Kabul Edilen Makaleler

Not: Aktif DOI numaraları Crossref'den alınan aşağıdaki kabul edilen makalelerin düzenleme ve biçimlendirmeleri tamamlanmıştır.  Makaleler, bir sayı içerisinde yayımlandığında, cilt, sayı ve sayfa numaraları makaleler içerisine eklenecektir.

İçindekiler

Kabul Edilen Makaleler

Sigorta Sektöründe Kasko Poliçe Seçimi için Bulanık Mantık Temelinde Üç Farklı Çözüm: AHP – ANP – VIKOR Yöntemleri ve Türkiye’den bir Uygulama PDF
G. Nilay YÜCENUR
Effects of Aging Temperature on Microstructure and Thermal Properties of CuAlMn Shape Memory Alloys PDF
Canan Aksu CANBAY, Samet GÜDELOĞLU
Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi PDF
Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, Esengül KIR, Berrin KIR, Ahmet AYDIN, Mahrijemal ORAZOVA, Jennet BAYRİYEVA, Dilnoza YOLDASHOVA, Fatma Nur ÇILGIN
Selection of an Appropriate Basis Set for Accurate Description of Binding Energy: A First Principles Study PDF
Salih AKBUDAK
Akciğer Solunum Seslerinin Spektral Öznitelikler ile Sınıflandırılması PDF
Sezer ULUKAYA, Görkem SERBES, İpek ŞEN, Yasemin P. KAHYA
Energy and Exergy Analyses of CO2/HFE7000 Cascade Cooling System PDF
Fatih YILMAZ, Reşat SELBAŞ
Domuz Jelatinine Özgü DNA Aptamerlerinin Seçilimi ve Karakterizasyonu PDF
Abdullah Tahir BAYRAÇ, Berke Bilgenur KANDEMİR
Serviks Kanserinin Erken Teşhisi için Çok Katmanlı Sitoloji Küplerinde Çekirdek ve Sitoplazma Bölütlenmesi PDF
Ceren Gülra MELEK, Gökhan BİLGİN
Hanta Virüs Modelinden Elde Edilen Fisher-Kolmogorov Denkleminin Lie Simetri Analizi PDF
Mehmet KOCABIYIK, Mevlüde YAKIT ONGUN
Arduino ve LabVIEW Kullanarak EMG Verilerinden Eşik Seviye Belirleme ile Motor Kontrol Düzeneği Tasarımı PDF
Savaş ŞAHİN, Mutlu BAYRAKTAR, Ali Emre KAVUR, Kübra EVREN ŞAHİN
Triküspit Kalp Kapakçıklarının Üç Boyutlu (3B) Biyobaskı Metotları ile Fabrikasyonu PDF
Ali AKPEK
Molecular Mechanic Studies on the Zwitterionic and Neutral Conformation Stability of Biological Active Peptide PDF
Serda KECEL GUNDUZ, Sefa CELIK
Investigation of the Production of β-Al2O3 Solid Electrolyte from Seydişehir α-Al2O3 PDF
Selin ENGÜRLÜ, Zeynep TAŞLIÇUKUR ÖZTÜRK, Nilgun KUŞKONMAZ
ST Değişiminin Wigner-Ville Dağılım Esaslı Erken Tespiti PDF
İlknur KAYIKÇIOĞLU, Güzin ULUTAŞ, Fulya AKDENİZ, Temel KAYIKÇIOĞLU
EDA Çekirdekli Amin, TRIS ve Karboksil Sonlu PAMAM Dendrimerleri Kullanarak Ketoprofenin Çözünürlüğünü Geliştirme PDF
Ali Serol ERTÜRK, Mustafa Ulvi GÜRBÜZ
Conjugate Heat Transfer Characteristics of Laminar Flows Through a Backward Facing Step Duct PDF
Bayram CELİK
Parçacık Sürü Zekası Optimizasyonu ile Mikroskobik Görüntülerin Segmentasyonunda Farklı Entropi Ölçülerinin Etkisi PDF
Hülya DOĞAN, Selen AYAS, Eyüp GEDİKLİ, Murat EKİNCİ
Effect of Cone Indenter Hardness on Specific Energy of Rock Cutting PDF
Cihan DOĞRUÖZ, Naci BÖLÜKBAŞI
