Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

1.090.576 537.416

e-ISSN: 1308-6529

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

2018 Ağustos Sayısı Yayımlandı

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin 2018 Ağustos sayısı yayımlandı.  
Yayın tarihi: 2018-08-15
 
Diğer duyurular

Cilt 22, Sayı 2 (2018)

İçindekiler

Kapak ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

Hysteretic Energy Demand in SDOF Structures Subjected to an Earthquake Excitation: Analytical and Empirical Results PDF
Taner UÇAR, Onur MERTER
Capacitive Solvent Sensing with Microfluidics Chip PDF
İsmail BİLİCAN, Mustafa Tahsin GÜLER
ECG Data Compression Using ε-insensitive Quadratic Loss Function PDF
Omer KARAL
Expression Profile of Transcription Factor ELK-1 and ELK-1 Target Genes on Lymphoma-Leukemia Cell Lines PDF
Hande AKALAN, Duygu YASAR SIRIN
Platinum Adsorption and Diffusion on Two-Dimensional Gallium Nitride PDF
Fatih ERSAN
Hydrothermal Synthesis of Cuprous Oxide Nanoflowers and Characterization of Their Optical Properties PDF
Aziz GENÇ
Leucopaxillus lepistoides: A New Record for Turkish Mycota from Yozgat Province PDF
Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL
Steered Molecular Dynamics Simulations of Coumarin2 5Z/5E Pulling Reveal Different Interaction Profiles for Four Human Cytosolic Carbonic Anhydrases PDF
Mustafa TEKPINAR
A Navigation Framework with Map Support for Developing Desktop Applications PDF
Özgün YILMAZ
Effects of Some Fungicides and Foliar Fertilizers on Epiphytic Fungal and Yeast Population of Citrus Leaves PDF
Selda KOZAK ÖZDEMİR, Ali ERKILIÇ
A New Soft-Switched ZCZVT-PWM DC-DC Boost Converter PDF
Yakup SAHIN, Naim Suleyman TING
Non-Uniform Random Number Generation from Arbitrary Bivariate Distribution in Polygonal Area PDF
Orhan KESEMEN, Buğra Kaan TİRYAKİ
An Exploratory Study to Assess Digital Map Zoom/Pan/Rotate Methods with HoloLens PDF
İsmail KILINÇ, Murat YILMAZ
A Quantum Space and Some Associated Quantum Groups PDF
Muttalip ÖZAVŞAR
Engineering Characteristics of Geopolymer Mortars Manufactured with Ground Granulated Blast Furnace Slag PDF
Bekir ÇOMAK
Investigation of Thermal and Mechanical Properties of Aramid Fiber Reinforced Thermoplastic Polyurethane Elastomer Composites PDF
Mehmet Fahri SARAÇ, Dinçer BURAN, Murat KORU
A Theoretical Study of Structural, Electronic and Elastic Properties of the Antiperovskite SnNCa3 PDF
Selgin AL, Ahmet İYİGÖR
Myrtus communis L.: Characterisation of Essential Oil of Leaves and Fatty Acids of Seeds Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MSD) PDF
Şeyda KIVRAK
Gamma Spectrometric Method Validation for the Measurements of 40K and 137Cs in the Milk Powder PDF
Yusuf AĞUŞ
Synthesis, Thermal Kinetic Analysis and DFT Calculations of Pyrazine and Pyridine Complexes of Copper(II) Thiocyanate PDF
Hasan NAZIR, Arda ATAKOL, Emine Kübra İNAL, Nurcan ACAR, Erdal EMİR, Orhan ATAKOL
