Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) 154/34,5 kV Güç Transformatörleri için Diferansiyel Koruma Rölesi Koordinasyonu Benzetimi Öz   PDF
Ozan AKDAĞ, Deniz PEKÖZ, Celaleddin YEROĞLU
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) 2-Aminopiridin Türevleri ile Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Halil İLKİMEN, Cengiz YENİKAYA, Gözde İMDAT, Ekrem TUNCA, Metin BÜLBÜL
 
Cilt 11, Sayı 3 (2007) 2B-SEMUT ÇMR Spektroskopisi Öz   PDF
Mukerrem ŞAHİN, Ahmet TOKATLI
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) 3,4-Dietilpirolün Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
B. DEDE, A. GÜLCE
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) 3D Tissue Scaffold Printing On Custom Artificial Bone Applications Öz   PDF
Betül ALDEMİR, Serkan DİKİCİ, Şükrü ÖZTÜRK, Ozan KAHRAMAN, Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ, Hakan OFLAZ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) 4-((2-methoxyphenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol Molekülünün Bazı Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Erol TAŞAL
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı 6. Yatırım Bölgesinde Kurulacak Konfeksiyon İşletmesinin Ekonomikliği Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Mücella GÜNER, Mehmet KÜÇÜK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) 8051 Mikrodenetleyicili Bir Sumo Robot Tasarımı ve Uygulaması Öz   PDF
Mehmet ALBAYRAK, Yaşar Gökhan YÜKSEL
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Aonidiella aurantii (Hemiptera: Diaspididae) ile Bulaşık ve Temiz Turunçgillerin Salgıladıkları Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi Öz   PDF
Ahmed ALSABTE, Ali KAYAHAN, İsmail KARACA
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Leucopaxillus lepistoides: A New Record for Turkish Mycota from Yozgat Province Öz   PDF
Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Myrtus communis L.: Characterisation of Essential Oil of Leaves and Fatty Acids of Seeds Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MSD) Öz   PDF
Şeyda KIVRAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Neascus brevicaudatus (Platyhelminthes)’un Anatomik, Morfolojik ve Parazitolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Ece AKKENT, Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Blatta lateralis Walker (Blattodea: Blattidae) Üzerine Ultrasonik Zararlı Kovucuların Performansının Ölçülmesi Öz   PDF
Mansur ULUCA, İsmail KARACA
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora Türlerinin Kimyasal İçeriği ve Fenolik Ekstraktiflerinin İncelenmesi Öz   PDF
Samim YAŞAR, Ali Uğur CEVİZ, Yasin KARATEPE
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Leucocoprinus cepistipes, A New Coprinoid Species Record for Turkish Macromycota Öz   PDF
Yasin UZUN, Abdullah KAYA
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Macrolepiota procera (Scop.) Singer. Mantarının Ağır Metal İçeriklerinin ve Oksidatif Stres Durumunun Belirlenmesi Öz   PDF
Hasan AKGÜL, Mustafa SEVİNDİK, Ilgaz AKATA, Deniz ALTUNTAŞ, Celal BAL, Muhittin DOĞAN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Marrubium lutescens Boiss. ve M. cephalanthum Boiss. & Noë subsp. akdaghicum (Lamiaceae)' un Gövde ve Yaprak Özelliklerinin Anatomik Olarak Karşılaştırılması Öz   PDF
Meltem TUYLU, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hasan KALYONCU
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Mentha longifolia (L.) ssp. longifolia Essential Oil: Source of Natural Antioxidant and Antimutagen as Food Additive Öz   PDF
Rukiye BORAN, Aysel UGUR
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Myzaphis rosarum (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae)’un Aşılı ve Aşısız Yağ Güllerindeki (Rosa damascena Miller) Yaşam Çizelgeleri Öz   PDF
Demet ÇEKİN, Bülent YAŞAR, Gökhan AYDIN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015) Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'nın Besin Tercihi Öz   PDF
Ali Kemal BİRGÜCÜ, Yusuf KARSAVURAN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.'nın İnsan Lenfositleri Üzerindeki Biyolojik Aktiviteleri Öz   PDF
Buğrahan EMSEN, Ali ASLAN, Abdullah KAYA
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Schizophyllum commune Fr. Türünden Misel Eldesi, Moleküler Tanımlanması ve Antitümör Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Bekir ÇÖL, Ebru BALCI, Hatice GÜNEŞ, Hakan ALLI
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Thlaspiceras sensu Meyer Tür Kompleksinin Plastidik trnQ-5'rps16 Bölgesine Dayalı Filogenisi Öz   PDF
Barış ÖZÜDOĞRU
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Tuta absoluta ve Macrosiphium euphorbiae’nin Domates Bitkisinde Dikey Dağılımı Öz   PDF
Alime BAYINDIR, Ali Kemal BİRGÜCÜ, İsmail KARACA
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011) A Chebyshev Approximate Method for Solving Constant Coefficients Pantograph Equations Öz   PDF
Gamze YÜKSEL, Mehmet SEZER
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) A Comparison of Confidence Interval Methods of Fixed Effect in Nested Error Regression Model Öz   PDF
Hatice Tül Kübra AKDUR, Deniz ÖZONUR, Hülya BAYRAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) A Comparison of Different Approaches to Document Representation in Turkish Language Öz   PDF
Savaş YILDIRIM, Tuğba YILDIZ
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı A Flow Based Approach to Detect Advanced Persistent Threats in Communication Systems Öz   PDF
Şerif BAHTİYAR
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) A Fuzzy Modeling Approach for Replicated Response Measures Based on Fuzzification of Replications with Descriptive Statistics and Golden Ratio Öz   PDF
Özlem TÜRKŞEN
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) A Modified Jonckheere Test Statistic for Ordered Alternatives in Repeated Measures Design Öz   PDF
Hatice Tül Kübra AKDUR, Fikri GÖKPINAR, Hülya BAYRAK, Esra GÖKPINAR
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) A Monte Carlo Study on Position Resolution of PWO Crystal Öz   PDF
Fatma KOCAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) A Navigation Framework with Map Support for Developing Desktop Applications Öz   PDF
Özgün YILMAZ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) A New Addition to Turkish Helotiaceae Öz   PDF
Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) A New Drug-Shelf Arrangement for Reducing Medication Errors using Data Mining: A Case Study Öz   PDF
Zeynep CEYLAN, Seniye Ümit OKTAY FIRAT
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) A New Lichenicolous Fungus Record From The Turkey, Tremella macrobasidiata (Basidiomycota, Tremellales) Öz   PDF
Mustafa KOCAKAYA, Zekiye KOCAKAYA, Duygu KAYA, Mehmet Ünsal BARAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) A New Soft-Switched ZCZVT-PWM DC-DC Boost Converter Öz   PDF
Yakup SAHIN, Naim Suleyman TING
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) A NOTE ON ITERATION SEQUENCES FOR ASYMPTOTICALLY Öz   PDF
Yonghong Yao, Rudong Chen, Haiyun Zhou
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı A Novel Multi-Criteria Decision Making Method based on The Ranking Values of Interval Type-2 Fuzzy Sets: An Application of a Manager Selection for a Telecommunication Company Öz   PDF
Aynur ŞAHİN, Nimet YAPICI PEHLİVAN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) A Quantum Space and Some Associated Quantum Groups Öz   PDF
Muttalip ÖZAVŞAR
 
Cilt 12, Sayı 3 (2008) A Stochastical Model for the Earthquake Occurences in Turkey Öz   pdf
Gamze ÖZEL
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı A Study on a Generalized Relaxed Curvature Energy Action Öz   PDF
Gözde ÖZKAN TÜKEL, Ahmet YÜCESAN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) A Study On Geometry of Spatial Kinematics in Lorentzian Space Öz   PDF
Tunahan TURHAN, Nihat AYYILDIZ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2008) A Study on Power Quality Improvement in PWM Controlled AC Voltage Controller Öz   PDF
Ahmet ALTINTAŞ
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı A Study on the Gamma-Ray Attenuation Coefficients of Al2O3 and Al2O3.TiO2 Compounds Öz   PDF
Nimet ZAIM, Ozkan BAYHATUN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) A Theoretical Study of Structural, Electronic and Elastic Properties of the Antiperovskite SnNCa3 Öz   PDF
Selgin AL, Ahmet İYİGÖR
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009) A=18 Çekirdekleri için Nükleer Enerji Seviyelerinin Hesaplanması Öz   PDF
Tayfun AKYÜREK, Erdal DİKMEN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Ab-initio Calculations of the Physical Properties in Gallium Nitride at Equilibrium Phases: Rocksalt and Wurtzite Öz   PDF
Cengiz SOYKAN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Absorber Sıcaklığının Etkisinin Termodinamik ve Termoekonomik Analizi Öz   PDF
R. SELBAŞ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Acılığı Giderilmiş Kapariden (Capparis Spp.) Geleneksel ve Vakum Yöntemleriyle Üretilen Reçellerin Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Alper KUŞÇU, Nurali YILDIRIM
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Adana ve Konya İllerindeki Arıcılık Faliyetleri ve Koloni Kayıpları Öz   PDF
Ahmed KARAHAN, İsmail KARACA
 
Cilt 12, Sayı 3 (2008) Adi Çitlenbik (Celtis australis L.) ve Doğu Çitlenbiği (Celtis tournefortii Lam.) Öz   pdf
Cengiz YÜCEDAĞ, Hazin Cemal GÜLTEKİN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Adsorption of Methylene Blue and Methyl Orange By Using Waste Ash Öz   PDF
Serpil SAVCI, Mehmet Mert UYSAL
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) Aflatoksin B1'in Zebra balıgının (Danio rerio (Hamilton)) Embriyo ve Larvaları Üzerine Olan Toksik Etkileri Öz   PDF
Turgay ŞİŞMAN, Yılmaz YILDIRIM
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Afyonkarahisar İli Kiraz Bahçelerinde Cezbedici Karışımı İçeren Farklı Tipteki Mavi Renkli Tuzakların Baklazınnı [Tropinota hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae)] Erginlerinin Yakalanması Üzerine Etkisi Öz   PDF
Ali SAĞDAŞ, Bülent YAŞAR
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarının Hidrojeokimyası ve Jeotermometre Uygulamaları Öz   PDF
Selma DEMER, Ümit MEMİŞ
 
Cilt 14, Sayı 3 (2010) Afyon-Sandıklı Hüdai Jeotermal Sisteminin Rezervuar Sıcaklığının Araştırılması Öz   PDF
Ümit MEMİŞ, Selma DEMER, Nevzat ÖZGÜR
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Afyon-Sandıklı-Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı Öz   PDF
N. Ayten UYANIK, Ziya ÖNCÜ, Osman UYANIK, İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU, Mustafa BOZCU, Fuzuli YAĞMURLU
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Ağır Metallerin Pinus brutia Ten. İğne Yapraklarında, Glutatyon S-Transferaz Enzimleri Üzerindeki Tekil ve Bazı Bütünleşik İnhibisyonları Öz   PDF
Can YILMAZ
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011) AISI 3343 Çeliğinden Üretilen Kalıp Zımbalarının Aşınma Davranışı Üzerinde CrN Kaplamanın Etkisi Öz   PDF
Ferhat GÜL, Hasan SERT, Uğur ÖZTÜRK
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011) Akarsu Vadisindeki İnsan Kaynaklı Faaliyetlerin Ekosistem Bütünlüğüne Olası Etkileri: Çağlayan Vadisi Örneği Öz   PDF
Serdar SELİM
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Akciğer Solunum Seslerinin Spektral Öznitelikler ile Sınıflandırılması Öz   PDF
Sezer ULUKAYA, Görkem SERBES, İpek ŞEN, Yasemin P. KAHYA
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması Öz   PDF
Serkan BALLI, Ensar Arif SAĞBAŞ
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Aksiyomlanabilir Teorilerin Tam Tutarlı Uzantılarının Hesaplanabilirlik Dereceleri Öz   PDF
Ahmet ÇEVİK
 