Synthesis, Structural Characterization and DTA/TG Studies of a Schiff Base PDF
Halime Güzin ASLAN
On Distributional Properties of Record Ranges and Record Range Times PDF
Agah KOZAN, Halil TANIL
Ankara Çayı’na ait Pleistosen Yaşlı Teras Çökellerinin Jeokimyasal Özellikleri PDF
Çiğdem SAYDAM EKER, Mustafa Kemal GÜMÜŞ
Adsorption of Methylene Blue and Methyl Orange By Using Waste Ash PDF
Serpil SAVCI, Mehmet Mert UYSAL
Sıkı Zaman Pencereli Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Yeni Bir Yöntem Önerisi ve Bir Süpermarket Zincirinde Uygulanması PDF
Serap ERCAN CÖMERT, Harun Reşit YAZGAN, İrem SERTVURAN, Hanife ŞENGÜL
Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon PDF
Mehmet Akif ÖZÇOBAN, Aydın AKAN, Oğuz TAN, Serap AYDIN
Burdur İli Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında İbre Yanıklığı ve Dökümüne Neden Olan Fungal Etmenlerin Moleküler Yöntemlerle Tespiti PDF
Zeynep TUNALI, H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJÄRVİ, Funda OSKAY
Çıplak Köklü Toros Sediri Fidanlarının Beslenmesi ve Gelişimi Üzerine Azot ve Mikroelement Gübrelerinin Etkileri PDF
Nevzat GÜRLEVİK, Ayşe KURTARAN
Isparta Koşullarında Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Taze Koçan Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
Yudum BURCU, İlknur AKGÜN
Vermikülitin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliğinin Marshall Stabilite Deney Yöntemi ile Araştırılması PDF
Mehmet SALTAN, Fahriye UYSAL
ISM-Bandı Tıbbi Telemetri Uygulamaları için Fare Derisi Ekit Mikroşerit Spiral Anten Tasarımı ve In-Vitro Ölçümü PDF
Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Erdem URAS
Beyin Anevrizmalarında Hemodinamik Kuvvetlerin Kanın Newtoniyen ve Newtoniyen Olmayan Durumlarında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile İncelenmesi PDF
Ali Bahadır OLCAY, Oktay Fırat URAL, Barış SÜSLÜ, Bahattin HAKYEMEZ
Varyansların Homojenliği için Kullanılan Yeniden Örneklemeye Dayalı Testler ve Simülasyon Çalışması PDF
Esra GÖKPINAR
Bazı Biyolojik Preparatların Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) Erginlerine Etkileri PDF
Tuğba AYYILDIZ, İsmail KARACA
A New Drug-Shelf Arrangement for Reducing Medication Errors using Data Mining: A Case Study PDF
Zeynep CEYLAN, Seniye Ümit OKTAY FIRAT
Atmosferik Soğuk Plazma ile Modifiye Edilen Titanyum Yüzeylerde Osteojenik Hücre Aktivitelerinin Değerlendirilmesi PDF
Murat ULU, Mehmet Burak KAPILI, Utku Kürşat ERCAN, Fatma İBİŞ, Işıl AYDEMİR, Nazan KESKİN, Mehmet İbrahim TUĞLU
A Study On Geometry of Spatial Kinematics in Lorentzian Space PDF
Tunahan TURHAN, Nihat AYYILDIZ
An Application of Soft Set and Fuzzy Soft Set Theories to Stock Management PDF
Nihal TAŞ, Nihal YILMAZ ÖZGÜR, Pelin DEMİR
Genelleştirilmiş Fibonacci Çizgelerin Bazı Özellikleri PDF
Handan AKYAR, Emrah AKYAR