On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Estimator for the Discontinuity in the Presence of Jump Size PDF
Muhammad HANIF, Shabnam SHAHZADI, Usman SHAHZAD, Nursel KOYUNCU
Life Cycle Assessment of Marble Plate Production PDF
Zerrin GÜNKAYA, Levent KARACASULU, Gülperi EVLİYAOĞLU, Mesut ÇİFTÇİ
The Effect of Nonwoven Electrospun PAN Nanofiber Mat on Mechanical and Thermal Properties of Epoxy Composites PDF
Mehmet Okan ERDAL, Şakir YAZMAN, Lokman GEMİ, Ahmet YAPICI
The Investigation of Heat Performance and Thermal Conductivity of Different Wall Materials at High Temperatures PDF
Gökhan GÖRHAN, Gökhan KÜRKLÜ
Enhancement Physical Performance of Nanostructured CuO Films via Surfactant TX-100 PDF
Bünyamin ŞAHİN, Raşit AYDIN
Contex Free Grammer For Turkish PDF
İlknur DÖNMEZ, Eşref ADALI
Radical Scavenging Activity and Antibacterial Effect of Three Cyclamen L. Tuber Extracts on Some Fish Pathogens PDF
Cennet ÖZAY, Gülşen ULUKÖY, Ramazan MAMMADOV, Zeynep SAYIN
A Comparison of Different Approaches to Document Representation in Turkish Language PDF
Savaş YILDIRIM, Tuğba YILDIZ
Effect of Mg and Al Dual Doping on High Voltage Cycling of LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2 Lithium-ion Battery Cathode Material PDF
Muharrem KUNDURACI
Performance of Using Tag-based Feature Sets in Web Page Classification PDF
Havva Esin ÜNAL, Selma Ayşe ÖZEL, İlker ÜNAL
A New Addition to Turkish Helotiaceae PDF
Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL
Applying of Modified Constant Rate of Supply Model to Lake Sediments in 210Pb Dating and Assessment of Some Heavy Metals PDF
İlker SERT
Canal Surface Around A Spacelike Focal Curve In Lorentz 3-Space PDF
Abdullah YILDIRIM
Optimization of Project Scheduling Activities in Dynamic CPM and PERT Networks Using Genetic Algorithms PDF
M. Hanefi CALP, M. Ali AKCAYOL
Burdur İli Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında İbre Yanıklığı ve Dökümüne Neden Olan Fungal Etmenlerin Moleküler Yöntemlerle Tespiti PDF
Zeynep TUNALI, H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJÄRVİ, Funda OSKAY
Aykırı Değer Varlığında Cox Regresyon Analizi için Yeni Bir Yaklaşım PDF
Nesrin ALKAN, B. Barış ALKAN
Varyansların Homojenliği için Kullanılan Yeniden Örneklemeye Dayalı Testler ve Simülasyon Çalışması PDF
Esra GÖKPINAR
Beyin Anevrizmalarında Hemodinamik Kuvvetlerin Kanın Newtoniyen ve Newtoniyen Olmayan Durumlarında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile İncelenmesi PDF
Ali Bahadır OLCAY, Oktay Fırat URAL, Barış SÜSLÜ, Bahattin HAKYEMEZ
Genelleştirilmiş Fibonacci Çizgelerin Bazı Özellikleri PDF
Handan AKYAR, Emrah AKYAR
Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon PDF
Mehmet Akif ÖZÇOBAN, Aydın AKAN, Oğuz TAN, Serap AYDIN
Bazı Biyolojik Preparatların Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) Erginlerine Etkileri PDF
Tuğba AYYILDIZ, İsmail KARACA
Isparta Koşullarında Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Taze Koçan Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