Cilt 14, Sayı 3 (2010) Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Öz   PDF
Habil Uğur KOCA, Murtaza ÖLMEZ
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Alfa-Pinen, Terpineol, Sineol, Linelol ve Kamforun Bakteriyel Hücreler Arası İletişim Sistemi Üzerine İnhibitör Etkileri Öz   PDF
Erdi DOĞRU, Seyhan ULUSOY
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Alg Pigmentlerinin Tekstilde Doğal Boyar Madde Olarak Kullanımı Öz   PDF
Elif BAYRAKTAR, İnci TÜNEY KIZILKAYA
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014) AlSi10Mg Döküm Alaşımlarının Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine İkincil Yaşlandırma İşleminin Etkisi Öz   PDF
Ferhat GÜL
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Alt Uzuv Dış İskelet Robot Eklemlerinde Kararlılık İçin Sönümleme Katsayıları ve Momentlerinin Hesaplanması Öz   PDF
Mehmet Alper DEMİRAY, Özgür BAŞER, Ergin KILIÇ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Alternatif Hammadde Kaynağı Olarak Kargı Kamışı (Arundo donax L.) Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Turgut ŞAHİN, Burak ARSLAN
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Alüminyum Alaşımlarında Bilyeli Dövmenin Elektrik İletkenliği Üzerine Etkisi Öz   PDF
Zehra ALKAN, Remzi VAROL, Ramazan SELVER
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Amin Grupları ile Fonksiyonelleştirilmiş MCM-41 Mezogözenekli Silika Üzerine CO2 Adsorpsiyonu Öz   PDF
Müge SARI YILMAZ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Amin Grupları ile Fonksiyonelleştirilmiş Poli(vinil alkol) Aşı Kopolimerinin İlaç Salım Sistemlerinde Kullanımının İncelenmesi Öz   PDF
Zehra ÖZBAŞ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) An Application of Soft Set and Fuzzy Soft Set Theories to Stock Management Öz   PDF
Nihal TAŞ, Nihal YILMAZ ÖZGÜR, Pelin DEMİR
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) An Automatic Multilevel Facial Expression Recognition System Öz   PDF
Elena BATTINI SÖNMEZ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) An Experimental Study on Shear Strength of Cemented Paste Backfill Materials Öz   PDF
Eren KÖMÜRLÜ, Alp TURAN, Ferdi CİHANGİR, Ayhan KESİMAL, Bayram ERÇIKDI
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) An Exploratory Study to Assess Analytical and Logical Thinking Skills of the Software Practitioners using a Gamification Perspective Öz   PDF
Şahin KAYALI, Murat YILMAZ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) An Exploratory Study to Assess Digital Map Zoom/Pan/Rotate Methods with HoloLens Öz   PDF
İsmail KILINÇ, Murat YILMAZ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) Anadolu'ya Ait Makarnalık Buğdaylardan Cinslerarası Melezleme (Buğday x Mısır) ile Elde Edilen Katlanmış Haploid (Doubled Haploid) Hatların Tarımsal Kapasiteleri Öz   PDF
A Şenay, Ç Savaşkan
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Analysis of Angle of Twist of Axially Layered Functionally Graded Circular Hollow Shafts Öz   PDF
Savaş EVRAN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Analysis of the Leeb Hardness Test Data Obtained by Using Two Different Rock Core Holders Öz   PDF
Nurdan GÜNEŞ YILMAZ, R. Mete GÖKTAN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Analysis of the Mosaic Defects in Graded and Non Graded InxGa1-xN Solar Cell Structures Öz   PDF
İlknur KARS DURUKAN, Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Süleyman ÖZÇELİK, Ekmel ÖZBAY
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Analytic Solutions of the Schamel-KdV Equation by Using Different Methods: Application to a Dusty Space Plasma Öz   PDF
Orhan DÖNMEZ, Durmuş DAĞHAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) Anamasdagı (Yenisarbademli Kuzeyi / Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri Öz   PDF
Ayşen DAVRAZ, Erhan SEZER
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Ankara Çayı’na ait Pleistosen Yaşlı Teras Çökellerinin Jeokimyasal Özellikleri Öz   PDF
Çiğdem SAYDAM EKER, Mustafa Kemal GÜMÜŞ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2008) Ankara için Bir Sinyal Zamanlaması Modeli: Besevler Kavsagı Örnegi Öz   PDF
Ebru Arıkan ÖZTÜRK, Mustafa Kürşat ÇUBUK, Seda HATİPOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Annealing Effects on the Photoluminescence and Optical Properties of In-Doped CdS Films Öz   PDF
Seniye KARAKAYA, Ömer ÖZBAŞ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2005) Anodizasyon Akım Yoğunluğunun Lüminesans Bozunum Zaman Sabitine Etkisi Öz   PDF
E. KAYAHAN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Antalya İli Karanfil Seralarında Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi Öz   PDF
Aydın ATAKAN, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Antalya İli Korkuteli İlçesi Sert Çekirdekli Meyve Üretici Profilinin Bitki Koruma Uygulamaları Yönünden İncelenmesi Öz   PDF
R. AY, Ş. YALÇIN, E. SÖKELİ, İ. KARACA
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Antalya İli ve İlçelerindeki Örtüaltı Hıyar (Cucumis sativus L.) ve Kabak (Cucurbita pepo L.) Üretim Alanlarında Viral Etmenlerin Saptanması Öz   PDF
Ahmet ÇAT, Nejla YARDIMCI, Handan ÇULAL KILIÇ
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Antalya İlinde Kesme Çiçek Seralarında Bulunan Zararlı Böcek ve Akar Türleri Öz   PDF
Zeliha TIRAŞ, Bülent YAŞAR
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Antalya İlinde Portakal Bahçelerinde Gözlenen Önemli Zararlı ve Yararlı Böcek Popülasyonları Öz   PDF
Vildan GÖL, İsmail KARACA
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Antalya Kenti Konut Dışı Tescilli Sivil Mimari Yapılar ve Özellikleri Öz   PDF
Ali TÜRK
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Antalya Ovacık Dağı Yöresi'nde Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın Gelişimi İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler Öz   PDF
Halil ÇELİK, Kürşad ÖZKAN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünleri için Oleuropein Uygulaması Öz   PDF
Mevlüde BİLGİÇ, Şule Sultan UĞUR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Applying of Modified Constant Rate of Supply Model to Lake Sediments in 210Pb Dating and Assessment of Some Heavy Metals Öz   PDF
İlker SERT
 
Cilt 15, Sayı 3 (2011) Arbüsküler Mikorizal Fungusların Pamukta Bitki Gelişimine ve Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.) Üzerine Etkileri Öz   PDF
Hülya ÖZGÖNEN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Arduino ve LabVIEW Kullanarak EMG Verilerinden Eşik Seviye Belirleme ile Motor Kontrol Düzeneği Tasarımı Öz   PDF
Savaş ŞAHİN, Mutlu BAYRAKTAR, Ali Emre KAVUR, Kübra EVREN ŞAHİN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015) Arduvaz ve Andezit'in Beton Agregası Olarak Kulanılabilirliğinin Araştırılması Öz   PDF
Oktar SOYKAN, Cengiz ÖZEL, Cenk ÖCAL
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012) Aritmetik Algoritmalar Kullanılarak Farklı Donanım Platformlarında Benchmark Testi Uygulaması Öz   PDF
Arif KOYUN, Hüseyin Bilal MACİT
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012) Asitle Aktiflenmiş Bentonitin Termal ve Gaz Adsorpsiyonu Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Burcu ERDOĞAN ALVER, Meryem SAKIZCI, Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI
 
Cilt 14, Sayı 3 (2010) Aspergillus terreus MRC 200365 ve Aspergillus fumigatus MRC 200358 Küfleri ile (-)-Mirtenol Bileşiğinin Biyotransformasyonları Öz   PDF
Semra YILMAZER KESKİN, Kudret YILDIRIM
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Aspir (Carthamus tinctorius L.)'in Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Vejetatif ve Genaratif Organlarda Kuru Madde Birikimi Öz   PDF
Hasan BAYDAR, Nimet KARA
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Asya Armut (Pyrus pyrifolia) Çeşitlerinin Uşak Koşullarında Morfolojik, Fenolojik, Pomolojik ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
İlker EKİCİ, Adnan Nurhan YILDIRIM
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009) Atık Pillerle İlgili Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevre Bilincinin Oluşturulması Öz   PDF
Yahya KANSU, Cengiz TÜYSÜZ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Atık Portakal Kabuklarıyla Baskılı Devre Kartlarından Paladyum Adsorpsiyonu Öz   PDF
Aysun ÖZKAN, Zerrin GÜNKAYA, Ece YAPICI, Müfide BANAR
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliğinin İncelenmesi Öz   PDF
Mustafa Evren ERŞAHİN, Recep Kaan DERELİ, Hale ÖZGÜN, Zehra (AYNUR) AKMIRZA, İzzet ÖZTÜRK
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011) Atkı İpliği Bükümünün Pamuklu Bezayağı Kumaşların Bazı Mekanik Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Yahya CAN, Muhammet AKAYDIN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Atmosferik Soğuk Plazma ile Modifiye Edilen Titanyum Yüzeylerde Osteojenik Hücre Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Murat ULU, Mehmet Burak KAPILI, Utku Kürşat ERCAN, Fatma İBİŞ, Işıl AYDEMİR, Nazan KESKİN, Mehmet İbrahim TUĞLU
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Avcı Böcek Macrolophus pygmaeus (Rambur)’un Laboratuvar Koşullarında Farklı Avlar Üzerindeki Gelişimi Öz   PDF
Fatma DENİZ, Baran ASLAN, İsmail KARACA
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Avrasya Su Samuru, Lutra lutra (Linnaeus, 1758)’nın Türkiye’deki Yayılış Kayıtları Öz   PDF
Kubilay TOYRAN, İrfan ALBAYRAK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğimizde Çeşit ve Ekim Zamanı Öz   PDF
B Coşge, H Ulukan
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Aykırı Değer Varlığında Cox Regresyon Analizi için Yeni Bir Yaklaşım Öz   PDF
Nesrin ALKAN, B. Barış ALKAN
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012) Azot Uygulamasının Tuz Stresi ve Antioksidan Enzim Aktivitesine Etkisi Öz   PDF
Mahmut DOĞAN
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Bağ Dokusu ve Mukozal Mast Hücrelerinin Koyun (Ovis aries) Solunum Sisteminin Bazı Bölgelerindeki Dağılımı ve Heterojenitesi Öz   PDF
Shahad Mudheher Ismael ISMAEL, Kenan ÇINAR
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009) Bakır Asetoarsenit'in İn Vivo Genotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Hasan TÜRKEZ, Abdulgani TATAR, Fatime GEYİKOĞLU, Başak TOGAR, Mevlüt Sait KELEŞ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Balıkesir İli Meyve Ağaçlarındaki Diaspididae (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması Öz   PDF
Kaan ERÖZMEN, Bülent YAŞAR
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Malzemesi Olarak Kullanımının Araştırılması Öz   PDF
Şemsettin KILINÇARSLAN, Aysun SEVEN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Barutlusu ve Pınarbaşı Kaynak Sularının (Tefenni/ Burdur) Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi Öz   PDF
Simge VAROL, Ayşen DAVRAZ
 
