZGAN, İrem SERTVURAN, Hanife ŞENGÜL
Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon PDF
Mehmet Akif ÖZÇOBAN, Aydın AKAN, Oğuz TAN, Serap AYDIN
Burdur İli Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında İbre Yanıklığı ve Dökümüne Neden Olan Fungal Etmenlerin Moleküler Yöntemlerle Tespiti PDF
Zeynep TUNALI, H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJÄRVİ, Funda OSKAY
Çıplak Köklü Toros Sediri Fidanlarının Beslenmesi ve Gelişimi Üzerine Azot ve Mikroelement Gübrelerinin Etkileri PDF
Nevzat GÜRLEVİK, Ayşe KURTARAN
Isparta Koşullarında Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Taze Koçan Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
Yudum BURCU, İlknur AKGÜN
Vermikülitin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliğinin Marshall Stabilite Deney Yöntemi ile Araştırılması PDF
Mehmet SALTAN, Fahriye UYSAL
ISM-Bandı Tıbbi Telemetri Uygulamaları için Fare Derisi Ekit Mikroşerit Spiral Anten Tasarımı ve In-Vitro Ölçümü PDF
Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Erdem URAS
Beyin Anevrizmalarında Hemodinamik Kuvvetlerin Kanın Newtoniyen ve Newtoniyen Olmayan Durumlarında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile İncelenmesi PDF
Ali Bahadır OLCAY, Oktay Fırat URAL, Barış SÜSLÜ, Bahattin HAKYEMEZ
Varyansların Homojenliği için Kullanılan Yeniden Örneklemeye Dayalı Testler ve Simülasyon Çalışması PDF
Esra GÖKPINAR
Bazı Biyolojik Preparatların Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) Erginlerine Etkileri PDF
Tuğba AYYILDIZ, İsmail KARACA
Atmosferik Soğuk Plazma ile Modifiye Edilen Titanyum Yüzeylerde Osteojenik Hücre Aktivitelerinin Değerlendirilmesi PDF
Murat ULU, Mehmet Burak KAPILI, Utku Kürşat ERCAN, Fatma İBİŞ, Işıl AYDEMİR, Nazan KESKİN, Mehmet İbrahim TUĞLU
Genelleştirilmiş Fibonacci Çizgelerin Bazı Özellikleri PDF
Handan AKYAR, Emrah AKYAR
Çapraz Tasarımlarda Etkilerin Testi için Parametrik ve Parametrik Olmayan Testlerin Karşılaştırılması PDF
Hilal SARI, Esra GÖKPINAR, Hülya BAYRAK
Petrol ve Doğal Gaz Platformlarının Optimal Yerleştirilmesi ve Entegrasyonu Problemi Üzerine PDF
Elnur NURİ
Baskılı Devre Kartlarındaki Delik Alanlarının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tespit Edilmesi ve Potansiyel Delim Güzergâhının Genetik Algoritmalar ile Eniyilemesi PDF
Mehmet KARAKOÇ
Aykırı Değer Varlığında Cox Regresyon Analizi için Yeni Bir Yaklaşım PDF
Nesrin ALKAN, B. Barış ALKAN
Pediyatrik Hastalarda Konjenital Kalp Rahatsızlıklarının MRG Altında Tedavisinde Kullanılmak Üzere İnce Film Tabanlı ve 5 Fr Yarı Aktif Kateter Tasarımı PDF
Engin BAYSOY, Dursun Korel YILDIRIM, Çağla ÖZSOY, Zahid SAĞIROĞLU, Şenol MUTLU, Özgür KOCATÜRK
Moro Refleks Ölçümleri İçin Bilgisayar Tabanlı Sistem Tasarımı ve Test Edilmesi PDF
Aslıhan Burcu KILIÇ, Metin YILDIZ
DEFPOS Tayfölçeri ve Bazı İyonize Olmuş Kaynakların Hα Tayfları PDF
Muhittin ŞAHAN
Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi PDF
Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Gülsüm UYSAL
rPET Atıkları Kullanılarak Bor, Zeolit ve Pomza Partikül Takviyeli Nanokompozit Üretimi PDF
Demet YILMAZ, Handan KILIÇ, Kasım AKSOY
MR Kafa Görüntülerinden Otomatik Kafatası, Doku ve Lezyon Bölütlemesi: Olasılıksal ve Kararlı Bir Yaklaşım PDF
Evgin GÖÇERİ, Melih GÜNAY, Utku ŞENOL
Birleşik Stok Kesme ve Patern Sıralama Problemi için Bir Sezgisel Algoritma PDF
Deniz TANIR, Onur UĞURLU, Mehmet KAPAR, Urfat NURİYEV
Topluluk Yöntemlerine Dayalı Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma Saldırılarının Algılanması PDF
Ferhat Özgür ÇATAK
PC-3 Prostat Kanser Hücreleri Üzerinde İndosyanin Yeşili Kullanarak Yapılan Fotodinamik Terapinin AO/PI Boyama Testi Sonuçları PDF
Mustafa Kemal RUHİ, Ayşe AK CAN, Murat GÜLSOY
Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi PDF
Ümran ESENDEMİR, Ali Yasin CANER
Paladyum Komplekslerine Dayalı İyodür-Seçici Karbon Pasta Elektrot Hazırlanması PDF
Semra MURATOĞLU, H. Elif KORMALI ERTÜRÜN, Ayça DEMİREL ÖZEL
Antalya İli Karanfil Seralarında Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi PDF
Aydın ATAKAN, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
Atık Portakal Kabuklarıyla Baskılı Devre Kartlarından Paladyum Adsorpsiyonu PDF
Aysun ÖZKAN, Zerrin GÜNKAYA, Ece YAPICI, Müfide BANAR
De-novo Parkinson’da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular PDF
İpek ERGÖNÜL, Raif ÇAKMUR, Çağdaş GÜDÜCÜ, Didem ÖZ, Murat ÖZGÖREN, Behice Bircan KURŞUN, Adile ÖNİZ
Van İlinde Bulunan Centaurea Cinsine Ait Beş Türün Moleküler Analizi ve Centaurea depressa’ nın Taksonomik Pozisyonunun Belirlenmesi PDF
Ayten DIZKIRICI, Zeynep KOROGLU
Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması PDF
Ramazan Özgür DOĞAN, Temel KAYIKÇIOĞLU, Yavuz YAĞCI, Ömer YILDIRIM
Thlaspiceras sensu Meyer Tür Kompleksinin Plastidik trnQ-5'rps16 Bölgesine Dayalı Filogenisi PDF
Barış ÖZÜDOĞRU
Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi PDF
Erdal ZENGİN, İsmail KARACA
Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması PDF
Kaan ERÖZMEN, Bülent YAŞAR
Uşak İli Ceviz Yetiştiriciliğinin Teknik Yapısı PDF
Ercan YILDIZ, Ayşen Melda ÇOLAK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


e-ISSN: 1308-6529