Yudum BURCU, İlknur AKGÜN
Sıkı Zaman Pencereli Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Yeni Bir Yöntem Önerisi ve Bir Süpermarket Zincirinde Uygulanması PDF
Serap ERCAN CÖMERT, Harun Reşit YAZGAN, İrem SERTVURAN, Hanife ŞENGÜL
ISM-Bandı Tıbbi Telemetri Uygulamaları için Fare Derisi Ekit Mikroşerit Spiral Anten Tasarımı ve In-Vitro Ölçümü PDF
Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Erdem URAS
Parçacık Sürü Zekası Optimizasyonu ile Mikroskobik Görüntülerin Segmentasyonunda Farklı Entropi Ölçülerinin Etkisi PDF
Hülya DOĞAN, Selen AYAS, Eyüp GEDİKLİ, Murat EKİNCİ
Akciğer Solunum Seslerinin Spektral Öznitelikler ile Sınıflandırılması PDF
Sezer ULUKAYA, Görkem SERBES, İpek ŞEN, Yasemin P. KAHYA
Ankara Çayı’na ait Pleistosen Yaşlı Teras Çökellerinin Jeokimyasal Özellikleri PDF
Çiğdem SAYDAM EKER, Mustafa Kemal GÜMÜŞ
Serviks Kanserinin Erken Teşhisi için Çok Katmanlı Sitoloji Küplerinde Çekirdek ve Sitoplazma Bölütlenmesi PDF
Ceren Gülra MELEK, Gökhan BİLGİN
Arduino ve LabVIEW Kullanarak EMG Verilerinden Eşik Seviye Belirleme ile Motor Kontrol Düzeneği Tasarımı PDF
Savaş ŞAHİN, Mutlu BAYRAKTAR, Ali Emre KAVUR, Kübra EVREN ŞAHİN
Triküspit Kalp Kapakçıklarının Üç Boyutlu (3B) Biyobaskı Metotları ile Fabrikasyonu PDF
Ali AKPEK
ST Değişiminin Wigner-Ville Dağılım Esaslı Erken Tespiti PDF
İlknur KAYIKÇIOĞLU, Güzin ULUTAŞ, Fulya AKDENİZ, Temel KAYIKÇIOĞLU
Hanta Virüs Modelinden Elde Edilen Fisher-Kolmogorov Denkleminin Lie Simetri Analizi PDF
Mehmet KOCABIYIK, Mevlüde YAKIT ONGUN
Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Aeroponik (Aerofog) Sistemi ile Diğer Klasik Köklendirme Ortamlarının Karşılaştırılması PDF
Azize ŞİMŞEK, Atila GÜL
EDA Çekirdekli Amin, TRIS ve Karboksil Sonlu PAMAM Dendrimerleri Kullanarak Ketoprofenin Çözünürlüğünü Geliştirme PDF
Ali Serol ERTÜRK, Mustafa Ulvi GÜRBÜZ
Domuz Jelatinine Özgü DNA Aptamerlerinin Seçilimi ve Karakterizasyonu PDF
Abdullah Tahir BAYRAÇ, Berke Bilgenur KANDEMİR
Sigorta Sektöründe Kasko Poliçe Seçimi için Bulanık Mantık Temelinde Üç Farklı Çözüm: AHP – ANP – VIKOR Yöntemleri ve Türkiye’den bir Uygulama PDF
G. Nilay YÜCENUR
Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi PDF
Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, Esengül KIR, Berrin KIR, Ahmet AYDIN, Mahrijemal ORAZOVA, Jennet BAYRİYEVA, Dilnoza YOLDASHOVA, Fatma Nur ÇILGIN
Düşük Saydamlık Derecesine Sahip Küçük Büyüklükte S-kutuları PDF
Selçuk KAVUT
Bitüm Modifikasyonunda Stiren-Butadien-Stiren ile Gilsonit’in Birlikte Kullanılmasının Bitümlü Sıcak Karışımların Kalıcı Deformasyon Dayanımına Etkisi PDF
Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Özge ERDOĞAN YAMAÇ
Nemrut Kaldera Göllerinin Su Kaynakları Potansiyeli PDF
Türker KURTTAŞ, Levent TEZCAN
Ksantin Biyosensörlerin Performansına Çeşitli Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Etkisi PDF
Ceren KAÇAR, Berna DALKIRAN, Pınar Esra ERDEN, Esma KILIÇ
Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.'nın İnsan Lenfositleri Üzerindeki Biyolojik Aktiviteleri PDF
Buğrahan EMSEN, Ali ASLAN, Abdullah KAYA
Farklı Derece-Gün Bölgelerindeki Şehirler İçin Optimum Eğim Açısının Belirlenmesi PDF
Ahmet ÇAĞLAR
Koyun (Ovis aries) Trakea Mukozasındaki Bazı Peptidlerin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları PDF
Ruaa Hussein NADA, Kenan ÇINAR
Bruksizm Tedavisinde Kullanılan Oklüzal Splintlerdeki Gerilme Dağılımının Fotoelastik Yöntemle İncelenmesi PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Mehmet KILINÇ
Yapıştırılmış Kompozitlerin Ayrılma Mukavemeti ve Eğilme Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Canan SARIÇAM, Fatma KALAOĞLU
Bina Duvarlarının Termofiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkileri ile Bu Özelliklerin Dinamik Isıl Karakterlerine Etkilerinin Araştırılması PDF
Murtaza YILDIRIM, Hasan OKTAY, Recep YUMRUTAŞ
Acılığı Giderilmiş Kapariden (Capparis Spp.) Geleneksel ve Vakum Yöntemleriyle Üretilen Reçellerin Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması PDF
Alper KUŞÇU, Nurali YILDIRIM
Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon PDF
Erdinç UZUN, Halil Nusret BULUŞ, Cihat ERDOĞAN
Uzaysal Kuaterniyonik Bertrand Eğri Çiftinin Frenet Çatısına Göre n1*w* - Smarandache Eğrisi PDF
Süleyman ŞENYURT, Ceyda CEVAHİR, Yasin ALTUN
Bitümlü Sıcak Karışım Üstyapılarda Görülen Yüzey Bozulmaları ile Düzgünsüzlük Arasındaki İlişkilerin Modellenmesinde Bazı Yaklaşımlar PDF
Ufuk KIRBAŞ, Mustafa KARAŞAHİN, Birol DEMİR, Muhammet KOMUT, Emine Nazan ÜNAL
Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi PDF
Özge TÜRKAY, Sibel BARIŞÇI, Ebru ULUSOY, Anatoli DİMOGLO
Elma Bahçelerinde Bazı Önemli Zararlılara Karşı Azadirachtin ve Kaolin Uygulamalarının Etkisi PDF
Nazım KÜÇÜKBALLI, İsmail KARACA
Farklı Tohum Bahçelerine ait Kızılçam (Pinus brutia) Fidanlarının Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması PDF
Neslihan ÖZTÜRK, Ayse DELİGÖZ
Elektrokoagülasyon Prosesi İle Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi PDF
Sevil VELİ, Bilge ÖZBAY, İsmail ÖZBAY, Ayla ARSLAN, Ecren ÇEBİ
Sol-Jel ve Karbotermal İndirgenme-Nitrürleme Kombine Tekniği ile SiAlON Sentezi PDF
Derya DÜZENLİ, Meryem SEFERİNOĞLU
Zr0.98Dy0.01Sm0.01O2 Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Esra YILDIZ
Rüzgara Maruz Kalan Dört Rotorlu İnsansız Hava Aracı için Uyarlamalı Kontrolcü Tasarımı PDF
Halil İbrahim BAŞTÜRK
Amin Grupları ile Fonksiyonelleştirilmiş Poli(vinil alkol) Aşı Kopolimerinin İlaç Salım Sistemlerinde Kullanımının İncelenmesi PDF
Zehra ÖZBAŞ
Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi PDF
Şakir ŞAHİN, Canan ÇİFTÇİ, Mahmut OKYAR, Erdinç ÖKSÜM
Tuz Biber Gürültülerinin Giderilmesi için k-Ortalama Algoritması Tabanlı Filtre Tasarımı PDF
Gür Emre GÜRAKSIN
Sorgum’da Farklı Tohum Miktarlarının Verim Öğeleri ile Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri PDF