Cilt 13, Sayı 3 (2009) Başçeşme Formasyonu (Başçeşme-Denizli) Dolomitik Kireçtaşı Üyesinin Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliği Öz   PDF
Saffet YAĞIZ
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Basınçlı Akifer Parametrelerinin Pompaj Analizi ile Belirlenmesi Öz   PDF
Mesut ÇİMEN, Ayşe ÖZDEMİR
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Baskılı Devre Kartlarındaki Delik Alanlarının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tespit Edilmesi ve Potansiyel Delim Güzergâhının Genetik Algoritmalar ile Eniyilemesi Öz   PDF
Mehmet KARAKOÇ
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Batı Akdeniz Sahil Kuşağından Toplanan Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının Moleküler Karakterizasyonu Öz   PDF
Mehmet ÖTEN, Sebahattin ALBAYRAK
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Bayesci Genelleştirilmiş Lineer Karma Modellerde Önsel Seçimleri ve Karşılaştırılması Öz   PDF
Zeynep ÖZTÜRK, Mehmet Ali CENGİZ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Bazalt Agregası ile Üretilen Beton Travers de Çelik Lifin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Öz   PDF
Mehmet KOZAK, Osman ÜNAL
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-asetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları Öz   PDF
Özlem GÜRSOY KOL, Zafer OCAK, Haydar YÜKSEK
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Bazı Inocybe (Fr.) Fr. Taksonlarının Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Karakterizasyonu Öz   PDF
Bekir ÇÖL, İsmail ŞEN, Hakan ALLI, Gökçe HAS, Ezgin TIRPAN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Bazı Ayçiçeği (Heliathus annuus L.) Çeşitlerinin Çimlenme, Çıkış ve Verimi Üzerine Tohum Uygulamalarının Etkileri Öz   PDF
Aykut ŞENER, Mehmet Demir KAYA
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Bazı Birbirine Benzer Elma (Malus domestica L.) Genotiplerinde Pomolojik ve Moleküler Yöntemlerle Genetik Akrabalık Derecelerinin Tespiti Öz   PDF
Selda DALER, Mehmet Atilla AŞKIN, Yaşar KARAKURT
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015) Bazı Bitkilerin Hekzan, Ethanol ve Methanollü Ekstraktlarının Leptinotarsa decemlineata SAY (Coleoptera:Chrysomelidae)'nın Farklı Dönemleri Üzerine Kontakt Toksisiteleri Öz   PDF
Sibel YORULMAZ SALMAN, Nimet KARA, Oktay ÖZ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Bazı Biyolojik Preparatların Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) Erginlerine Etkileri Öz   PDF
Tuğba AYYILDIZ, İsmail KARACA
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Bazı Erkenci Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar Öz   PDF
Ayşegül SARISU, Adnan Nurhan YILDIRIM
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Bazı Fungisitlerin Elmada Alternaria mali Roberts (Nekrotik Yaprak Lekesi) Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi Öz   PDF
Yasin KAŞ, Hülya ÖZGENEN ÖZKAYA
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Bazı Klon Kiraz Anaçlarının Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması Öz   PDF
Filiz GÜÇLÜ, Fatma KOYUNCU, Bekir ŞAN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Bazı Kumaş Türlerinin Nötron Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
İskender AKKURT, Feyza AKARSLAN, Kadir GÜNOĞLU, Şemsettin KILINÇARSLAN, İ. Serkan ÜNCÜ, Hilal DEMİRALAY
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008) Bazı Makrofungus Türlerine Ait Misellerin Farklı Kültür Ortamlarındaki Gelişim Hızlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Fatih KALYONCU, Erbil KALMIŞ, M Halil SOLAK
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) Bazı Normallik Testlerinin 1.Tip Hataları ve Güçleri Bakımından Kıyaslanması Öz   PDF
Nurcan YILDIRIM, Fikri GÖKPINAR
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Bazı Patates Çeşitlerinde Yumru Anormallikleri ve Anormal Yumruların Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Sebiha SARI, Tahsin KARADOĞAN, Arif ŞANLI
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Bazı Pestisitlerin Tetranychus urticae Koch'nin Ergin Yaşam Süresi ve Yumurta Verimine Etkileri Öz   PDF
Mustafa Hakan BALCI, Recep AY
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Bazı Postnatal Gelişme Dönemlerinde Tavuk [Gallus gallus domesticus] Ovidukt Mukozasının Histokimyasal Yapısı Öz   PDF
Kenan ÇINAR, Nazan GÖCER
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015) Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Öz   PDF
Sultan Filiz GÜÇLÜ, Ziya ÖNCÜ, Fatma KOYUNCU
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Bazı Sillojistik ve Kardinalite Karşılaştırmalı Lojiklerin Türetimlerinin Cebirsel ve Etiketli Çizge Teorik Özellikleri Üzerine Öz   PDF
Selçuk TOPAL
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Bazı Uçucu Yağların Myzus persicae ve Avcısı Chrysoperla carnea Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Ali KAYAHAN, Betül ŞİMŞEK, Cansu KARACA, İsmail KARACA
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) Bazı Üvez Türlerinde Değişik Katlama Süreleri ve Ekim Zamanlarının Çimlenme Oranına Olan Etkileri Öz   pdf
A Gezer, H C Gültekin, A Deligöz, c Yücedağ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2006) Bazı Yapı Malzemelerinin Radyasyon Tutuculuk Özellikleri Öz   PDF
C. BAŞYİĞİT, A. KAÇAR
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) Bazı Yemişen Taksonlarında (Crataegus monogyna Jacq., Crataegus x sinaica Boiss.) Ekim Zamanının Çimlenme Oranına Etkisi Öz   PDF
Hazin Cemal GÜLTEKİN, Dilek YILDIZ, Ayşe DELİGÖZ, Alime DİVRİK, Ümmühan Gülşan GÜLTEKİN, Musa GENÇ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) Bazı Yoğurt Sularının Farklı Sürelerdeki Antibakteriyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Ayşegül DURSUN, Ömer Faruk YEŞİL, Abdunnasır YILDIZ
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Beton Çatıların Sintilatörlü Kozmik Işın Deneyleri Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Güral AYDIN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Öz   PDF
K. A. KORKMAZ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) Betonların Radyasyon Zırh Kalınlıklarının Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Regresyon Metotları ile Tahmini Öz   PDF
Celalettin BAŞYİĞİT, Ayşe KAÇAR AKKAŞ, M. Necip KURTARICI
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) Beyaz Bentonit Malzemesinde Alternatif Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Consolid Sistemi ile Geleneksel Zemin Stabilizasyon Yöntemlerinin Karsılastırılması Öz   PDF
Şevki EREN, Mümin FİLİZ
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015) Beyaz Peynir Örneklerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Başlatıcı (Starter) Kültür Özelliklerinin Biyokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi Öz   PDF
Pelin ERTÜRKMEN, Zübeyde ÖNER
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Beyin Anevrizmalarında Hemodinamik Kuvvetlerin Kanın Newtoniyen ve Newtoniyen Olmayan Durumlarında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile İncelenmesi Öz   PDF
Ali Bahadır OLCAY, Oktay Fırat URAL, Barış SÜSLÜ, Bahattin HAKYEMEZ
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014) Beyşehir Gölü Zooplankton Türlerinin Aylık Dağılımı Öz   PDF
Hakan DİDİNEN, Yunus Ömer BOYACI
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009) Biber ( Capsicum annuum L. cv. Kahramanmaraş-Acı ) Fidelerinde Bakır Sülfatın (CuSO4 ) Fenilalanin Amonyum Liyaz (PAL) Enzim Aktivitesi, Fenolik Maddeler ve Toplam Klorofil Üzerine Etkisi Öz   PDF
Esra KOÇ, Cemil İŞLEK, Ayşen Sülün ÜSTÜN
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Bifurcation control of Fitzhugh-Nagumo models Öz   PDF
Reşat Özgür DORUK, Hamza IHNISH
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Bilyeli Dövme Uygulanmış AA1050 Alüminyum Malzemenin Metalografik İncelenmesi Öz   PDF
Zehra ALKAN, Remzi VAROL, Ramazan SELVER
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Bina Duvarlarının Termofiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkileri ile Bu Özelliklerin Dinamik Isıl Karakterlerine Etkilerinin Araştırılması Öz   PDF
Murtaza YILDIRIM, Hasan OKTAY, Recep YUMRUTAŞ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Biochemical Characterization of Lipases Obtained from Acinetobacter psychrotolerans Strains Öz   PDF
Şule SEREN, Hatice KATI
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Bir Greyderin Dişli Rotunun Hasar Analizi Öz   PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Öyküm KANBİR
 
Cilt 12, Sayı 3 (2008) Birim Yüklenme Probleminin İki Farklı Ekonomik Dağıtım Yaklaşımlı Öz   pdf
Mehmet KURBAN, Ümmühan BAŞARAN FİLİK
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Birleşik Stok Kesme ve Patern Sıralama Problemi için Bir Sezgisel Algoritma Öz   PDF
Deniz TANIR, Onur UĞURLU, Mehmet KAPAR, Urfat NURİYEV
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Bitlis İli Yapı Stoğunun Birinci Kademe (Sokak Tarama Yöntemi İle) Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ercan IŞIK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Bitüm Modifikasyonunda Stiren-Butadien-Stiren ile Gilsonit’in Birlikte Kullanılmasının Bitümlü Sıcak Karışımların Kalıcı Deformasyon Dayanımına Etkisi Öz   PDF
Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Özge ERDOĞAN YAMAÇ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Bitümlü Sıcak Karışım Üstyapılarda Görülen Yüzey Bozulmaları ile Düzgünsüzlük Arasındaki İlişkilerin Modellenmesinde Bazı Yaklaşımlar Öz   PDF
Ufuk KIRBAŞ, Mustafa KARAŞAHİN, Birol DEMİR, Muhammet KOMUT, Emine Nazan ÜNAL
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Biyogaz Enerji Tesisi için Hedef Programlama ile Yer Seçimi Problemi Öz   PDF
Onur DERSE
 
Cilt 15, Sayı 3 (2011) Biyolojik Çeşitlilikte Bitki-Böcek Etkileşimi: Tarım Alanları, Doğal ve Yarı Doğal Habitatlar Öz   PDF
Gökhan AYDIN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Biyosid Uygulamalı Giysilik Deri Üretiminde Tabaklama ve Sonrası Yaş İşlemlerde Mikrobiyal Yükün Tespiti Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Derya DOĞANAY, Binnur MERİÇLİ YAPICI, Ali Nail YAPICI
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Black Holes with Anisotropic Fluid in Lyra Scalar-Tensor Theory Öz   PDF
Melis ULU DOĞRU, Murat DEMİRTAŞ
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Bobin Boyamada Hidrojen Peroksit ile Ağartma İşleminin Etkilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Gonca ŞİMŞEK GÜNDÜZ, Feyza AKARSLAN
 
Cilt 15, Sayı 3 (2011) Bor (B) Toksisitesine Toleranslı ve Duyarlı Buğday Fidelerinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi Öz   PDF
Aylin BAŞALP, Işıl ÖNCEL, Esra KOÇ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Bor Katkılı Elmas Elektrot ile Naftalin’in Voltametrik Davranışı: Kare Dalga Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Miktar Tayini Öz   PDF
Abdulkadir LEVENT
 
Cilt 14, Sayı 3 (2010) Borlu Madde Katılım Oranının Yongalevhanın Fiziksel Özelliklerine Etkileri Öz   PDF
Ahmet Ali VAR
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015) Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Öz   PDF
Murat ERYİĞİT, Mustafa Reşit USAL, Ahmet KABUL
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Sulu ve Kurak Koşullarda Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Öz   PDF   PDF
H Ünlü, H Padem
 
