Kabul Edilen Makaleler

Not: Aktif DOI numaraları Crossref'den alınan aşağıdaki kabul edilen makalelerin düzenleme ve biçimlendirmeleri tamamlanmıştır.  Makaleler, bir sayı içerisinde yayımlandığında, cilt, sayı ve sayfa numaraları makaleler içerisine eklenecektir.

İçindekiler

Kabul Edilen Makaleler

Denizli Tavuğu (Gallus gallus domesticus) Oviduktundaki Mukus Glikoproteinlerinin Histokimyasal Karakteri PDF
Kenan ÇINAR, Begüm BULAN
Radical Scavenging Activity and Antibacterial Effect of Three Cyclamen L. Tuber Extracts on Some Fish Pathogens PDF
Cennet ÖZAY, Gülşen ULUKÖY, Ramazan MAMMADOV, Zeynep SAYIN
Life Cycle Assessment of Marble Plate Production PDF
Zerrin GÜNKAYA, Levent KARACASULU, Gülperi EVLİYAOĞLU, Mesut ÇİFTÇİ
On the Adaptive Nadaraya-Watson Kernel Estimator for the Discontinuity in the Presence of Jump Size PDF
Muhammad HANIF, Shabnam SHAHZADI, Usman SHAHZAD, Nursel KOYUNCU
Sıcak Çermik Bölgesi (Sivas) Traverten Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması PDF
Fatih ERGEZER
Lazer ile Hızlandırılan Döteronlarla Füzyon-Fisyon Hedef Sisteminin İncelenmesi PDF
Mehmet Emin KORKMAZ, Özgür CULFA
Sıçanlarda D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Kefir’in Beyin Dokusundaki Oksidatif Stres Üzerine Etkisi PDF
Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI, Hatice Kübra GÖKALP
Superpave Yöntemine Göre Tasarım Agrega Gradasyonu Seçimi PDF
Tacettin GEÇKİL, Taner ALATAŞ
An Exploratory Study to Assess Digital Map Zoom/Pan/Rotate Methods with HoloLens PDF
İsmail KILINÇ, Murat YILMAZ
A Quantum Space and Some Associated Quantum Groups PDF
Muttalip ÖZAVŞAR
Fe ve As Elementleri ile Katkılı Tetrahedritlerin Karakterizasyonu ve Fiziksel Özellikleri PDF
Cengiz OKAY, Cihat BOYRAZ, Dimitri A. SHULGIN, Georgy MOZZHUKHIN, Bulat RAMEEV
Fusarik Asit ve Enniatin-A Mikotoksinlerinin İnsan Umblikal Ven Endotel Hücreleri (HUVEC) Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi PDF
Sevcan MAMUR
Orman Mühendislerinin Mesleki Örgütlenmeye Bakış Açıları PDF
Mehmet ÜNAL, Türkay TÜRKOĞLU, Ahmet TOLUNAY
4-((2-methoxyphenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol Molekülünün Bazı Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Erol TAŞAL
Şehirlerin Suç Türlerine Göre İkili Kümeleme Yöntemi ile Gruplandırılması: Türkiye Örneği PDF
Bülent ALTUNKAYNAK, H. Hasan ÖRKCÜ, Ramazan ARSLAN
Ev Tipi Soğutma Cihazlarında, Yalıtım Malzemelerine Bağlı Enerji Verimliliğin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi PDF
Murat KORU, Mehmet Efe KANAT
Hibrit Kompozit Kirişlerin Yanal Burkulma Davranışlarına Soğuk Ortamın Etkisi PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Hüseyin Fırat KAYIRAN
Çok Tabakalı Sürekli Polyester Fiber Dokuma ve PTFE Partikül Takviyeli Polyester Kompozitin Aşınma Davranışı PDF
Alpay Tamer ERTÜRK, Fahri VATANSEVER
