Cilt 21, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Kapak ve İçindekiler PDF
 

Makaleler

Antalya İlinde Kesme Çiçek Seralarında Bulunan Zararlı Böcek ve Akar Türleri PDF
Zeliha TIRAŞ, Bülent YAŞAR
Eğirdir (Isparta) Ekolojisinde Yetiştirilen Erkenci Yerli Armut (Pyrus communis L.) Tiplerinin Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Mehmet POLAT, Rüveyda BAĞBOZAN
Farklı Anyonik, Katyonik ve Noniyonik Flokülantların İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Çökelme Davranışlarına Etkileri PDF
Hasan ÇİFTÇİ, Serhat IŞIK
Eğirdir (Isparta) Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Geççi Yerli Armut (Pyrus communis L.) Genotiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Mehmet POLAT, Öznur AZ
Yaşam Sürdürme Analizinde Gamma Kırılganlık Modelleri PDF
Emel BAŞAR
Farklı Azot Dozlarının Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea L.) Çeşitlerinin Çim Alan Performansı Üzerine Etkileri PDF
Gökhan KILIÇ, Mevlüt TÜRK
Isparta Güneyindeki Tersiyer Kaya Birimlerinin Petrol Olanaklarının Araştırılması (GB-Türkiye) PDF
İbrahim İbrahim ABUBAKAR, Fuzuli YAĞMURLU
Otomatik Yapı Üretim Teknolojisinde Kullanılabilecek Malzemelerin Belirlenmesi PDF
Yusuf Cengiz TOKLU, Ali Erdem ÇERÇEVİK, Melih ŞAHİNÖZ
Kızılçam Ormanları Hasat Artıklarından Yapılan Odun Peletinin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Türkay TÜRKOĞLU, Cesur GÖKOĞLU
Yunusemre Beldesi (Eskişehir) ve Çevresinin Florası PDF
Kurtuluş ÖZGİŞİ, Ömer Koray YAYLACI, Okan SEZER, Derviş ÖZTÜRK, Onur KOYUNCU, Atila OCAK
Burdur ve Isparta Arasında Bulunan Üst Tersiyer Denizel Tortul Kayaçlarının Nannofosillerle Biyostratigrafik Çözümlenmesi PDF
Gülin YAVUZLAR, Enis Kemal SAGULAR
CdCr2S4 İnce Filmlerin Çözelti Molaritesinin Yapısal ve Optiksel Özellikleri Üzerindeki Etkileri PDF
Cihat BOYRAZ, Murat ERDEM, Yalçın URFA
Orman Yetişme Ortamında Alfa Tür Çeşitliliğinin Hesaplanması ve Çevresel Değişkenlerle İlişkileri PDF
Mehmet Güvenç NEGİZ, Esra Özge KURT
Burdur Yöresi Erozyon Kontrolü Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin ve Toplumun Ödeme Eğiliminin Belirlenmesi PDF
Mehmet ÖZMIŞ, Ahmet TOLUNAY
Marrubium lutescens Boiss. ve M. cephalanthum Boiss. & Noë subsp. akdaghicum (Lamiaceae)' un Gövde ve Yaprak Özelliklerinin Anatomik Olarak Karşılaştırılması PDF
Meltem TUYLU, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hasan KALYONCU
Asya Armut (Pyrus pyrifolia) Çeşitlerinin Uşak Koşullarında Morfolojik, Fenolojik, Pomolojik ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
İlker EKİCİ, Adnan Nurhan YILDIRIM
Sınıflandırma Problemlerinin Karşılaştırılmasında ANFIS ve Basamak Korelasyon Sinir Ağının Kullanımı PDF
Nilgün ŞENGÖZ, Gültekin ÖZDEMİR
Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda Farklı Hasat Zamanlarının Uçucu Yağ ve Fenolik Bileşikler ile Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi PDF
Müge BAŞYİĞİT, Hasan BAYDAR
Dengesiz Denemelerde Grup Karşılaştırmalarında Farklı Dağılımlardan Alınmış Örneklerde Toplanmış Varyans Yerine Büyük Grup Varyansının Kullanımı PDF
Özgür KOŞKAN, Neslihan ŞEN
