Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) 154/34,5 kV Güç Transformatörleri için Diferansiyel Koruma Rölesi Koordinasyonu Benzetimi Öz   PDF
Ozan AKDAĞ, Deniz PEKÖZ, Celaleddin YEROĞLU
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) 2-Aminopiridin Türevleri ile Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Halil İLKİMEN, Cengiz YENİKAYA, Gözde İMDAT, Ekrem TUNCA, Metin BÜLBÜL
 
Cilt 11, Sayı 3 (2007) 2B-SEMUT ÇMR Spektroskopisi Öz   PDF
Mukerrem ŞAHİN, Ahmet TOKATLI
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) 3,4-Dietilpirolün Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
B. DEDE, A. GÜLCE
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) 3D Tissue Scaffold Printing On Custom Artificial Bone Applications Öz   PDF
Betül ALDEMİR, Serkan DİKİCİ, Şükrü ÖZTÜRK, Ozan KAHRAMAN, Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ, Hakan OFLAZ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) 4-((2-methoxyphenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol Molekülünün Bazı Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Erol TAŞAL
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı 6. Yatırım Bölgesinde Kurulacak Konfeksiyon İşletmesinin Ekonomikliği Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Mücella GÜNER, Mehmet KÜÇÜK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) 8051 Mikrodenetleyicili Bir Sumo Robot Tasarımı ve Uygulaması Öz   PDF
Mehmet ALBAYRAK, Yaşar Gökhan YÜKSEL
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae) ile Bulaşık ve Temiz Turunçgillerin Salgıladıkları Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi Öz   PDF
Ahmed ALSABTE, Ali KAYAHAN, İsmail KARACA
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Leucopaxillus lepistoides: A New Record for Turkish Mycota from Yozgat Province Öz   PDF
Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Myrtus communis L.: Characterisation of Essential Oil of Leaves and Fatty Acids of Seeds Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MSD) Öz   PDF
Şeyda KIVRAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Neascus brevicaudatus (Platyhelminthes)’un Anatomik, Morfolojik ve Parazitolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Ece AKKENT, Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Blatta lateralis Walker (Blattodea: Blattidae) Üzerine Ultrasonik Zararlı Kovucuların Performansının Ölçülmesi Öz   PDF
Mansur ULUCA, İsmail KARACA
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora Türlerinin Kimyasal İçeriği ve Fenolik Ekstraktiflerinin İncelenmesi Öz   PDF
Samim YAŞAR, Ali Uğur CEVİZ, Yasin KARATEPE
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Leucocoprinus cepistipes, A New Coprinoid Species Record for Turkish Macromycota Öz   PDF
Yasin UZUN, Abdullah KAYA
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Macrolepiota procera (Scop.) Singer. Mantarının Ağır Metal İçeriklerinin ve Oksidatif Stres Durumunun Belirlenmesi Öz   PDF
Hasan AKGÜL, Mustafa SEVİNDİK, Ilgaz AKATA, Deniz ALTUNTAŞ, Celal BAL, Muhittin DOĞAN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Marrubium lutescens Boiss. ve M. cephalanthum Boiss. & Noë subsp. akdaghicum (Lamiaceae)' un Gövde ve Yaprak Özelliklerinin Anatomik Olarak Karşılaştırılması Öz   PDF
Meltem TUYLU, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hasan KALYONCU
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Mentha longifolia (L.) ssp. longifolia Essential Oil: Source of Natural Antioxidant and Antimutagen as Food Additive Öz   PDF
Rukiye BORAN, Aysel UGUR
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Myzaphis rosarum (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae)’un Aşılı ve Aşısız Yağ Güllerindeki (Rosa damascena Miller) Yaşam Çizelgeleri Öz   PDF
Demet ÇEKİN, Bülent YAŞAR, Gökhan AYDIN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015) Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'nın Besin Tercihi Öz   PDF
Ali Kemal BİRGÜCÜ, Yusuf KARSAVURAN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.'nın İnsan Lenfositleri Üzerindeki Biyolojik Aktiviteleri Öz   PDF
Buğrahan EMSEN, Ali ASLAN, Abdullah KAYA
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Schizophyllum commune Fr. Türünden Misel Eldesi, Moleküler Tanımlanması ve Antitümör Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Bekir ÇÖL, Ebru BALCI, Hatice GÜNEŞ, Hakan ALLI
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Thlaspiceras sensu Meyer Tür Kompleksinin Plastidik trnQ-5'rps16 Bölgesine Dayalı Filogenisi Öz   PDF
Barış ÖZÜDOĞRU
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Tuta absoluta ve Macrosiphium euphorbiae’nin Domates Bitkisinde Dikey Dağılımı Öz   PDF
Alime BAYINDIR, Ali Kemal BİRGÜCÜ, İsmail KARACA
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011) A Chebyshev Approximate Method for Solving Constant Coefficients Pantograph Equations Öz   PDF
Gamze YÜKSEL, Mehmet SEZER
 
Toplam 1000 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


e-ISSN: 1308-6529