The Effect of Nonwoven Electrospun PAN Nanofiber Mat on Mechanical and Thermal Properties of Epoxy Composites PDF
Mehmet Okan ERDAL, Şakir YAZMAN, Lokman GEMİ, Ahmet YAPICI
The Investigation of Heat Performance and Thermal Conductivity of Different Wall Materials at High Temperatures PDF
Gökhan GÖRHAN, Gökhan KÜRKLÜ
Enhancement Physical Performance of Nanostructured CuO Films via Surfactant TX-100 PDF
Bünyamin ŞAHİN, Raşit AYDIN
Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nden Farklı Çözücü Ekstraksiyonları ile Elde Edilen Konkret ve Absolütün Verimlilik ve Koku Analizleri PDF
Melek AKDAŞ, Hasan BAYDAR
Elektrokimyasal Biyosensörler için Karbon Pasta Elektrot Tasarımı ve Karakterizasyonu PDF
İlker POLATOĞLU
Yeni Ru-NHC Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Aminlerin Alkilasyonundaki Uygulamaları PDF
Öznur DOĞAN ULU
Elastik Sınır Koşullarında Fonksiyonel Derecelendirilmiş Bir Çubuğun Burulma Titreşimi Analizi PDF
Mustafa Özgür YAYLI
Biyogaz Enerji Tesisi için Hedef Programlama ile Yer Seçimi Problemi PDF
Onur DERSE
Eskişehir Ekolojisinde 0900 Ziraat Kiraz Çeşidine Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi PDF
Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU, Yasin ALTAY
Gamma Spectrometric Method Validation for the Measurements of 40K and 137Cs in the Milk Powder PDF
Yusuf AĞUŞ
Geri Adımlama Tekniği ile Bir DC Motorun Konum ve Hız Kontrolü PDF
Reşat Özgür DORUK, Ahmed ZUGLEM
Değirmisaz Havzası’nın (Tavşanlı/Kütahya) Neotektonik İncelemesi PDF
Ayşe AKÇAY, Muzaffer ÖZBURAN
Özellik Seçim Yöntemleri ve Yeni Bir Yaklaşım PDF
Hüseyin BUDAK
Effects of Some Fungicides and Foliar Fertilizers on Epiphytic Fungal and Yeast Population of Citrus Leaves PDF
Selda KOZAK ÖZDEMİR, Ali ERKILIÇ
Engineering Characteristics of Geopolymer Mortars Manufactured with Ground Granulated Blast Furnace Slag PDF
Bekir ÇOMAK
A New Soft-Switched ZCZVT-PWM DC-DC Boost Converter PDF
Yakup SAHIN, Naim Suleyman TING
Dikloro [1-(2-metil-2-propenil)-3-(3,4,5-trimetoksibenzil) benzimidazol-2-iliden] piridin paladyum(II) Kompleksinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Suzuki-Miyaura ve Mizoroki-Heck Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi PDF
Neslihan ŞAHİN
Investigation of Thermal and Mechanical Properties of Aramid Fiber Reinforced Thermoplastic Polyurethane Elastomer Composites PDF
Mehmet Fahri SARAÇ, Dinçer BURAN, Murat KORU
A Theoretical Study of Structural, Electronic and Elastic Properties of the Antiperovskite SnNCa3 PDF
Selgin AL, Ahmet İYİGÖR
Non-Uniform Random Number Generation from Arbitrary Bivariate Distribution in Polygonal Area PDF
Orhan KESEMEN, Buğra Kaan TİRYAKİ
A Navigation Framework with Map Support for Developing Desktop Applications PDF
Özgün YILMAZ
İzmir İlinde Glycaspis brimblecombei (Moore) (Hemiptera: Aphalaridae)’nin Eucalyptus camaldulensis Dehnh Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Bu Alanda Bulunan Yararlı Türler PDF