Characterization of Alginate/Perlite Particles PDF
Hasan TÜRE, Kader TERZİOĞLU, Evren TUNCA
Radon Concentration Measurements and Risk Assessments Around Uludağ Mountain (Bursa, Turkey) PDF
Ayşegül KAHRAMAN, Gizem AKKAYA, Gökay KAYNAK
User Profile Analysis Using an Online Social Network Integrated Quiz Game PDF
Yusuf YASLAN, Halil GÜLAÇAR, Melih Nazif KOÇ
Effects of Seed Weights on Plant Growth and Mineral Nutrition of Wheat and Bean Plants PDF
İbrahim ERDAL, Zeliha KÜÇÜKYUMUK, Süleyman Sefik KURT, Murat DEĞİRMENCİ
Çapraz Tasarımlarda Etkilerin Testi için Parametrik ve Parametrik Olmayan Testlerin Karşılaştırılması PDF
Hilal SARI, Esra GÖKPINAR, Hülya BAYRAK
Petrol ve Doğal Gaz Platformlarının Optimal Yerleştirilmesi ve Entegrasyonu Problemi Üzerine PDF
Elnur NURİ
Intense Upconverted White Light Emission from Tm3+ - Er3+ - Yb3+ Doped Zinc Tungsten Tellurite Glasses PDF
Gokhan BİLİR
Experimental and Theoretical Investigation of Molecular Structure and Vibrational Frequencies of 3-Cyano-7-hydroxycoumarin by Density Functional Theory PDF
Adnan SAĞLAM
Baskılı Devre Kartlarındaki Delik Alanlarının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tespit Edilmesi ve Potansiyel Delim Güzergâhının Genetik Algoritmalar ile Eniyilemesi PDF
Mehmet KARAKOÇ
Determining Threshold Distance Providing Less Interference for Wireless Medical Implant Communication Systems in Coexisting Environments under Shadow Fading Conditions PDF
Selman KULAÇ
Upper Bounds on the Domination and Total Domination Number of Fibonacci Cubes PDF
Elif SAYGI
Electromagnetic Pollution Assessment in Different Environments with Measurements and Modellings at Very Low Frequency PDF
Fulya ÇALLIALP KUNTER, Şaban Selim ŞEKER
Aykırı Değer Varlığında Cox Regresyon Analizi için Yeni Bir Yaklaşım PDF
Nesrin ALKAN, B. Barış ALKAN
Pediyatrik Hastalarda Konjenital Kalp Rahatsızlıklarının MRG Altında Tedavisinde Kullanılmak Üzere İnce Film Tabanlı ve 5 Fr Yarı Aktif Kateter Tasarımı PDF
Engin BAYSOY, Dursun Korel YILDIRIM, Çağla ÖZSOY, Zahid SAĞIROĞLU, Şenol MUTLU, Özgür KOCATÜRK
Moro Refleks Ölçümleri İçin Bilgisayar Tabanlı Sistem Tasarımı ve Test Edilmesi PDF
Aslıhan Burcu KILIÇ, Metin YILDIZ
The Effect of Welding Parameters on Microstructural and Mechanical Properties of HSLA S960QL Type Steel with Submerged Arc Welding PDF
Mehmet TÜRKER
DEFPOS Tayfölçeri ve Bazı İyonize Olmuş Kaynakların Hα Tayfları PDF
Muhittin ŞAHAN
Investigation of Low-Temperature Behavior of Stone Mastic Asphalt Mixtures Modified with Paraffin and Crumb Rubber PDF
Baha Vural KÖK, Mehmet YILMAZ, Mustafa AKPOLAT
Effect of New Water-Soluble Dendritic Phthalocyanines on Human Colorectal and Liver Cancer Cell Lines PDF
Ebru YABAŞ, Mustafa SÜLÜ, Aykut ÖZGÜR, Yusuf TUTAR
Photovoltaic Performance of BHJ Organic Solar Cells Based on Incorporation of Ru Dye into P3HT:PCBM Matrix PDF