Reduced Graphene Oxide/α-Cyclodextrin-Based Electrochemical Sensor: Characterization and Simultaneous Detection of Adenine, Guanine and Thymine PDF
Erhan ZOR
Effect of Illumination on the Photovoltaic Parameters of Al/p-Si Diode with an Organic Interlayer Prepared by Spin Coating Method PDF
Arife GENCER IMER, Ahmet TOMBAK, Abdulkadir KORKUT
Design and Implementation of an User Centric M-Healthcare System for Patients PDF
Pınar KIRCI, Uğur ALAN, Vahap BIYIK, Zeynel A. SAMAK
Numerical Solutions of Fractional Order Autocatalytic Chemical Reaction Model PDF
Mevlüde YAKIT ONGUN, Damla ARSLAN, Javad FARZİ
Concentration and Cyrstalline Phase Effects on the Spectroscopic Properties of Sol-Gel Synthesized Er3+:Y2Si2O7 Nanopowders PDF
Murat ERDEM, Hümeyra ÖRÜCÜ
An Exploratory Study to Assess Analytical and Logical Thinking Skills of the Software Practitioners using a Gamification Perspective PDF
Şahin KAYALI, Murat YILMAZ
Effects of Feature Extraction and Classification Methods on Cyberbully Detection PDF
Esra SARAÇ, Selma Ayşe ÖZEL
Effect of Demineralization Process on the CO2 Gasification of Lignite PDF
Pınar ACAR BOZKURT, Sibel KOÇ, Zarife MISIRLIOĞLU, Muammer CANEL
Analytic Solutions of the Schamel-KdV Equation by Using Different Methods: Application to a Dusty Space Plasma PDF
Orhan DÖNMEZ, Durmuş DAĞHAN
Side Effects of Four Acaricides on the Predatory Mites of Neoseiulus californicus McGregor and Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) PDF
Sibel YORULMAZ SALMAN, İrfan TURAN
Manufacturing and Characterization of Roof Tiles a Mixture of Tile Waste and Coal Fly Ash PDF
Aysel KANTÜRK FİGEN, Ünal ÖZÇAY, Sabriye PİŞKİN
Grip Strength Survey Based on Hand Tool Usage PDF
Erman ÇAKIT
Analysis of the Mosaic Defects in Graded and Non Graded InxGa1-xN Solar Cell Structures PDF
İlknur KARS DURUKAN, Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Süleyman ÖZÇELİK, Ekmel ÖZBAY
The Effect of Heat Treatment on Physical, Chemical and Structural Properties of Calcium Sulfate Based Scaffolds PDF
Hakan OFLAZ, Betül ALDEMİR DİKİCİ, Serkan DİKİCİ
Distribution Dynamics of Vegetative Cells and Cyst of Ceratium hirundinella in Two Reservoirs, Turkey PDF
Elif TEZEL ERSANLI, Seda HASIRCI MUSTAK
Integrable G2 Structures on 7-dimensional 3-Sasakian Manifolds PDF
Nülifer ÖZDEMİR, Şirin AKAY
Performances of Hybrid Dent Maize Cultivars in Bingöl Conditions PDF
Kağan KÖKTEN, Mevlüt AKÇURA
Green's Function and Periodic Solutions of a Spring-Mass System in which the Forces are Functionally Dependent on Piecewise Constant Argument PDF
Duygu ARUĞASLAN, Nur CENGİZ
Structural Modelling and Structure-Function Analysis of Zymomonas mobilis Levansucrase PDF
Bahar BAKAR, Burcu KAPLAN-TÜRKÖZ
Carbon Nanotube Modified Screen Printed Electrodes: Pyranose Oxidase Immobilization Platform for Amperometric Enzyme Sensors PDF
Dilek ODACI DEMIRKOL, Caglar OZDEMIR, Roberto PILLOTON, Suna TIMUR
The Physical Meaning of the Rényi Relative Entropy PDF
Gökhan Barış BAĞCI


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


   ISSN: 1300-7688
e-ISSN: 1308-6529