Neriman Tuğba YURT, İsmail KARACA
Nanofiber Tabakalı Hava Filtrelerinin Partikül Yakalama Performanslarının İncelenmesi PDF
Kevser DİNCER, Gürol ÖNAL, Mehmet SELBES, Ahmet AKDEMİR
Dinar (Afyonkarahisar) Havzasındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Fatma AKSEVER, Mehmet Yunus LALE, Fatih MACİT
İpek Kumaşların Bitki Yaprakları ile Bölgesel Desenlendirilmesi PDF
Ramazan ERDEM, Mine AYDOĞAN BAYRAM, Gülay BİLGE, Onur ATAK
Synthesis, Thermal Kinetic Analysis and DFT Calculations of Pyrazine and Pyridine Complexes of Copper(II) Thiocyanate PDF
Hasan NAZIR, Arda ATAKOL, Emine Kübra İNAL, Nurcan ACAR, Erdal EMİR, Orhan ATAKOL
Steered Molecular Dynamics Simulations of Coumarin2 5Z/5E Pulling Reveal Different Interaction Profiles for Four Human Cytosolic Carbonic Anhydrases PDF
Mustafa TEKPINAR
St 22 Çeliğinin Derin Çekilebilirliğine Etki Eden Parametrelerin ANOVA ile Analizi PDF
Erdoğan KANCA, Ali GÜNEN
ECG Data Compression Using ε-insensitive Quadratic Loss Function PDF
Omer KARAL
Leucopaxillus lepistoides: A New Record for Turkish Mycota from Yozgat Province PDF
Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL
Myrtus communis L.: Characterisation of Essential Oil of Leaves and Fatty Acids of Seeds Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MSD) PDF
Şeyda KIVRAK
Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi PDF
Tayfun UYGUNOĞLU, İlker Bekir TOPÇU, Barış ŞİMŞEK, Emriye ÇINAR
Dahili Membran Reaktörde Kullanılmak Üzere Yüksek Performanslı Polivinil Alkol Membran Üretimi ve Etanol-Propiyonik Asit Esterleşme Reaksiyonunda Uygulaması PDF
Filiz UĞUR NİGİZ
Alg Pigmentlerinin Tekstilde Doğal Boyar Madde Olarak Kullanımı PDF
Elif BAYRAKTAR, İnci TÜNEY KIZILKAYA
Expression Profile of Transcription Factor ELK-1 and ELK-1 Target Genes on Lymphoma-Leukemia Cell Lines PDF
Hande AKALAN, Duygu YASAR SIRIN
Capacitive Solvent Sensing with Microfluidics Chip PDF
İsmail BİLİCAN, Mustafa Tahsin GÜLER
Karakaya Baraj Gölü’nden Yakalanan Barbus grypus Heckel,1843 Balık Türünde Toplam Boy-Otolit Biyometrisi İlişkisi PDF
Mustafa DÜŞÜKCAN, Metin ÇALTA
Hysteretic Energy Demand in SDOF Structures Subjected to an Earthquake Excitation: Analytical and Empirical Results PDF
Taner UÇAR, Onur MERTER
Perlit ve Su Kültürü Ortamlarında Yetiştirilen Domates (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Kurucaova) Bitkisinin Bazı Anatomik Özelliklerinin Karşılaştırılması PDF
Meltem TUYLU, Gökhan İsmail TUYLU, Selçuk SÖYLEMEZ, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL
Platinum Adsorption and Diffusion on Two-Dimensional Gallium Nitride PDF
Fatih ERSAN
Neascus brevicaudatus (Platyhelminthes)’un Anatomik, Morfolojik ve Parazitolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Ece AKKENT, Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Android Kötücül Yazılım Uygulamalarının Tespiti PDF