Cilt 12, Sayı 1 (2008) Bozanın Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin ve Laktik Asit Bakterisi İzolatlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Yasin TUNCER, Banu ÖZDEN, Mürşide Dilek AVŞAROĞLU
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Bozburun Dağı ve Çevresi (Antalya-Isparta-Burdur) Orman Vejetasyonunun Ana Meşcere Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Araştırmalar Öz   PDF
H. FAKİR
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Brahma Horozu (Gallus gallus) Testisindeki Glikokonjugat İçeriğinin Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi Öz   PDF
Belgin KANAT, Kenan ÇINAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Bruksizm Tedavisinde Kullanılan Oklüzal Splintlerdeki Gerilme Dağılımının Fotoelastik Yöntemle İncelenmesi Öz   PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Mehmet KILINÇ
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009) Bugdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi Öz   PDF
Burhan KAYA, Haley DİZLEK, Nimet UYSAL, Hülya GÜL
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011) Bulanık Mantık ve Doğrusal Regresyon Analizleri ile Burdur Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi Öz   PDF
Erhan ŞENER, Nihat MOROVA
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012) Bulut Bilişimin Eğitim Alanında Uygulanması Öz   PDF
Onur SELVİ, Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Degisiminin Su Kalitesi ve Agır Metaller Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Mehmet BEYHAN, Şakir ŞAHİN, Mustafa Erol KESKİN, Bilgehan İlker HARMAN
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010) Burdur İli Anason (Pimpinella anisum L.), Kişniş (Coriandrum sativum L.) ve Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Agro-Ekosistemlerinde Böcek Biyolojik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Gökhan AYDIN, Ayşe Betül AVCI
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012) Burdur İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yetiştiricilik ve Yapısal Durumlarının Survey Çalışması ile Araştırılması Öz   PDF
Hikmet ORHAN, Okan YÜKSEL
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Burdur İli Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarında İbre Yanıklığı ve Dökümüne Neden Olan Fungal Etmenlerin Moleküler Yöntemlerle Tespiti Öz   PDF
Zeynep TUNALI, H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJÄRVİ, Funda OSKAY
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Burdur ve Isparta Arasında Bulunan Üst Tersiyer Denizel Tortul Kayaçlarının Nannofosillerle Biyostratigrafik Çözümlenmesi Öz   PDF
Gülin YAVUZLAR, Enis Kemal SAGULAR
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009) Burdur Yöresi Ballarının Polen Analizi Öz   PDF
Deniz TAŞKIN, Ali İNCE
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Burdur Yöresi Erozyon Kontrolü Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin ve Toplumun Ödeme Eğiliminin Belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet ÖZMIŞ, Ahmet TOLUNAY
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Büyük Patlama – Büyük Çöküş Optimizasyon Yöntemi Kullanılarak Bluetooth Tabanlı İç Mekan Konum Belirleme Sisteminin Doğruluğunun İyileştirilmesi Öz   PDF
Taner ARSAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) C4 Karesi için Yeni Floristik Kayıtlar Öz   PDF
Coşkun SAĞLAM, Ayvaz ÜNAL
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010) CaA, NaX ve ZSM-5 Zeolitlerine Adsorbe Edilmiş 2- ve 4- Triflorometilbenzaldehidlerin Kırmızıaltı Spektroskopisi Öz   PDF
Nuri ÖZTÜRK, Fatih UCUN, Semiha BAHÇELİ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2005) Çam (Pinus Nigra Arn. Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe) Yapraklarında Egsoz Gazlarından Kaynaklanan Kurşun (Pb) Birikiminin Tespiti Öz   PDF
K. ÇAVUŞOĞLU, H. KALYONCU, K. ÇAVUŞOĞLU, D. ÇAVUŞOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 3 (2009) Çanakkale Evdışı Havasından Saptanan Bakteri Grupları ve İzole Edilen Aktinomisetlerin Antimikrobiyal Aktiviteleri Öz   PDF
Nurcihan HACIOĞLU, Esin ÖZŞEN, Başaran DÜLGER
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Canal Surface Around A Spacelike Focal Curve In Lorentz 3-Space Öz   PDF
Abdullah YILDIRIM
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Capacitive Solvent Sensing with Microfluidics Chip Öz   PDF
İsmail BİLİCAN, Mustafa Tahsin GÜLER
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Pisces: Cyprinidae)'nin Yayılıs Alanı ve Taksonomik Özellikleri Öz   PDF
Fahrettin KÜÇÜK, İsmail İbrahim TURNA, Orhan DEMİR
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Çapraz Tasarımlarda Etkilerin Testi için Parametrik ve Parametrik Olmayan Testlerin Karşılaştırılması Öz   PDF
Hilal SARI, Esra GÖKPINAR, Hülya BAYRAK
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Carbon Nanotube Modified Screen Printed Electrodes: Pyranose Oxidase Immobilization Platform for Amperometric Enzyme Sensors Öz   PDF
Dilek ODACI DEMIRKOL, Caglar OZDEMIR, Roberto PILLOTON, Suna TIMUR
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Çatlak İçeren Silindirik Borularda SH Dalgası Yayılımı Öz   PDF
Hasan Faik KARA
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) CdCr2S4 İnce Filmlerin Çözelti Molaritesinin Yapısal ve Optiksel Özellikleri Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Cihat BOYRAZ, Murat ERDEM, Yalçın URFA
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Ce Katkılanmış TiO2 İnce Filmlerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Nalan Çiçek BEZİR, İskender AKKURT, Atilla EVCİN, Kadir GÜNOĞLU, Ayşe OKTAY
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015) Çelik Çaprazla Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Davranışı Öz   PDF
Mustafa SİVRİ, İlyas Devran ÇELİK, Mehmet FENKLİ, Nurettin Alpay KIMILLI, Zeki AY
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014) Cevaplamama Hatası ve Ortalama Tahmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: İki Alt Grup Çalışması Öz   PDF
Cenker Burak METİN, Yaprak Arzu ÖZDEMİR
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Change in Some Nutritional Value of Potato Under Different Storage Conditions Öz   PDF
Cemal KASNAK, Nevzat ARTIK
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Characterization and In Vitro Bioactivity of Calcium and Phosphorous Containing Titania Layer on Ti6Al4V Alloy Öz   PDF
Dilek TEKER, Faiz MUHAFFEL, Hüseyin ÇİMENOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Characterization of Alginate/Perlite Particles Öz   PDF
Hasan TÜRE, Kader TERZİOĞLU, Evren TUNCA
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Characterization of Brain and Liver Aromatase of Gilthead Seabream (Sparus aurata L., 1758) using Dibenzylfluorescein Öz   PDF
Demet HANÇER AYDEMİR, Alaattin ŞEN
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Characterization of Endemic Euphorbia anacampseros Boiss. Using FTIR Analysis Method Öz   PDF
Neslihan BALPINAR, Belgin BARDAKÇI
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Chebyshev Spectral Collocation Method Approximation to Thermally Coupled MHD Equations Öz   PDF
Önder TÜRK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) Çinko ve Humik Asit Uygulamalarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)' da Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri Öz   PDF
M Kaya, M Atak, C.Y. Çiftçi, S Ünver
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Çinkonun (Zn+2) Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso, 1810) Üzerine Akut Toksisitesi Öz   PDF
Cafer BULUT, Osman ÇETİNKAYA, Ayşegül KUBİLAY, Ufuk AKÇİMEN, Mustafa CEYLAN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Çıplak Köklü Toros Sediri Fidanlarının Beslenmesi ve Gelişimi Üzerine Azot ve Mikroelement Gübrelerinin Etkileri Öz   PDF
Nevzat GÜRLEVİK, Ayşe KURTARAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) CLIC- LHC Temelindeki Serbest Elektron Lazer (SEL)-Çarpıstırıcısında 40Ar Çekirdeğinin Düşük Enerjili Seviyelerinin İncelenmesi Öz   PDF
Aynur TATAR
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) CO2 Özümlemesinde C-3 ve C-4 Tipi Bitkilerde Fotosentez-Solunum Denge Noktalarının Belirlenmesi Öz   PDF
M. TÜRK, N. ÇELİK
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Çok Aşamalı Örnekleme Yöntemlerinde Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi : Bir Uygulama Öz   PDF
Sevil BACANLI, Pınar UÇAR
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011) Çok Aşamalı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarının Etkinlikleri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Nilay AKINCI, Yaprak Arzu ÖZDEMİR
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Çok Tabakalı Sürekli Polyester Fiber Dokuma ve PTFE Partikül Takviyeli Polyester Kompozitin Aşınma Davranışı Öz   PDF
Alpay Tamer ERTÜRK, Fahri VATANSEVER
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Çoklu Melez Parsellerinde Yer Alan Yonca Genotiplerinin Tohum Tutma Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Emre BIÇAKÇI, Cahit BALABANLI
 
Cilt 15, Sayı 3 (2011) Çoklu Yapısal Kırılmalar Yardımıyla Sürekli Değişkenin Kesikleştirilmesinde Deneysel Bir Çalışma Öz   PDF
H. Hatice ÖZKOÇ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Comparison of Sampling Methods for Annual Industry and Service Statistics Survey by TURKSTAT Öz   PDF
Sibel ŞAHİN, Süleyman ALPAYKUT
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Concentration and Cyrstalline Phase Effects on the Spectroscopic Properties of Sol-Gel Synthesized Er3+:Y2Si2O7 Nanopowders Öz   PDF
Murat ERDEM, Hümeyra ÖRÜCÜ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Conformational Analysis of Cyclo(Tyr-Cys) and Cyclo(Phe-Cys) Dipeptides Öz   PDF
Sefa CELIK, Serda KECEL GUNDUZ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Conjugate Heat Transfer Characteristics of Laminar Flows Through a Backward Facing Step Duct Öz   PDF
Bayram CELİK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Contex Free Grammer For Turkish Öz   PDF
İlknur DÖNMEZ, Eşref ADALI
 
Cilt 14, Sayı 3 (2010) Çoruh Nehri Günlük Akımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi Öz   PDF
Umut OKKAN, Ayşe MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Cu4O4 Kübik Formdaki Bakır (II) Kompleksinin Yapısal ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Elif GÜNGÖR
 
Cilt 14, Sayı 3 (2010) CuAg Sıvı Metalinde Amorf Oluşumunun Moleküler Dinamik Benzetimi Öz   PDF
Burcu BOZKURT ÇIRAK, Seyfettin ÇAKMAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Dahili Membran Reaktörde Kullanılmak Üzere Yüksek Performanslı Polivinil Alkol Membran Üretimi ve Etanol-Propiyonik Asit Esterleşme Reaksiyonunda Uygulaması Öz   PDF
Filiz UĞUR NİGİZ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Dalgacık - GEP Modeli ile Akarsularda Askıda Katı Madde Miktarı Tahmini Öz   PDF
Özlem TERZİ, Tahsin BAYKAL
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi Öz   PDF
Hasan Said TORTOP, Nalan Çiçek BEZİR, Mehmet UZUNKAVAK, Nuri ÖZEK
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015) Data Mining Approcah for Performance Analysis of Variable Speed Refrigeration System Öz   PDF
Önder KIZILKAN, Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE, Ahmet KABUL
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) Davras Dagı (Isparta) ve Çevresinin Orman ve Çalı Vejetasyonu Öz   PDF
Coşkun SAĞLAM
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) DEEA-Volkanit Üzerine Toryum(IV) Adsorpsiyonunun Yanıt Yüzey Metodu (YYM) ile Optimizasyonu Öz   PDF
Ümit H. KAYNAR, Sermin CAM KAYNAR
 
Cilt 10, Sayı 2 (2006) Deforme Yb- İzotopik Nadir Toprak Çekirdekleri İçin Enerji Seviye Yoğunluk Parametrelerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ş. OKUDUCU, E. ESER, S. SÖNMEZOĞLU
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) DEFPOS Tayfölçeri ve Bazı İyonize Olmuş Kaynakların Hα Tayfları Öz   PDF
Muhittin ŞAHAN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Değirmisaz Havzası’nın (Tavşanlı/Kütahya) Neotektonik İncelemesi Öz   PDF
Ayşe AKÇAY, Muzaffer ÖZBURAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) Degisik Aralama Derecelerinin Kızılçam Odun-Su İliskileri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Bilgin GÜLLER
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Değişim Katsayılarının Eşitliğinin Testi İçin Kullanılan Bazı Yöntemlerin I.Tip Hata Oranları ve Güçleri Bakımından Kıyaslanmaları Öz   PDF
Arda UZUNOĞLU, Fikri GÖKPINAR, Esra GÖKPINAR
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Demir ve Alüminyumun Doğal Sularda UV Spektrofotometrik Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Elde Edilen Verilerin Kemometrik Kalibrasyon Yöntemleriyle Değerlendirilmesi Öz   PDF
A. Hakan AKTAŞ, Bengisu MUTLUTÜRK
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009) Demir ve Mangan Gideriminde Saf ve Kaplı Pomza Kullanılması Öz   PDF
Hüseyin Cahit SEVİNDİR, Nazlı BALDAN PAKDİL
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Dengesiz Denemelerde Grup Karşılaştırmalarında Farklı Dağılımlardan Alınmış Örneklerde Toplanmış Varyans Yerine Büyük Grup Varyansının Kullanımı Öz   PDF
Özgür KOŞKAN, Neslihan ŞEN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Denizli İlinin Bazı Bölgelerindeki Toprak Numunelerinde 40K Konsantrasyonunun Belirlenmesi Öz   PDF
İskender AKKURT, Feride KULALI, Kadir GÜNOĞLU
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Denizli Tavuğu (Gallus gallus domesticus) Oviduktundaki Mukus Glikoproteinlerinin Histokimyasal Karakteri Öz   PDF
Kenan ÇINAR, Begüm BULAN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) De-novo Parkinson’da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular Öz   PDF
İpek ERGÖNÜL, Raif ÇAKMUR, Çağdaş GÜDÜCÜ, Didem ÖZ, Murat ÖZGÖREN, Behice Bircan KURŞUN, Adile ÖNİZ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Dental İmplant Uygulamalarında Ultra-İnce Tane Yapılı Titanyumun Kullanılabilirliğin Araştırılması Öz   PDF
İlyas HACISALİHOĞLU, Halim KOVACI, Gençağa PÜRÇEK, Akgün ALSARAN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Deposition and Characterization of Zinc Oxide Films Öz   PDF
Seniye KARAKAYA, Ömer ÖZBAŞ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Deprem Ağır Hasar Alanlarının Önceden Belirlenmesi ve Şehir Planlaması İçin Makro ve Mikro Bölgelendirmelerin Önemi Öz   PDF
Osman UYANIK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıflarının Bina Maliyetine Etkiler Öz   PDF
M Türkmen, H Tekeli
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) Depreme Dayanıklı Yapılanma İçin Zemin Sınıfları ve İvme Tepkileri (Tayvan Örneği) Öz   PDF
Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 2 (2006) Deri Endüstrisi Atıksularından Kromun Çeşitli Alglerle Biyosorpsiyonu Öz   PDF
T. NAKİBOĞLU, H. C. SEVİNDİR
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Design and Implementation of an User Centric M-Healthcare System for Patients Öz   PDF
Pınar KIRCI, Uğur ALAN, Vahap BIYIK, Zeynel A. SAMAK
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Design and Optimization of Sinusoidal Formed Femur Prosthesis Öz   PDF
Ahmet Zafer ŞENALP, Gökçe AKGÜN, Can CANPOLAT, Ahmet Sinan ÖKTEM, Özgür KALBARAN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Design of a Laboratory Independent Posture and Gait Analysis System (POGASYS) Öz   PDF
Sibel BAKBAK, Ramazan KAYACAN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Design of a Respiration Pattern Detecting Device based on Thoracic Motion Tracking with Complementary Filtering Öz   PDF
Gökhan ERTAŞ, Nida GÜLTEKİN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Determination of Nitrite, Nitrate, Phosphate and Fluorine Quantities in Water and Sediment of Eğirdir Lake, Turkey Öz   PDF
İsmail KIR, Muhammed ERDOĞAN, Mehmet Soner ENGİN
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Determination of Optimum Insulation Thickness Distribution for Refrigerators Öz   PDF
Hakan DEMİR
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Determining Threshold Distance Providing Less Interference for Wireless Medical Implant Communication Systems in Coexisting Environments under Shadow Fading Conditions Öz   PDF
Selman KULAÇ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Development of Transvaginal Uterus Amputation Device for Laparoscopic Hysterectomies in Gynecologic Surgeries Öz   PDF
Serkan DİKİCİ, Betül ALDEMİR, Erkin GEZGİN, Özgün BAŞER, Savaş ŞAHİN, Hakan ESER, Utku Kürşat ERCAN, Bülent YILMAZ, Sefa KELEKCİ, Hakan OFLAZ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Development of UV-Vis Spectrophotometric Method for Rapid Nickel Determination in Original Oil Matrix Öz   PDF
Feyzullah TOKAY
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Diaphragm Effect of Steel Space Roof Systems in Hall Structures Öz   PDF
Mehmet FENKLİ, Nuretttin Alpay KIMILLI, İlyas Devran ÇELİK, Mustafa SİVRİ, Zeki AY
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009) Dijital AC Servo Motor Deney Setinin Internet Üzerinden Kontrolü Öz   PDF
Akif KUTLU, Kasım DELİKANLI
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014) Dikdörtgen Kesitli Kanallarda Laminer Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi Öz   PDF
Oğuz TURGUT, Faraz KHASTAR, Ali Murat GÜLTEKİN
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Dikloro [1-(2-metil-2-propenil)-3-(3,4,5-trimetoksibenzil) benzimidazol-2-iliden] piridin paladyum(II) Kompleksinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Suzuki-Miyaura ve Mizoroki-Heck Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi Öz   PDF
Neslihan ŞAHİN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Dinar (Afyonkarahisar) Havzasındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Fatma AKSEVER, Mehmet Yunus LALE, Fatih MACİT
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Dinar Karakuyu Sulaması Sahası Tarımsal İşletmelerinin Doğrusal Programlama Yöntemi Kullanılarak Ürün Desenlerinin Planlanması Öz   PDF
Kutlan UZUNKAYA, Mevlüt GÜL
 
