Kütüphaneciler için bilgi

Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529