Abdurahman AYDIN, İbrahim Alper DOĞRU, Murat DÖRTERLER
Hydrothermal Synthesis of Cuprous Oxide Nanoflowers and Characterization of Their Optical Properties PDF
Aziz GENÇ
Isparta İli Kampüs Alanları İçerisinde Belirlenen Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri PDF
Alime BAYINDIR EROL, Şenay ARZUMAN, Işıl ÖZDEMİR, İsmail KARACA
Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi PDF
Özge TÜRKAY, Sibel BARIŞÇI, Ebru ULUSOY, Anatoli DİMOGLO
Tuz Biber Gürültülerinin Giderilmesi için k-Ortalama Algoritması Tabanlı Filtre Tasarımı PDF
Gür Emre GÜRAKSIN
154/34,5 kV Güç Transformatörleri için Diferansiyel Koruma Rölesi Koordinasyonu Benzetimi PDF
Ozan AKDAĞ, Deniz PEKÖZ, Celaleddin YEROĞLU
Elektro-oksidasyon Prosesi ile Methotrexate Gideriminin Yüzey Yanıt Metodu ile Optimizasyonu PDF
Sibel BARIŞÇI, Özge TÜRKAY, Anatoli DİMOGLO
Keçi (Capra hircus) Testislerinde Isı Şok Proteini 70 (HSP70)’in İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu PDF
Kenan ÇINAR, Cansel DURAN
Avcı Böcek Macrolophus pygmaeus (Rambur)’un Laboratuvar Koşullarında Farklı Avlar Üzerindeki Gelişimi PDF
Fatma DENİZ, Baran ASLAN, İsmail KARACA
Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae) ile Bulaşık ve Temiz Turunçgillerin Salgıladıkları Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi PDF
Ahmed ALSABTE, Ali KAYAHAN, İsmail KARACA
Bazı Pestisitlerin Tetranychus urticae Koch'nin Ergin Yaşam Süresi ve Yumurta Verimine Etkileri PDF
Mustafa Hakan BALCI, Recep AY
Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi PDF
Şakir ŞAHİN, Canan ÇİFTÇİ, Mahmut OKYAR, Erdinç ÖKSÜM
Sorgum’da Farklı Tohum Miktarlarının Verim Öğeleri ile Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri PDF
Süleyman AVCI, Onur İLERİ, Mehmet Demir KAYA
Elektrokoagülasyon Prosesi İle Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi PDF
Sevil VELİ, Bilge ÖZBAY, İsmail ÖZBAY, Ayla ARSLAN, Ecren ÇEBİ
Rüzgara Maruz Kalan Dört Rotorlu İnsansız Hava Aracı için Uyarlamalı Kontrolcü Tasarımı PDF
Halil İbrahim BAŞTÜRK
Amin Grupları ile Fonksiyonelleştirilmiş Poli(vinil alkol) Aşı Kopolimerinin İlaç Salım Sistemlerinde Kullanımının İncelenmesi PDF
Zehra ÖZBAŞ
Manyetik Anomalilere Neden Olan Basit Şekilli Yer Altı Yapılarının Derinlik ve Geometrilerinin Analitik Sinyal Tekniği Kullanılarak Tahmini PDF
Erdinç ÖKSÜM, Mustafa Nuri DOLMAZ
Zr0.98Dy0.01Sm0.01O2 Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Esra YILDIZ
Bitümlü Sıcak Karışım Üstyapılarda Görülen Yüzey Bozulmaları ile Düzgünsüzlük Arasındaki İlişkilerin Modellenmesinde Bazı Yaklaşımlar PDF
Ufuk KIRBAŞ, Mustafa KARAŞAHİN, Birol DEMİR, Muhammet KOMUT, Emine Nazan ÜNAL
Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon PDF
Erdinç UZUN, Halil Nusret BULUŞ, Cihat ERDOĞAN
Farklı Tohum Bahçelerine ait Kızılçam (Pinus brutia) Fidanlarının Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması PDF