Cilt 13, Sayı 3 (2009) Direkli ve Darıdere Köyleri (Isparta Güneyi) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Denizel Kırıntılılarının Nannofosil Verilerinin Kökensel Ayırımına Dayanan Stratigrafik Çözümlemesi Öz   PDF
Kerem HEPDENİZ, Enis Kemal SAGULAR
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Dış iskelet Robot Eklemleri için Antagonisttik ve Öngerilmeli Tip Sertliği Değiştirilebilir Eyleyici Tasarımlarında Güç Gereksinimi ve Enerji Sarfiyatı Karşılaştırması Öz   PDF
Hasbi KIZILHAN, Özgür BAŞER, Ergin KILIÇ, Necati ULUSOY
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Distribution Dynamics of Vegetative Cells and Cyst of Ceratium hirundinella in Two Reservoirs, Turkey Öz   PDF
Elif TEZEL ERSANLI, Seda HASIRCI MUSTAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi Öz   PDF
Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, Esengül KIR, Berrin KIR, Ahmet AYDIN, Mahrijemal ORAZOVA, Jennet BAYRİYEVA, Dilnoza YOLDASHOVA, Fatma Nur ÇILGIN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Doğal ve Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Ağaçlarının Meyve ve Tohum Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması (Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği) Öz   PDF
Şenay ÇETİNAY, Saadettin GÜLER, Selma COŞGUN, Melehat ŞAHİN, Cumhur GÜNGÖROĞLU
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi Öz   PDF
Şakir ŞAHİN, Canan ÇİFTÇİ, Mahmut OKYAR, Erdinç ÖKSÜM
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Doğu Karadeniz Kıyılarında T Mahmuzlarının Kıyıya Etkileri Öz   PDF
Emre Artun BAYRAKTAR, Deniz BAYRAKTAR, Ömer YÜKSEK
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Dokuma Karbon Elyaf Takviyeli Karbon Nano Tüp-Epoksi Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Termal Karakterizasyonu Öz   PDF
Nazife KORKMAZ, Enes ÇAKMAK, Mehmet DAYIK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Dolgu Duvarlarının Çerçeve Yapının Deprem Davranışına ve Göçme Mekanizmasına Etkisi Öz   PDF
M. SİVRİ, F. DEMİR, A. KUYUCULAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Domuz Jelatinine Özgü DNA Aptamerlerinin Seçilimi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Abdullah Tahir BAYRAÇ, Berke Bilgenur KANDEMİR
 
Cilt 13, Sayı 3 (2009) Dondurarak Kurutulmuş Havuç Dilimlerinin Renk, Rehidrasyon Özellikleri ve Bazı Duyusal Özellikleri Üzerine Farklı Antioksidan Çözeltilerin Etkisi Öz   PDF
Buket ERBAY, Eda KIVRAK, Hikmet ORHAN, Erdoğan KÜÇÜKÖNER
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014) Dondurularak Saklanan Kirazlardaki Pestisit Kalıntı Miktarlarının Zamanla Değişimi Öz   PDF
Serdal ÖĞÜT, Hale SEÇİLMİŞ CANBAY, Mustafa YILMAZER
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Dönen Karadelikler Etrafındaki Yığılma Diskinin Modellenmesi: Ağır Kütleli X-şın Çiftleri Öz   PDF
Fahrettin KOYUNCU, Orhan DÖNMEZ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Doz Hızı ve Radyasyon Cinsinin Bazı Ticari TL Kristalleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Erdem UZUN, Yasemin YILDIZ YARAR, Esra ÖZTÜRK
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009) DRASTIC ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Akifer Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Senirkent - Uluborlu Havzası (Isparta) Örneği Öz   PDF
Şehnaz ŞENER, Erhan ŞENER, Ayşen DAVRAZ
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Dry Matter Yields and Some Quality Features of Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars under Two Different Locations of Turkey Öz   PDF
Osman YÜKSEL, Sebahattin ALBAYRAK, Mevlüt TÜRK, Cafer Sırrı SEVİMAY
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008) Düsük Kalorili Konya Linyitlerinin Azotlu Gübre Olarak Kullanılması Öz   pdf
Hüseyin DEVECİ, Refika KURBANLI
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Düşük Saydamlık Derecesine Sahip Küçük Büyüklükte S-kutuları Öz   PDF
Selçuk KAVUT
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) ECG Data Compression Using ε-insensitive Quadratic Loss Function Öz   PDF
Omer KARAL
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) EDA Çekirdekli Amin, TRIS ve Karboksil Sonlu PAMAM Dendrimerleri Kullanarak Ketoprofenin Çözünürlüğünü Geliştirme Öz   PDF
Ali Serol ERTÜRK, Mustafa Ulvi GÜRBÜZ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Effect of Annealing Temperature on the Physical Properties of the ZnO Thin Films Deposited by Ultrasonic Spray Pyrolysis Öz   PDF
Sema KURTARAN, Serhat ALDAĞ, Göksu ÖFÖFOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Effect Of Choline Chloride (CC) On 'Monroe' Peach Fruit Quality And Leaf Characteristics Öz   PDF
Melike ÇETİNBAŞ, Fatma KOYUNCU
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Effect of Cone Indenter Hardness on Specific Energy of Rock Cutting Öz   PDF
Cihan DOĞRUÖZ, Naci BÖLÜKBAŞI
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Effect of Demineralization Process on the CO2 Gasification of Lignite Öz   PDF
Pınar ACAR BOZKURT, Sibel KOÇ, Zarife MISIRLIOĞLU, Muammer CANEL
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Effect of Illumination on the Photovoltaic Parameters of Al/p-Si Diode with an Organic Interlayer Prepared by Spin Coating Method Öz   PDF
Arife GENCER IMER, Ahmet TOMBAK, Abdulkadir KORKUT
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Effect of Mg and Al Dual Doping on High Voltage Cycling of LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2 Lithium-ion Battery Cathode Material Öz   PDF
Muharrem KUNDURACI
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Effect of New Water-Soluble Dendritic Phthalocyanines on Human Colorectal and Liver Cancer Cell Lines Öz   PDF
Ebru YABAŞ, Mustafa SÜLÜ, Aykut ÖZGÜR, Yusuf TUTAR
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Effect of the Radon Background Fluctuation on the Low Activity Measurement of the 214Pb, 214Bi and 226Ra Öz   PDF
Yusuf AĞUŞ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Effects of Aging Temperature on Microstructure and Thermal Properties of CuAlMn Shape Memory Alloys Öz   PDF
Canan Aksu CANBAY, Samet GÜDELOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Effects of Feature Extraction and Classification Methods on Cyberbully Detection Öz   PDF
Esra SARAÇ, Selma Ayşe ÖZEL
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Effects of Relatively High Temperature on Thin Films of PbS Fabricated by Chemical Bath Deposition Method Öz   PDF
Ayça KIYAK YILDIRIM
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Effects of Seed Weights on Plant Growth and Mineral Nutrition of Wheat and Bean Plants Öz   PDF
İbrahim ERDAL, Zeliha KÜÇÜKYUMUK, Süleyman Sefik KURT, Murat DEĞİRMENCİ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Effects of Some Fungicides and Foliar Fertilizers on Epiphytic Fungal and Yeast Population of Citrus Leaves Öz   PDF
Selda KOZAK ÖZDEMİR, Ali ERKILIÇ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Eğirdir Gölü (Hoyran Bölgesi) Fitoplanktonik Alg Florası Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Damla COŞKUN, Ömer Osman ERTAN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Eğirdir Gölü Mikrobiyoloji Kalitesinin Mevsimsel Değişimi Öz   PDF
Cafer BULUT, Ayşegül KUBİLAY, Ufuk AKÇİMEN, Osman YENER
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010) Eğirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde Ölçümlerin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Şehnaz ŞENER, Erhan ŞENER, Ayşen DAVRAZ, Remzi KARAGÜZEL, Cafer BULUT
 
Cilt 10, Sayı 2 (2006) Eğirdir Gölü Sudakları (Sander lucioperca (L., 1758))'nın Bazı Popülasyon Özellikleri Öz   PDF
L. İZCİ, M. KUŞAT
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) Egirdir Gölü Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier. 1804)'nin Bazı Üreme ve Popülasyon Özellikleri Öz   PDF
Pınar GÜLLE, İsmail İbrahim TURNA, İskender GÜLLE
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Eğirdir Gölü' nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Mustafa İlker SÜRER, Mete KUŞAT
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Eğirdir Gölü'nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch,1782)'nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
M. KUŞAT, H. U. KOCA, L. İZCİ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) Eğirdir Gölü'nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782)) Avcılığında Mevsimsel Değişimlerin ve Ağ Renginin Av Verimi Üzerine Etkisi Öz   PDF
İ Balık, H Çubuk
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014) Eğirdir Gölü'nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği Öz   PDF
Bayram KORKMAZ, Mete KUŞAT
 