Fatih ONGÜL
Investigation of Photoluminescence Homogeneity Distribution of Nano-Porous Silicon by Imaging Spectroscopy PDF
Ersin KAYAHAN
State Feedback Switching Control of an Underactuated Planar Manipulator with Partial Feedback Linearization PDF
Tolgay KARA, Mehmet ARICI
Nematoda Dayanıklı Bazı Biber Gen Kaynaklarında Meloidogyne javanica ırk 1 izolatları’nın Patojenitesi PDF
Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Gülsüm UYSAL
Statistical Analysis of Electromagnetic Shielding Effectiveness of Metal Fiber Blended Fabrics PDF
Ruslan ABDULLA, M. Hilmi NİŞANCI, A. Hayrettin YÜZER
rPET Atıkları Kullanılarak Bor, Zeolit ve Pomza Partikül Takviyeli Nanokompozit Üretimi PDF
Demet YILMAZ, Handan KILIÇ, Kasım AKSOY
MR Kafa Görüntülerinden Otomatik Kafatası, Doku ve Lezyon Bölütlemesi: Olasılıksal ve Kararlı Bir Yaklaşım PDF
Evgin GÖÇERİ, Melih GÜNAY, Utku ŞENOL
Birleşik Stok Kesme ve Patern Sıralama Problemi için Bir Sezgisel Algoritma PDF
Deniz TANIR, Onur UĞURLU, Mehmet KAPAR, Urfat NURİYEV
Topluluk Yöntemlerine Dayalı Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma Saldırılarının Algılanması PDF
Ferhat Özgür ÇATAK
PC-3 Prostat Kanser Hücreleri Üzerinde İndosyanin Yeşili Kullanarak Yapılan Fotodinamik Terapinin AO/PI Boyama Testi Sonuçları PDF
Mustafa Kemal RUHİ, Ayşe AK CAN, Murat GÜLSOY
Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi PDF
Ümran ESENDEMİR, Ali Yasin CANER
Paladyum Komplekslerine Dayalı İyodür-Seçici Karbon Pasta Elektrot Hazırlanması PDF
Semra MURATOĞLU, H. Elif KORMALI ERTÜRÜN, Ayça DEMİREL ÖZEL
Bayesci Genelleştirilmiş Lineer Karma Modellerde Önsel Seçimleri ve Karşılaştırılması PDF
Zeynep ÖZTÜRK, Mehmet Ali CENGİZ
Antalya İli Karanfil Seralarında Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi PDF
Aydın ATAKAN, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
Atık Portakal Kabuklarıyla Baskılı Devre Kartlarından Paladyum Adsorpsiyonu PDF
Aysun ÖZKAN, Zerrin GÜNKAYA, Ece YAPICI, Müfide BANAR
De-novo Parkinson’da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular PDF
İpek ERGÖNÜL, Raif ÇAKMUR, Çağdaş GÜDÜCÜ, Didem ÖZ, Murat ÖZGÖREN, Behice Bircan KURŞUN, Adile ÖNİZ
Van İlinde Bulunan Centaurea Cinsine Ait Beş Türün Moleküler Analizi ve Centaurea depressa’ nın Taksonomik Pozisyonunun Belirlenmesi PDF
Ayten DIZKIRICI, Zeynep KOROGLU
Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması PDF
Ramazan Özgür DOĞAN, Temel KAYIKÇIOĞLU, Yavuz YAĞCI, Ömer YILDIRIM
Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği PDF
Esma MIHLAYANLAR, Semiha KARTAL, Şule YILMAZ ERTEN
Thlaspiceras sensu Meyer Tür Kompleksinin Plastidik trnQ-5'rps16 Bölgesine Dayalı Filogenisi PDF
Barış ÖZÜDOĞRU
Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi PDF