Neslihan ÖZTÜRK, Ayse DELİGÖZ
Sol-Jel ve Karbotermal İndirgenme-Nitrürleme Kombine Tekniği ile SiAlON Sentezi PDF
Derya DÜZENLİ, Meryem SEFERİNOĞLU
Elma Bahçelerinde Bazı Önemli Zararlılara Karşı Azadirachtin ve Kaolin Uygulamalarının Etkisi PDF
Nazım KÜÇÜKBALLI, İsmail KARACA
Bina Duvarlarının Termofiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkileri ile Bu Özelliklerin Dinamik Isıl Karakterlerine Etkilerinin Araştırılması PDF
Murtaza YILDIRIM, Hasan OKTAY, Recep YUMRUTAŞ
Ksantin Biyosensörlerin Performansına Çeşitli Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Etkisi PDF
Ceren KAÇAR, Berna DALKIRAN, Pınar Esra ERDEN, Esma KILIÇ
Uzaysal Kuaterniyonik Bertrand Eğri Çiftinin Frenet Çatısına Göre n1*w* - Smarandache Eğrisi PDF
Süleyman ŞENYURT, Ceyda CEVAHİR, Yasin ALTUN
Farklı Derece-Gün Bölgelerindeki Şehirler İçin Optimum Eğim Açısının Belirlenmesi PDF
Ahmet ÇAĞLAR
Acılığı Giderilmiş Kapariden (Capparis Spp.) Geleneksel ve Vakum Yöntemleriyle Üretilen Reçellerin Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması PDF
Alper KUŞÇU, Nurali YILDIRIM
Koyun (Ovis aries) Trakea Mukozasındaki Bazı Peptidlerin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları PDF
Ruaa Hussein NADA, Kenan ÇINAR
Nemrut Kaldera Göllerinin Su Kaynakları Potansiyeli PDF
Türker KURTTAŞ, Levent TEZCAN
Bitüm Modifikasyonunda Stiren-Butadien-Stiren ile Gilsonit’in Birlikte Kullanılmasının Bitümlü Sıcak Karışımların Kalıcı Deformasyon Dayanımına Etkisi PDF
Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Özge ERDOĞAN YAMAÇ
Yapıştırılmış Kompozitlerin Ayrılma Mukavemeti ve Eğilme Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Canan SARIÇAM, Fatma KALAOĞLU
Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Aeroponik (Aerofog) Sistemi ile Diğer Klasik Köklendirme Ortamlarının Karşılaştırılması PDF
Azize ŞİMŞEK, Atila GÜL
Bruksizm Tedavisinde Kullanılan Oklüzal Splintlerdeki Gerilme Dağılımının Fotoelastik Yöntemle İncelenmesi PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Mehmet KILINÇ
Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.'nın İnsan Lenfositleri Üzerindeki Biyolojik Aktiviteleri PDF
Buğrahan EMSEN, Ali ASLAN, Abdullah KAYA
Düşük Saydamlık Derecesine Sahip Küçük Büyüklükte S-kutuları PDF
Selçuk KAVUT
Sigorta Sektöründe Kasko Poliçe Seçimi için Bulanık Mantık Temelinde Üç Farklı Çözüm: AHP – ANP – VIKOR Yöntemleri ve Türkiye’den bir Uygulama PDF
G. Nilay YÜCENUR
Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi PDF
Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, Esengül KIR, Berrin KIR, Ahmet AYDIN, Mahrijemal ORAZOVA, Jennet BAYRİYEVA, Dilnoza YOLDASHOVA, Fatma Nur ÇILGIN
Akciğer Solunum Seslerinin Spektral Öznitelikler ile Sınıflandırılması PDF
Sezer ULUKAYA, Görkem SERBES, İpek ŞEN, Yasemin P. KAHYA
Domuz Jelatinine Özgü DNA Aptamerlerinin Seçilimi ve Karakterizasyonu PDF