Cilt 15, Sayı 3 (2011) Eğirdir Gölü'nde Yaşayan Sudak Balığı (Sander Lucioperca) Solungaçlarının Histokimyasal Yapısı Öz   PDF
Seval KELEK, Kenan ÇINAR
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Eğirdir Gölü’nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği Öz   PDF
Bayram KORKMAZ, Mete KUŞAT
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Eğirdir (Isparta) Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Geççi Yerli Armut (Pyrus communis L.) Genotiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet POLAT, Öznur AZ
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Eğirdir (Isparta) Ekolojisinde Yetiştirilen Erkenci Yerli Armut (Pyrus communis L.) Tiplerinin Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet POLAT, Rüveyda BAĞBOZAN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi Öz   PDF
Cemile Ebru ONURSAL, Derya ERBAŞ, Mehmet Ali KOYUNCU
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008) Ekim Derinliginin Nohut (Cicer arietinum l.) Çesitlerinde Kök ve Toprak Üstü Organlarının İlk Gelişmesine Etkisi Öz   pdf
Muharrem KAYA, Arif ŞANLI
 
Cilt 11, Sayı 3 (2007) Ekim Zamanı ve Soguk Katlamanın Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarında Çimlenme Yüzdesine Etkisi Öz   PDF
Hazin Cemal GÜLTEKİN, Ayşe DELİGÖZ, Dilek YILDIZ, Ümmühan Gülşan GÜLTEKİN, Musa GENÇ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Ekonomik Bir Nükleer İz Kazıma Ünitesinin Üretilmesi ve Performansının Test Edilmesi Öz   PDF
Vahap KARAKILIÇ, Teslime KUŞÇU, Gökhan ERYILDIZ, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) Elastik Dielektrik Malzemelerin Sürekli Ortam Hasar Mekaniği Öz   PDF
Mustafa Reşit USAL
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Elastik Sınır Koşullarında Fonksiyonel Derecelendirilmiş Bir Çubuğun Burulma Titreşimi Analizi Öz   PDF
Mustafa Özgür YAYLI
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Elastik Zemine Oturan Çapraz Tabakalı Kompozit Kalın Plakların Serbest Titreşim Analizi Öz   PDF
Fethi KADIOĞLU, Gülçin TEKİN, Nihan SATIR
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Electric-field-induced Nonlinear Optical Rectification, Second- and Third-harmonic Generation in Asymmetrical Quantum Well Öz   PDF
Serpil SAKIROGLU
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Electrochemical sensing and fluorescence imaging of E. coli O157:H7 based on aptamer-conjugated semiconducting nanoparticles Öz   PDF
Kadri GULEC, Dilek ODACI DEMIRKOL
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Electromagnetic Pollution Assessment in Different Environments with Measurements and Modellings at Very Low Frequency Öz   PDF
Fulya ÇALLIALP KUNTER, Şaban Selim ŞEKER
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi Öz   PDF
Osman UYANIK
 
Cilt 12, Sayı 3 (2008) Elektroerozyon Tezgahları İçin Geliştirilen PLC Tabanlı Divizör Öz   pdf
İsmail COŞKUN, Mehmet Fatih IŞIK
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Elektrokimyasal Biyosensörler için Karbon Pasta Elektrot Tasarımı ve Karakterizasyonu Öz   PDF
İlker POLATOĞLU
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Elektrokoagülasyon Prosesi İle Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi Öz   PDF
Sevil VELİ, Bilge ÖZBAY, İsmail ÖZBAY, Ayla ARSLAN, Ecren ÇEBİ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Elektron-Alüminyum Etkileşiminde Depolanan Enerjinin Hedef Kalınlığı ile Değişimi Öz   PDF
Zehra Nur DEMİRCİ, Nilgün DEMİR, İskender AKKURT
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması Öz   PDF
Ramazan Özgür DOĞAN, Temel KAYIKÇIOĞLU, Yavuz YAĞCI, Ömer YILDIRIM
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Elektro-oksidasyon Prosesi ile Methotrexate Gideriminin Yüzey Yanıt Metodu ile Optimizasyonu Öz   PDF
Sibel BARIŞÇI, Özge TÜRKAY, Anatoli DİMOGLO
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Elma Bahçelerinde Bazı Önemli Zararlılara Karşı Azadirachtin ve Kaolin Uygulamalarının Etkisi Öz   PDF
Nazım KÜÇÜKBALLI, İsmail KARACA
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) Emiralem Deresi'nin (İzmir-Menemen) Bazı Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik (Bentik Makroomurgasızlar) Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Atakan SUKATAR, Bülent YORULMAZ, Dinçer AYAZ, Murat BARLAS
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Endüstri/Akademi İşbirliğinde Araştırma Merkezi Öz   PDF
Cevdet GÖLOĞLU
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Endüstriyel Bir Taşıma Sisteminde Alternatif Sistemlerin ve Enerjilerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Merdan ÖZKAHRAMAN, Ali Kemal YAKUT
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Energy and Exergy Analyses of CO2/HFE7000 Cascade Cooling System Öz   PDF
Fatih YILMAZ, Reşat SELBAŞ
 
Cilt 15, Sayı 3 (2011) Enerji İletim Hatlarının Meydana Getirdiği Elektromanyetik Alanların Yapay Sinir Ağları ile Tahmini Öz   PDF
Nihat PAMUK
 
Cilt 9, Sayı 2 (2005) Enerji Metodu ile Sertlik Hesaplamaları Üzerine Matematiksel Bir Model Öz   PDF
O. ŞAHİN, O. UZUN, U. KÖLEMEN, N. UÇAR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Engineering Characteristics of Geopolymer Mortars Manufactured with Ground Granulated Blast Furnace Slag Öz   PDF
Bekir ÇOMAK
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Enhancement Physical Performance of Nanostructured CuO Films via Surfactant TX-100 Öz   PDF
Bünyamin ŞAHİN, Raşit AYDIN
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011) Enine İvme ve Sademe Formülleri Üzerine Bir Eleştiri Öz   PDF
Banihan GÜNAY
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Epileptik EEG İşaretlerinin Sınıflandırılması İçin Yeni Bir Öznitelik Çıkarım Yöntemi Öz   PDF
Yılmaz KAYA, Ramazan TEKİN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009) Epoksi Reçinesi ve Epoksi Tabanlı Furfuraldoksim Kompozitinin Dielektrik ve Elektriksel Özellikleri Öz   PDF
Hatice Zehra AKBAŞ, Haziret DURMUŞ, Gülnare AHMETLİ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Erzincan ve Çevresinde Yayılış Gösteren Doğal Gül ( Rosa L.) Taksonları Öz   PDF
Mustafa KORKMAZ, Hasan ÖZÇELİK, Ali KANDEMİR, Veli İLHAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) Esen I HES Projesi Alanın Jeoteknik Özellikleri Öz   PDF
Mustafa BOZCU, Osman UYANIK, Olcay ÇAKMAK, Ergün TÜRKER
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Eskişehir Ekolojisinde 0900 Ziraat Kiraz Çeşidine Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi Öz   PDF
Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU, Yasin ALTAY
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) Eskişehir Kentiçi Ulaşımında Trafik Türlerine Göre Dağılımın Belirlenmesi ve Ulaşım Sorunlarına Çözüm Önerileri Öz   PDF
Murat KARACASU
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015) Eskişehir'de Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkilerdeki Ağır Metal ve Besin Elementlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Hale SEÇİLMİŞ CANBAY, Fatma Zerrin SALTAN
 
Cilt 13, Sayı 3 (2009) Esnek Üstyapılarda Farklı Yükler Altındaki Defleksiyon Oluşumu Üzerinde Tabaka Kalınlıklarının Etkisi Öz   PDF
Mehmet SALTAN
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Essential Oil Composition of Five Sideritis Species Endemic to Turkey Öz   PDF
Sema ÇARIKÇI, Züleyha ÖZER, Sinem DERELİ, Demet ACAR, Ahmet C. GÖREN, Turgut KILIÇ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) Essential Oil Content and Composition of Salvia tomentosa Mill. from Gölcük, Isparta Öz   PDF
Ayşe Betül AVCI
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013) Eu veTb Katkılandırılmış LuBO3 ve LaGdPO4 'ın Radyolüminesans Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
İsrafil ŞABİKOĞLU
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) Eugenol Katkılı Aynalı Sazan Balığı Köftelerinin Raf Ömrünün Belirlenmesi Öz   PDF
Özlem Pelin CAN
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Ev Tipi Soğutma Cihazlarında, Yalıtım Malzemelerine Bağlı Enerji Verimliliğin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi Öz   PDF
Murat KORU, Mehmet Efe KANAT
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Evaluation of Antifungal Potentials and Antioxidant Capacities of Some Foliose Lichen Species Öz   PDF
Bahar BİLGİN SÖKMEN, Kadir KINALIOĞLU, Sinem AYDIN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Evaluation of Colemanite Waste as Aggregate Hot Mix Asphalt Concrete Öz   PDF
Nihat MOROVA, Serdal TERZİ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Evsel Atıklardan Elde Edilen Kompostun Mısır ve Biberin Gelişimi ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi Öz   PDF
Derviş AYNACI, İbrahim ERDAL
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) EW Denkleminin Radial Basis Fonksiyon Collocation Metodu İle Sayısal Çözümü Öz   PDF
Ayşe Gül KAPLAN, Yılmaz DERELİ
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Expansions and Reductions on Neutrosophic Classical Soft Set Öz   PDF
İrfan DELİ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Experimental and Theoretical Investigation of Molecular Structure and Vibrational Frequencies of 3-Cyano-7-hydroxycoumarin by Density Functional Theory Öz   PDF
Adnan SAĞLAM
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Experimental Investigation of Gamma Radiation Attenuation Coefficients for Kırklareli Marble Öz   PDF
Nimet ZAIM, Duygu HATIPOGLU
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Expression Profile of Transcription Factor ELK-1 and ELK-1 Target Genes on Lymphoma-Leukemia Cell Lines Öz   PDF
Hande AKALAN, Duygu YASAR SIRIN
 
Cilt 11, Sayı 3 (2007) False Data Detection in Wireless Sensor Networks via Merkle Hash Trees Öz   PDF
Suat ÖZDEMİR
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) Farklı Ambalaj Kullanımının Fındık Yağının Depolama Stabilitesi Üzerine Etkisi Öz   PDF
Atıf Can SEYDİM, Bilge ERTEKİN
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) Farklı Anaçlara Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Çiçek Tomurcuklarında Morfogenesis Öz   PDF
Hasan Cumhur SARISU, Abdullah KANKAYA
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Farklı Anyonik, Katyonik ve Noniyonik Flokülantların İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Çökelme Davranışlarına Etkileri Öz   PDF
Hasan ÇİFTÇİ, Serhat IŞIK
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Farklı Azot Dozlarının Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea L.) Çeşitlerinin Çim Alan Performansı Üzerine Etkileri Öz   PDF
Gökhan KILIÇ, Mevlüt TÜRK
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015) Farklı Azot Dozlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Etkisi Öz   PDF
Derya OKUDAN, Burhan KARA
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012) Farklı Bor Uygulamalarının Capparis L. spp. ve Carthamus L. spp. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi Öz   PDF
Mahmut DOĞAN
 
Cilt 12, Sayı 3 (2008) Farklı Buharlaşma ve Yoğuşma Sıcaklıklarına Göre R-134a ve R-600a Öz   pdf
Arif Emre ÖZGÜR, Hilmi Cenk BAYRAKÇI
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Farklı Derece-Gün Bölgelerindeki Şehirler İçin Optimum Eğim Açısının Belirlenmesi Öz   PDF
Ahmet ÇAĞLAR
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011) Farklı Fiksatiflerin Bazı Dokular İçin Uygunluğunun Belirlenmesi Öz   PDF
Hatice GÜN, Emel DEMİRBAĞ, Kenan ÇINAR
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Perifer Kan Lenfositlerinde Alfa Naftil Asetat Esteraz (ANAE) Aktivitesi Öz   PDF
Nagehan ÇİMENOĞLU, Kenan ÇINAR, Reşat Nuri AŞTI
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) Farklı İplik Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Öz   PDF
Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Farklı İşletmelerdeki Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Lizozim Aktivitelerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Cafer BULUT, Ayşegül KUBİLAY
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Salmonella Suşlarının Bazı Virülans Faktörlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Zaven AĞAY, Ayten KİMİRAN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Farklı Oranlarda Tiyoüre Katkısının Nanoyapılı Kadmiyum Oksit (CdO) Filmlerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Raşit AYDIN, Bünyamin ŞAHİN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015) Farklı Patates Çeşitleri Üzerindeki Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)'nın Yaşam Çizelgeleri Öz   PDF
Nur TÜREN, Bülent YAŞAR
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) Farklı Pomza Agrega Türlerinden Elde Edilen Hafif Betonun Sıcaklık Etkisindeki Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Hakan CEYLAN, Saim SARAÇ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Farklı Tohum Bahçelerine ait Kızılçam (Pinus brutia) Fidanlarının Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
Neslihan ÖZTÜRK, Ayse DELİGÖZ
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012) Farksal Yalıtılmış EKG Tasarımı ve Uygulaması Öz   PDF
Gül Fatma TÜRKER, İnan GÜLER
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) Faure Dizili Genetik Algoritmalar İle Toprak Özdirencinin Mevsimsel Değişiminde Transformatör Merkezi Topraklama Sisteminin Optimum Tasarım Stratejisi Öz   PDF
Barış GÜRSU, Melih Cevdet İNCE
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Fe ve As Elementleri ile Katkılı Tetrahedritlerin Karakterizasyonu ve Fiziksel Özellikleri Öz   PDF
Cengiz OKAY, Cihat BOYRAZ, Dimitri A. SHULGIN, Georgy MOZZHUKHIN, Bulat RAMEEV
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Fe-Mn İkili Alaşımlarının Mekanik Özellikleri Üzerine Borlamanın Etkileri Öz   PDF
Musa BEKTEŞ, Adnan ÇALIK, Nazım UÇAR
 