Erdal ZENGİN, İsmail KARACA
Osmaniye’de Yetişen Yer Fıstığının Radyasyon Aktivitesinin İncelenmesi PDF
Muhammet KARATAŞLI, Tahsin ÖZER
Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması PDF
Kaan ERÖZMEN, Bülent YAŞAR
Uşak İli Ceviz Yetiştiriciliğinin Teknik Yapısı PDF
Ercan YILDIZ, Ayşen Melda ÇOLAK
DEEA-Volkanit Üzerine Toryum(IV) Adsorpsiyonunun Yanıt Yüzey Metodu (YYM) ile Optimizasyonu PDF
Ümit H. KAYNAR, Sermin CAM KAYNAR
Türkiye’deki Calopteryx splendens (Harris, 1782) (Insecta: Odonata) Alttürlerinin Ekolojik Niş Modellemesi PDF
Ali MİROĞLU, Sadık DEMİRTAŞ
Nano ve Mikro Yapıdaki (Bi2O3)1-x-y(Sm2O3)x(Ho2O3)y Elektrolit Sistemlerinin Katı Oksit Yakıt Pili için Sentezlenmesi ve Faz Kararlılığı, Elektriksel ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması PDF
Yasin POLAT
Isıl Enerji Depolama Amaçlı Yapıca Kararlı Yeni Bir Faz Değişim Malzemesi Olarak Silikafume/Laurik Asit (LA) Kompoziti PDF
Alper BİÇER
Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması PDF
Serkan BALLI, Ensar Arif SAĞBAŞ
Farklı Oranlarda Tiyoüre Katkısının Nanoyapılı Kadmiyum Oksit (CdO) Filmlerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi PDF
Raşit AYDIN, Bünyamin ŞAHİN
Bazı Sillojistik ve Kardinalite Karşılaştırmalı Lojiklerin Türetimlerinin Cebirsel ve Etiketli Çizge Teorik Özellikleri Üzerine PDF
Selçuk TOPAL
Mangan(III)asetat Eşliğinde 2-(3-Bromo-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-epoksinaftalen-2-il)-3-hidroksi-5,5-dimetilsiklohekze-2-enon’un Sentezi ve Gümüş Tuzları İle Reaksiyonu PDF
Raşit ÇALIŞKAN
İnteraktif ve Web Tabanlı Genetik Algoritma Eğitim Yazılımı PDF
Ali Hakan IŞIK, Mehmet BİLEN, Tuncay YİĞİT
Bor Katkılı Elmas Elektrot ile Naftalin’in Voltametrik Davranışı: Kare Dalga Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Miktar Tayini PDF
Abdulkadir LEVENT
Kenaf Hidrolizi Sonrası Kalan Katı Atığın Gazlaştırılması PDF
Bahar MERYEMOĞLU, Arif HASANOĞLU
Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Salmonella Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi PDF
Zaven AĞAY, Ayten KİMİRAN
Çatlak İçeren Silindirik Borularda SH Dalgası Yayılımı PDF
Hasan Faik KARA
Amin Grupları ile Fonksiyonelleştirilmiş MCM-41 Mezogözenekli Silika Üzerine CO2 Adsorpsiyonu PDF
Müge SARI YILMAZ
Gölbaşı (Isparta) Damar Tipi Epitermal As Cevherleşmesinin İz Element ve Kararlı İzotop Jeokimyası Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Mustafa KUŞCU, Shokrollah ABDULLAH
Sorgum Tohumlarında Ağır Metal Stresi Etkilerinin Hafifletilmesinde Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerinin Rolü PDF
Damla GÜVERCİN
Sol Jel Döndürme Yöntemiyle Hazırlanan WO3 Nano Yapılı Filmlerin Yapısal, Optik ve Elektrokromik Özelliklerine Parçacık Boyutunun Etkisi PDF
Ümit Özlem AKKAYA ARIER


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529