Abdullah Tahir BAYRAÇ, Berke Bilgenur KANDEMİR
Serviks Kanserinin Erken Teşhisi için Çok Katmanlı Sitoloji Küplerinde Çekirdek ve Sitoplazma Bölütlenmesi PDF
Ceren Gülra MELEK, Gökhan BİLGİN
Hanta Virüs Modelinden Elde Edilen Fisher-Kolmogorov Denkleminin Lie Simetri Analizi PDF
Mehmet KOCABIYIK, Mevlüde YAKIT ONGUN
Arduino ve LabVIEW Kullanarak EMG Verilerinden Eşik Seviye Belirleme ile Motor Kontrol Düzeneği Tasarımı PDF
Savaş ŞAHİN, Mutlu BAYRAKTAR, Ali Emre KAVUR, Kübra EVREN ŞAHİN
Triküspit Kalp Kapakçıklarının Üç Boyutlu (3B) Biyobaskı Metotları ile Fabrikasyonu PDF
Ali AKPEK
ST Değişiminin Wigner-Ville Dağılım Esaslı Erken Tespiti PDF
İlknur KAYIKÇIOĞLU, Güzin ULUTAŞ, Fulya AKDENİZ, Temel KAYIKÇIOĞLU
EDA Çekirdekli Amin, TRIS ve Karboksil Sonlu PAMAM Dendrimerleri Kullanarak Ketoprofenin Çözünürlüğünü Geliştirme PDF
Ali Serol ERTÜRK, Mustafa Ulvi GÜRBÜZ
Parçacık Sürü Zekası Optimizasyonu ile Mikroskobik Görüntülerin Segmentasyonunda Farklı Entropi Ölçülerinin Etkisi PDF
Hülya DOĞAN, Selen AYAS, Eyüp GEDİKLİ, Murat EKİNCİ
Ankara Çayı’na ait Pleistosen Yaşlı Teras Çökellerinin Jeokimyasal Özellikleri PDF
Çiğdem SAYDAM EKER, Mustafa Kemal GÜMÜŞ
Sıkı Zaman Pencereli Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Yeni Bir Yöntem Önerisi ve Bir Süpermarket Zincirinde Uygulanması PDF
Serap ERCAN CÖMERT, Harun Reşit YAZGAN, İrem SERTVURAN, Hanife ŞENGÜL
Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon PDF
Mehmet Akif ÖZÇOBAN, Aydın AKAN, Oğuz TAN, Serap AYDIN
Burdur İli Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında İbre Yanıklığı ve Dökümüne Neden Olan Fungal Etmenlerin Moleküler Yöntemlerle Tespiti PDF
Zeynep TUNALI, H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJÄRVİ, Funda OSKAY
Isparta Koşullarında Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Taze Koçan Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
Yudum BURCU, İlknur AKGÜN
ISM-Bandı Tıbbi Telemetri Uygulamaları için Fare Derisi Ekit Mikroşerit Spiral Anten Tasarımı ve In-Vitro Ölçümü PDF
Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Erdem URAS
Beyin Anevrizmalarında Hemodinamik Kuvvetlerin Kanın Newtoniyen ve Newtoniyen Olmayan Durumlarında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile İncelenmesi PDF
Ali Bahadır OLCAY, Oktay Fırat URAL, Barış SÜSLÜ, Bahattin HAKYEMEZ
Varyansların Homojenliği için Kullanılan Yeniden Örneklemeye Dayalı Testler ve Simülasyon Çalışması PDF
Esra GÖKPINAR
Bazı Biyolojik Preparatların Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) Erginlerine Etkileri PDF
Tuğba AYYILDIZ, İsmail KARACA
Genelleştirilmiş Fibonacci Çizgelerin Bazı Özellikleri PDF
Handan AKYAR, Emrah AKYAR
Aykırı Değer Varlığında Cox Regresyon Analizi için Yeni Bir Yaklaşım PDF
Nesrin ALKAN, B. Barış ALKAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


e-ISSN: 1308-6529