Cilt 12, Sayı 3 (2008) Ferrokrom Cürufu Kullanımının Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Öz   pdf
Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Ferromanyetik Malzemelerdeki Çatlakların Belirlenmesi ve Çatlak Bölgesindeki Kaçak Manyetik Akının Üç Boyutta Simülasyonu Öz   PDF
M. GÖKTEPE, Y. EGE
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) Fethiye-Esen II HES Salt ve Santral Sahasındaki Potansiyel Heyelanının Yerteknik Özellikleri ve Yorumu Öz   PDF
Osman UYANIK, Ergün TÜRKER
 
Cilt 11, Sayı 1 (2007) Fick Sistemini Kullanarak Dört Bilesenli Su-Gaz Degisim Reaksiyonunun Difüzyon Katsayılarının Teoriksel İncelenmesi Öz   PDF
Murat ÖZTÜRK, İbrahim GÜÇLÜ, Nuri ÖZEK
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Filaman Sarım ile Üretilen CTP Kompozit Borularda Tabaka Sayısının Teğetsel Gerilme Dayanımına Etkisi Öz   PDF
Memduh KARA, Mesut UYANER
 
Cilt 9, Sayı 2 (2005) Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar Öz   PDF
B. TÜREN, E. SARIPINAR
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014) Filo Büyüklüğü ve Karma Araç Rotalama Problemleri İçin Yeni Bir Yapısal Rotalama Algoritması Öz   PDF
Kenan KARAGÜL
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Flamingonun (Phoenicopterus roseus) Beslenme Özellikleri Öz   PDF
Yusuf AYVAZ, Rahman ÖZKOÇ, Mehmet Ali TABUR
 
Cilt 11, Sayı 3 (2007) Floroskopik Sistemlerde Görüntü Kalitesinin Matematiksel Olarak Değerlendirilmesi Öz   PDF
Turan OLĞAR
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Fluorescent Proteins For Color-Conversion Light-Emitting Diodes Öz   PDF
Sedat NIZAMOGLU
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015) Fonksiyonel Değişimli Çekirdeğe Sahip Üç Tabakalı Silindirik Kabukların Parametrik Titreşimi Öz   PDF
Abdullah AVEY, İbrahim YILDIZ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Kaplı Seramik Silindirik Panelin Titreşim Analizi Öz   PDF
Abdullah H. SOFİYEV, Zahit MECİTOĞLU, Polat ÖZYİĞİT, Melis TAŞKIN, Murat PINARLIK, Ali Nadi KAPLAN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Fonksiyonel Değişimli Ortotropik Plakların Dinamik Tepkisine Kayma Deformasyonu ve Dönel Eylemsizlik Etkilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Abdullah AVEY, Murat PINARLIK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Foton Radyoterapide Medikal LINAC'da Oluşan Fotonötronların Ölçümü Öz   PDF
A. KAPLAN, İ. AKKURT
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Fotovoltaik Uygulamalar için GLAD Tekniği ile Büyütülen Spiral Nano Şekilli a-Si İnce Filmlerin Elektriksel ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Beyhan TATAR
 
Cilt 10, Sayı 2 (2006) Freze Tezgahı için Geliştirilen PLC Tabanlı Divizör Öz   PDF
A. GÜLLÜ, S. KAYA, M. PINAR
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Fusarik Asit ve Enniatin-A Mikotoksinlerinin İnsan Umblikal Ven Endotel Hücreleri (HUVEC) Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sevcan MAMUR
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Fuzzy Hedef Programlamanın Özel Bir Diyet Problemine Uygulanması Öz   PDF
Ahmet ŞAHİNER, Gamze BUZKAN
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Fuzzy Linear Regression for the Time Series Data which is Fuzzified with SMRGT Method Öz   PDF
Seçil YALAZ, Arife ATAY
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Gamma Spectrometric Method Validation for the Measurements of 40K and 137Cs in the Milk Powder Öz   PDF
Yusuf AĞUŞ
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Gastroözofageal Reflü Hastalığının Ayrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak EGG Sinyallerinden Teşhisi Öz   PDF
Emre ÇELİKZENCİR, Çiğdem Gülizar ACER, Fatma LATİFOĞLU, Gülten Can SEZGİN, Mustafa Alper YURCİ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Geleneksel Romen Evlerinin Mimari Açıdan İncelenmesi Öz   PDF
Celalettin BAŞYİĞİT, Mutlu İrem KARTLI
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Genel Kullanım Profiline Uygun Şehir İçi Bir Taşıtın Günlük Yakıt Sarfiyatının Belirlenerek Elektrikli Taşıta Dönüştürülmesi Durumunda Enerji Kullanımının Karşılaştırılması Öz   PDF
Emre AKBIYIK, Aytaç GÖREN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Genelleştirilmiş Fibonacci Çizgelerin Bazı Özellikleri Öz   PDF
Handan AKYAR, Emrah AKYAR
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013) General Appearances of Turkish Roses Öz   PDF
Hasan ÖZÇELİK
 
Cilt 10, Sayı 2 (2006) Genya Dağı (Artvin) Yöresinde Ayırt Edilen Ekolojik Toprak Serileri İle Verimlilik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Öz   PDF
L. ALTUN, A. GÜNLÜ, M. YILMAZ, A. USTA
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Geodesics in (Rn, d1) Öz   PDF
Mehmet KILIÇ
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Geometrical Modification of Learning Vector Quantization Method for Solving Classification Problems Öz   PDF
Korhan GÜNEL, Rıfat AŞLIYAN, İclal GÖR
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012) Gerçek Zamanlı Endüstriyel Nesne Tanımada Kameraların Kullanılması Öz   PDF
Sedat MELTEK, Bayram ÇETİŞLİ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Gerçek Zamanlı Otomatik Elma Tasnifleme Öz   PDF
Orhan ER, Bayram ÇETİŞLİ, M. Mahir SOFU, M. Cengiz KAYACAN
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Geri Adımlama Tekniği ile Bir DC Motorun Konum ve Hız Kontrolü Öz   PDF
Reşat Özgür DORUK, Ahmed ZUGLEM
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) Geri Dönüstürülmüs Atık Betonlarda Mugla-Yatagan Uçucu Külünün Etkileri Öz   PDF
İsmail KILIÇ, Abdullah KADAYIFÇI, Cengiz ÖZEL
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Geri Seken Malzeme İle Üretilmiş Parke Taşlarının Aşınma Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmin Edilmesi Öz   PDF
Melda ALKAN ÇAKIROĞLU, Ozan ÇİMEN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) Gezgin Satıcı Problemi İçin Merkezden Kenarlara Hipersezgisel Yöntem Öz   PDF
Fidan NURİYEVA, Gözde KIZILATEŞ
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014) Gezgin Satıcı Probleminin Karınca Kolonisi ve Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi ve Karşılaştırılması Öz   PDF
Hasan DİKMEN, Hüseyin DİKMEN, Ahmet ELBİR, Ziya EKŞİ, Fatih ÇELİK
 
Cilt 14, Sayı 3 (2010) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792 ) Yavrularının Kortizol, Glikoz ve Bazı Kan Elektrolit Değerleri Üzerine Anestezinin Etkileri Öz   PDF
Gülüzar TUNA KELEŞTEMUR, Yaşar ÖZDEMİR
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009) Gökkusagı Alabalıgı (Oncorhynchus mykiss)'nda Eksternal Tat Tomurcuklarının Dagılımı ve Yogunlugu Öz   PDF
Dilek DİLER, Emel DEMİRBAĞ, Kenan ÇINAR, Alkan KARAOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Gölbaşı (Isparta) Arsenik Mineralizasyonu ve Yakın Çevresindeki Suların Hidrojeokimyasal Özellikleri Öz   PDF
Selma DEMER
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Gölbaşı (Isparta) Damar Tipi Epitermal As Cevherleşmesinin İz Element ve Kararlı İzotop Jeokimyası Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Mustafa KUŞCU, Shokrollah ABDULLAH
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları Öz   PDF
M. A. TABUR, Y. AYVAZ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Göller Bölgesi-Yenişarbademli Yöresi'nin Önemli Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Taksonları Üzerine Araştırmalar Öz   PDF
Ö. DOĞANOĞLU, A. GEZER, C. YÜCEDAĞ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2007) Gömülmüs Atom Potansiyeli Kullanarak CuNi Alasımının Moleküler Dinamik Simulasyonu Öz   PDF
Eşe Ergün AKPINAR, Seyfettin ÇAKMAK
 
Cilt 9, Sayı 2 (2005) Gömülmüş Atom Potansiyeli Kullanarak Nikelin Moleküler Dinamik Simülasyonu Öz   PDF
S. ÇAKMAK, E. ERTUNÇ, İ. KARA, Ş. ÇAKMAKTEPE
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) Görüntü İşleme Tekniği ile Beton Basınç Dayanımının Tahmin Edilmesi Öz   PDF
Celalettin BAŞYİĞİT, Şemsettin KILINÇARSLAN, Bekir ÇOMAK
 
Cilt 11, Sayı 3 (2007) Gövde Borulu Bir Isı Degistiricisinde Sasırtma Levhasının Isı Tasınım Katsayısına ve Basınç Düşümüne Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Önder KIZILKAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2005) Gözenekli Silisyum İle Görüntü Spektroskopisi Çalışmaları: Uyartma Enerjisinin Fotolüminesansa Etkisi Öz   PDF
E. KAYAHAN, F. HACIZADE
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Grafen Oksitin Ksantin Oksidaz Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Sevtap BAKIR, Veysel Kenan ÇELİK, İsmail SARİ, Serpil ERŞAN, Duygu ANAKLI
 
