Cilt 19, Sayı 3 (2015)

İçindekiler

Kapak ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

Yoğurtta Melaminin Biyokristalizasyon Yöntemi ile Belirlenmesi PDF
Onur ACAR, Bedia ŞİMŞEK, Alper KUŞÇU
Beyaz Peynir Örneklerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Başlatıcı (Starter) Kültür Özelliklerinin Biyokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi PDF
Pelin ERTÜRKMEN, Zübeyde ÖNER
Oysu Grafit Cevheri Flotasyon Parametrelerinin İyileştirilmesi PDF
Baran TUFAN, Turan BATAR
Veri Zarflama Analizi Tabanlı Yeni Bir Hibrid İki Gruplu Sınıflandırma Modeli PDF
H. Hasan ÖRKCÜ, Mustafa İsa DOĞAN
SDGM Tekniği ile Çok-Seviyeli Kaskat H-Köprü Eviricilerin Karşılaştırılması PDF
Selman GÜZEL, Okan BİNGÖL
Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası PDF
Murat ÖZEN, Hüseyin FAKİR
Sakarya İli Ali Fuat Paşa Köprüsü (II. Bayezid Köprüsü) Üzerinde Oluşan Yapısal Değişiklikler Üzerine Bir Araştırma PDF
Nazlı Şükran MIHLADIZ, Emre SANCAK
Farklı Azot Dozlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Etkisi PDF
Derya OKUDAN, Burhan KARA
Uşak İlinde Yoğun Domates Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda (Hatipler ve Koyunbeyli) Sera ve Açık Alan Koşullarında Domates Yaprak Galerigüvesinin Popülasyon Gelişimi PDF
Ahmet AKSOY, İsmail KARACA
Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'nın Besin Tercihi PDF
Ali Kemal BİRGÜCÜ, Yusuf KARSAVURAN
Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi PDF
Sultan Filiz GÜÇLÜ, Ziya ÖNCÜ, Fatma KOYUNCU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


e-ISSN: 1308-6529