Süleyman AVCI, Onur İLERİ, Mehmet Demir KAYA
Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi PDF
Tayfun UYGUNOĞLU, İlker Bekir TOPÇU, Barış ŞİMŞEK, Emriye ÇINAR
Manyetik Anomalilere Neden Olan Basit Şekilli Yer Altı Yapılarının Derinlik ve Geometrilerinin Analitik Sinyal Tekniği Kullanılarak Tahmini PDF
Erdinç ÖKSÜM, Mustafa Nuri DOLMAZ
4-((2-methoxyphenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol Molekülünün Bazı Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Erol TAŞAL
Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae) ile Bulaşık ve Temiz Turunçgillerin Salgıladıkları Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi PDF
Ahmed ALSABTE, Ali KAYAHAN, İsmail KARACA
Bazı Pestisitlerin Tetranychus urticae Koch'nin Ergin Yaşam Süresi ve Yumurta Verimine Etkileri PDF
Mustafa Hakan BALCI, Recep AY
Fe ve As Elementleri ile Katkılı Tetrahedritlerin Karakterizasyonu ve Fiziksel Özellikleri PDF
Cengiz OKAY, Cihat BOYRAZ, Dimitri A. SHULGIN, Georgy MOZZHUKHIN, Bulat RAMEEV
Avcı Böcek Macrolophus pygmaeus (Rambur)’un Laboratuvar Koşullarında Farklı Avlar Üzerindeki Gelişimi PDF
Fatma DENİZ, Baran ASLAN, İsmail KARACA
Neascus brevicaudatus (Platyhelminthes)’un Anatomik, Morfolojik ve Parazitolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Ece AKKENT, Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Değirmisaz Havzası’nın (Tavşanlı/Kütahya) Neotektonik İncelemesi PDF
Ayşe AKÇAY, Muzaffer ÖZBURAN
Isparta İli Kampüs Alanları İçerisinde Belirlenen Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri PDF
Alime BAYINDIR EROL, Şenay ARZUMAN, Işıl ÖZDEMİR, İsmail KARACA
Elektro-oksidasyon Prosesi ile Methotrexate Gideriminin Yüzey Yanıt Metodu ile Optimizasyonu PDF
Sibel BARIŞÇI, Özge TÜRKAY, Anatoli DİMOGLO
İpek Kumaşların Bitki Yaprakları ile Bölgesel Desenlendirilmesi PDF
Ramazan ERDEM, Mine AYDOĞAN BAYRAM, Gülay BİLGE, Onur ATAK
Keçi (Capra hircus) Testislerinde Isı Şok Proteini 70 (HSP70)’in İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu PDF
Kenan ÇINAR, Cansel DURAN
154/34,5 kV Güç Transformatörleri için Diferansiyel Koruma Rölesi Koordinasyonu Benzetimi PDF
Ozan AKDAĞ, Deniz PEKÖZ, Celaleddin YEROĞLU
Dinar (Afyonkarahisar) Havzasındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Fatma AKSEVER, Mehmet Yunus LALE, Fatih MACİT
Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Android Kötücül Yazılım Uygulamalarının Tespiti PDF
Abdurahman AYDIN, İbrahim Alper DOĞRU, Murat DÖRTERLER
Dahili Membran Reaktörde Kullanılmak Üzere Yüksek Performanslı Polivinil Alkol Membran Üretimi ve Etanol-Propiyonik Asit Esterleşme Reaksiyonunda Uygulaması PDF
Filiz UĞUR NİGİZ
Perlit ve Su Kültürü Ortamlarında Yetiştirilen Domates (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Kurucaova) Bitkisinin Bazı Anatomik Özelliklerinin Karşılaştırılması PDF
Meltem TUYLU, Gökhan İsmail TUYLU, Selçuk SÖYLEMEZ, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


e-ISSN: 1308-6529