Cilt 12, Sayı 1 (2008) Granüler Yol Malzemeleri için Düsük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Öz   PDF
Altan YILMAZ, Mustafa KARAŞAHİN, Mehmet Fatih ÇAĞLAR
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Green's Function and Periodic Solutions of a Spring-Mass System in which the Forces are Functionally Dependent on Piecewise Constant Argument Öz   PDF
Duygu ARUĞASLAN, Nur CENGİZ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2008) Grignard Reaktiflerinin Aseton O-(2,4,6-trimetilfenilsülfonil)oksim ile Elektrofilik Aminasyonuyla Arilaminlerin Sentezi Öz   PDF
Tahir DAŞKAPAN, Ağca Merve CENGİZ
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Grip Strength Survey Based on Hand Tool Usage Öz   PDF
Erman ÇAKIT
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Growth Stage and Drying Methods Affect Essential Oil Content and Composition of Pickling Herb (Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana Tutin) Öz   PDF
Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN, Bekir TOSUN, Muhammet TONGUÇ, Sabri ERBAŞ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Gül Kokusu İçeren Mikrokapsüller Öz   PDF
Fethiye GÖDE, Kıymet KEBAPÇI
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Güllerde Islah Çalışmaları Öz   PDF
Özgül KARAGÜZEL, Soner KAZAZ, İbrahim BAKTIR, Zuhal ELİNÇ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Güllerde Yeni Trend: Baston Güller Öz   PDF
Soner KAZAZ, Özgül KARAGÜZEL, İbrahim BAKTIR
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Gümüşhane İli Köse Deresi Yağış Havzasında Hidro-Fiziksel Toprak Özelliklerinin, Toprak Oluşumunda Etkili Faktörlere Bağlı Olarak Değişimi Öz   PDF
A. EROL, A. HIZAL
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009) Gümüşköy Gümüş Cevherinin Siyanürleme Kinetiği Öz   PDF
Sermin GÖKSÜ, Ahmet Hakan AKTAŞ, Emin Cafer ÇİLEK
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Güneş Enerjisinin Mevsimlik Depolanması ve Isı Pompası Destekli Kullanımı Öz   PDF
Ahmet ÖZSOY
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014) Güneşte ve Gölgede Kurutmanın Çördük 0tu (Hyssopus officinalis L.) Uçucu Yağ Oranı ve Kompozisyonuna Etkileri Öz   PDF
Nimet KARA, Hasan BAYDAR, Özgür KAYAALP, Serkan BOYAR, Ahmet Kamil BAYHAN
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010) Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Tehlike Analizi Öz   PDF
Nazlı Ceyla ANADOLU, Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012) Hafif Betonların 511 ve 1275 keV' deki Radyasyon Zayıflatma Katsayılarının Araştırılması Öz   PDF
İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU, Celalettin BAŞYİĞİT, Ayşe AKKAŞ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Hanta Virüs Modelinden Elde Edilen Fisher-Kolmogorov Denkleminin Lie Simetri Analizi Öz   PDF
Mehmet KOCABIYIK, Mevlüde YAKIT ONGUN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Hasarlı Çene Kemiklerinde Abutment Boyunun Dental İmplant Sistemi Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Sinan KÖSE, Hasan SOFUOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 1 (2006) Hasarlı Elastik Ortamlar İçin Bünye Denklemleri Öz   PDF
M. R. USAL, E. KORKMAZ, M. USAL
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Hava Araç Zırhlarının Bilgisayar Hesaplamalı Balistik Çarpma Analizi Öz   PDF
Seher EKEN, A. Kadir YAVUZ, Stuart Leigh PHOENIX
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014) Havacılıkta Kullanılan 6013-T6 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmesi Öz   PDF
Haşim KAFALI, Nuran AY
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011) Helix lucorum'un Tükürük Bezindeki Glikokonjugatların Lektin Histokimyası ile Belirlenmesi Öz   PDF
Seçil ZORLU, Emel DEMİRBAĞ, Kenan ÇINAR
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Hibrit Kompozit Kirişlerin Yanal Burkulma Davranışlarına Soğuk Ortamın Etkisi Öz   PDF
Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Hüseyin Fırat KAYIRAN
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012) Hindiba (Cichorium intybus L.) Bitkisinden Myrosinaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterize Edilmesi ve Kozmetik Alanında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Öz   PDF
Nazan DEMİR, Esen TAŞGIN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015) Histochemical Structure of Stomach (Proventriculus and Gizzard) in Some Bird Species Öz   PDF
Emel DEMİRBAĞ, Kenan ÇINAR, Mehmet Ali TABUR, Reşat Nuri AŞTI
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008) Hızlandırıcı Güdümlü Sistemlerde Nötronik Hesaplamalar Öz   pdf
Mehtap GÜNAY, Mehmet Emin KORKMAZ, Başar ŞARER
 
Cilt 11, Sayı 3 (2007) Homojen Olmayan Sıvılardan Isık Saçılmasının Mie Teorisi İncelenmesi Öz   PDF
Halide ŞAHAN, Fatma Aysun UĞUR
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Hydrothermal Synthesis of Cuprous Oxide Nanoflowers and Characterization of Their Optical Properties Öz   PDF
Aziz GENÇ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Hysteretic Energy Demand in SDOF Structures Subjected to an Earthquake Excitation: Analytical and Empirical Results Öz   PDF
Taner UÇAR, Onur MERTER
 
Cilt 10, Sayı 3 (2006) İç Basınç Altında İnce Cidarlı Kabukların Yapay Sinir Ağları ile Çözümü. Öz   PDF
Ömer KELEŞOĞLU, Adem FIRAT
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016) İki Ononis Türünün Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Cengiz SARIKÜRKCÜ, Mustafa CENGİZ, Zafer ÇOMAK, Gökhan ZENGİN, Abdurrahman AKTÜMSEK
 
Cilt 12, Sayı 1 (2008) İki Aşamalı Karıştırma Yönteminin Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
Baha Vural KÖK, Necati KULOĞLU
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) İki İşlem Üç Periyot Dual Dengeli Çapraz Tasarımların Nesne Düşüşlerine Sağlamlığının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Leyla YILMAZ, Hülya BAYRAK, Fikri GÖKPINAR
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) İkili (Hava/Su) ve Üçlü (Hava/Su/Mineral) Faz Sistemlerinde Hava Tutunumu (εg), Yüzeysel Hava Akış Hızı (Vh) ve Köpürtücü Miktarının Kolon Flotasyonunda Performansa Etkisi Öz   Başlıksız   PDF
H Kurşun
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) İmplant Tanımlama için Katlanmış Dipollü RFID Etiket Anteni Tasarımı Öz   PDF
Mahmut Ahmet GÖZEL, Mehmet Fatih ÇAĞLAR, Habib DOĞAN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) İn Vitro Koşullarda Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Bitkisinde Hipokotil ve Kotiledon Eksplantlarından Kallus ve Sürgün Oluşumu Öz   PDF
Emel YILMAZ, Betül BÜRÜN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) In Vivo Verification of Different Hip Joint Center Estimation Methods in Gait Analysis For Healthy Subjects Öz   PDF
Abdollah YOUSEFI, Ergin TÖNÜK, Behzat B. KENTEL
 
Cilt 9, Sayı 3 (2005) İnce Kabarcıklı Havalandırmada Kesikli İşletim Koşullarında Oksijen Kütle Transferi Öz   PDF
G Civelekoğlu, S Mazlum
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Indentation and Observation of Anisotropic Soft Tissues Using an Indenter Device Öz   PDF
Parinaz ASHRAFI, Ergin TÖNÜK
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014) İnegöl Havzası (Bursa) Hidrojeolojisi ve Yeraltısularının Kalite Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ayşen DAVRAZ, Özgün ÜNVER
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Inkudostapedial Bağlantı Süreksizliklerinin Onarımında Kullanılan Cam İyonomer Çimentosunun Biyomedikal Özellikleri Öz   PDF
Ahmet ÜNAL, Aylin BEKEM, Ela Araz SERVER, Zeynep ALKAN, Özgür YİĞİT
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010) İnşaat Sektöründeki Üretim Planlamasına Bir Model Önerisi: Doğrusal Programlama Uygulaması Öz   PDF
Ahmet ERGÜLEN, Mustafa BÜYÜKKEKLİK
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Integrable G2 Structures on 7-dimensional 3-Sasakian Manifolds Öz   PDF
Nülifer ÖZDEMİR, Şirin AKAY
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Intense Upconverted White Light Emission from Tm3+ - Er3+ - Yb3+ Doped Zinc Tungsten Tellurite Glasses Öz   PDF
Gokhan BİLİR
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) İnteraktif ve Web Tabanlı Genetik Algoritma Eğitim Yazılımı Öz   PDF
Ali Hakan IŞIK, Mehmet BİLEN, Tuncay YİĞİT
 
Cilt 12, Sayı 3 (2008) Investigation of Adventitious Root Development in MM106 and M26 Apple Öz   pdf
Emel ÇAKAL, Fatma KOYUNCU
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Investigation of Chemical Composition and Nutritional Value of Truffle Mushroom (Tuber nitidum Vittad.) Öz   PDF
Şeyda KIVRAK, İbrahim KIVRAK
 
Cilt 22, Sayı 1 (2018) Investigation of Environmental-friendly Technology for a Paint Industry Wastewater Plant in Turkey Öz   PDF
Pelin YAPICIOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Investigation of Exact Solutions of Perturbed Nonlinear Schrödinger's Equation by $\exp\left(-\Phi\left(\xi\right)\right)$-Expansion Method Öz   PDF
Mehmet EKİCİ
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Investigation of Low-Temperature Behavior of Stone Mastic Asphalt Mixtures Modified with Paraffin and Crumb Rubber Öz   PDF
Baha Vural KÖK, Mehmet YILMAZ, Mustafa AKPOLAT
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Investigation of Photocatalytic Activity of Chitosan/Poly(vinyl alcohol)/TiO2/Boron Nanocomposites Öz   PDF
Esra BİLGİN SİMSEK
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Investigation of Photoluminescence Homogeneity Distribution of Nano-Porous Silicon by Imaging Spectroscopy Öz   PDF
Ersin KAYAHAN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014) Investigation of the Effects of Abutment and Implant Length on Stability of Short Dental Implants Öz   PDF
Eda OZYILMAZ, Halil AYKUL, Emre OZYILMAZ, Mehmet DALKIZ, M. Burak BİLGİN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Investigation of the Production of β-Al2O3 Solid Electrolyte from Seydişehir α-Al2O3 Öz   PDF
Selin ENGÜRLÜ, Zeynep TAŞLIÇUKUR ÖZTÜRK, Nilgun KUŞKONMAZ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Investigation of The Traditional Seljuks and Principalities Period Baths Within The Conservation and Restoration: The Example of Isparta Baths Öz   PDF
Ayşe Betül GÖKARSLAN, Meryem Elif ÇELEBİ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) Investigation of Thermal and Mechanical Properties of Aramid Fiber Reinforced Thermoplastic Polyurethane Elastomer Composites Öz   PDF
Mehmet Fahri SARAÇ, Dinçer BURAN, Murat KORU
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Investigation of Using Waste Welded Tuff Material as Mineral Filler in Asphalt Concrete Öz   PDF
Sebnem KARAHANCER, Ekinhan ERISKIN, Buket CAPALI, Mehmet SALTAN, Serdal TERZI
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016) Investigations on Machinability of Al2O3 Reinforced Al6061 Metal Matrix Composites Öz   PDF
Erdoğan KANCA, Ali GÜNEN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) İpek Kumaşların Bitki Yaprakları ile Bölgesel Desenlendirilmesi Öz   PDF
Ramazan ERDEM, Mine AYDOĞAN BAYRAM, Gülay BİLGE, Onur ATAK
 
Cilt 22 (2018): Özel Sayı Isı Değiştiricideki Yüzey Deseninin Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Ersin HAYDARASLAN, Ramazan SELVER
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014) Isı Depolama Özellikli Mikrokapsül Uygulanmış Kumaşların Isı Depolama ve Konfor ile İlgili Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF
Müyesser Selda TÖZÜM, Sennur ALAY AKSOY
 
Cilt 21, Sayı 3 (2017) Isıl Enerji Depolama Amaçlı Yapıca Kararlı Yeni Bir Faz Değişim Malzemesi Olarak Silikafume/Laurik Asit (LA) Kompoziti Öz   PDF
Alper BİÇER
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Isıl İşlem Görmüş Ladin ve Dişbudak Odunlarının Mikroskobik Görüntüleri Üzerine Değerlendirmeler Öz   PDF
Bilgin İÇEL, Yasemin ŞİMŞEK
 
Cilt 14, Sayı 3 (2010) Isıl İşlemin Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
Şemsettin DORUK, Mustafa ALTINOK, Osman PERÇİN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2018) ISM-Bandı Tıbbi Telemetri Uygulamaları için Fare Derisi Ekit Mikroşerit Spiral Anten Tasarımı ve In-Vitro Ölçümü Öz   PDF
Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Erdem URAS
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Isparta Alüvyon Düzlüğünün (Çünür-Deregümü) Elektrik Özdirenç Yöntemler ile Araştırılması Öz   PDF
Sedat YILMAZ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016) Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
İmren ÇÖKEN, Zekeriya AKMAN
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012) Isparta Ekolojik Koşullarında Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.) Klorofil İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Tahmini Öz   PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Rabia ERSAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Isparta Gülü'nün (Rosa damascena Mill.) Vejetasyon Dönemi Boyunca Morfolojik Özellikleri ve Spektral İmzaları Öz   PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Rabia ERSAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013) Isparta Gülünün (Rosa damascena Mill.) Su Ürünlerinde Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı: Antimikrobiyel ve Antioksidan Özellikleri Açısından Genel Değerlendirme Öz   PDF
Abdullah DİLER, İsmail Yüksel GENÇ
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017) Isparta Güneyindeki Tersiyer Kaya Birimlerinin Petrol Olanaklarının Araştırılması (GB-Türkiye) Öz   PDF
İbrahim İbrahim ABUBAKAR, Fuzuli YAĞMURLU
 
Cilt 21, Sayı 2 (2017) Isparta İl Merkezindeki Okullarda Gama Ortam Doz Eşdeğeri Ölçümleri Öz   PDF
Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, Ahmet ÇİNE
 
Toplam 1000 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>