Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for SDU International Journal of Educational Studies?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

(Note:Author guidelines in Turkish is at the end of this section / Yazım kurallarının Türkçe açıklaması alt kısımda yer almaktadır)

Please make sure that your article is within 8000 words (including title, author names, affiliations, abstract, keywords, main body, references, appendices).

The articles should be original, unpublished, and not in consideration for publication elsewhere at the time of submission to the SDU International Journal of Educational Studies.

The SDU IJES is a refereed journal and has a double-blind review Any manuscript submitted for consideration in publication in the SDU IJES is reviewed by at least two international reviewers with expertise in the relevant subject area.

GENERAL GUIDELINES

The manuscript template for formatting is available here. sduIJES_template_ENG


While submitting the manuscript, the authors of the document have deleted their names from the text, with "Author" and year used in the references and footnotes, instead of the authors' name, article title, etc. The instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

 

Language:

Papers are accepted only English and Turkish.

 

 Word count:

• Full paper: 4,000 to 8,000 words

 

 Page Setup:

• Please use margins of 2.5 cm (1 inch).

• Please use A-4 page size.

• Please use font style as Times New Roman. Title Page

• Please use 14-point bold for your article title, with an initial capital letter for any proper nouns. Please margin the article title to the center.

• All the authors of a paper should include their full names, affiliations, postal addresses, telephone and fax numbers and email addresses on the title page of the manuscript. One author should be identified as the Corresponding Author. Please use one line for all author names and one line for all author information.

• An informative 10-point abstract (150 to 200 words) presenting the main points of the paper and conclusions.

• Please include descriptive keywords (4 to 5). Separate keywords with a comma. Capitalize the first letter of each keyword (e.g., Science education, Educational technology).

 

Main Text:

• Please use 11-point font size.

• Please margin the text to the justified.

• Manuscripts should be single spaced.

• Footnotes and endnotes are not accepted. All relevant information should be included in main text.

• Do not indent paragraphs; leave a space of one line between consecutive paragraphs.

• Do not underline words for emphasis. Use italics instead.

• Both numbered lists and bulleted lists can be used if necessary.

• Before submitting your manuscript, please ensure that every in-text citation has a corresponding reference in the reference list. Conversely, ensure that every entry in the reference list has a corresponding in-text citation. Headings

• Subdivide text into unnumbered sections, using short, meaningful sub-headings. Please do not use numbered headings.

• Please limit heading use to three levels.

• Please use 12-point bold for first-level headings with capital letters.

• Please use 11-point bold for second-level headings, and 11-point bold italics for third -level headings with an initial capital letter for any proper nouns.

• Leave one blank line after each heading and two blank lines before each heading. (Exception: leave one line between consecutive headings.)

• Please margin all headings to the left. Tables and Figures

• Please embed tables and figures in appropriate areas within the document and center them horizontally. Tables and figures should not exceed the given page margins.

• Provide captions (maximum length: 6 to 8 words) for each table or figure. Centre the caption above the table and below the figure. Please reference the table or figure in the text.

• For figures, GIF and JPEG (JPG) are the preferred formats.

• If necessary font size in the table can be reduced.

• Figures that do not fit the page should be placed on the next page or they should be given after the References in the Appendix. Acknowledgements or Notes Please collate acknowledgements or notes in a separate section at the end of the article before the references.

 

References

• At the end of the article, please list all references in alphabetical order (based on authors’ last names) at the end of the article.

• Please use the level-one heading, “REFERENCES”

• Follow the citation procedures of the American Psychological Association (APA 6).

 

Appendix

If necessary, please give appendixes after the “references” section.


....................................................................

YAZIM KURALLARI

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. SDU IJES, yayınlanmak için kendisine sunulan makalelerin bütün yayım haklarına sahiptir. Makalenizin uzunluğu, kaynakça ve ekler dahil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir. Uzun İngilizce özet sınırlamaya dahil değildir.

GENEL KURALLAR

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız. sduIJES_template_TR


Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu nedenle makalenizi yüklerken makale şablonunda yazar bilgileri girmeyiniz. Bu bölümleri şablondaki hali ile aynı şekilde bırakabilirsiniz. Yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız

 

Diller:

Makaleler sadece Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.

 

Kelime Sayısı:

• Tam metin kaynakça ve ekler dahil olmak üzere 4,000 ile 8,000 kelime arasında olmalıdır.

 

Sayfa Yapısı:

• Sayfa kenar boşlukları 2.5 cm (1 inch) olmalıdır.

• Sayfa boyutu A4 formatında olmalıdır.

• Yazı biçimi olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Başlık Sayfası

• Makale başlığınız 14 punto, kalın, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

• Yazarların adı, soyadı, çalıştığı kurum ve e-posta adresleri eklenmelidir. Yazarlardan bir tanesi iletişim için belirtilmelidir.

• Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

• Lütfen 4-5 adet tanımlayıcı anahtar kelime ekleyiniz. Anahtar kelimelerin ilk harfini büyük yazınız ve anahtar kelimeleri virgülle ayırınız (Örn: Fen eğitimi, Eğitim teknolojisi). Ana Metin

• Metin Times New Roman, 11 punto, iki yana yaslı ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır.

• Altbilgi ve dipnot kullanımı kabul edilmemektedir.

• Paragraf boşluğu kullanılmamalı, ardışık paragraflar arasına bir satır boşluk bırakılmalıdır.

• Vurgu amacı ile kelimelerin altı çizilmemelidir. Bunun yerine eğik yazı (italik) biçimi kullanılabilir.

• Liste oluşturulacağında numaralandırma ya da madde işaretleri kullanılabilir.

• Makalenizi dergi sistemine yüklemeden önce metin içinde yaptığınız atıflara kaynakçada yer vermeyi unutmayınız. Aynı şekilde Kaynakça’da yer alan çalışmayı metin içerisinde de atıf yapınız. Başlıklar

• Metni numaralandırma kullanmadan anlamlı ve kısa başlıklar içerecek şekilde bölümlendirebilirsiniz.

• En fazla üçüncü düzey başlık kullanınız.

• Bölüm başlıkları (1. düzey başlıklar) Times New Roman, 12 punto ve büyük harfle kalın olarak yazılmalıdır.

• İkinci düzey alt başlıklarda Times New Roman 11 punto kalın yazı biçimi kullanılmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Üçüncü düzey alt başlıklarda ise Times New Roman 11 punto eğik kalın yazı biçimi kullanılmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Her başlıktan önce 2 satır, sonra ise 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Ancak ardışık başlıklar arasında 1 satır boşluk bırakınız.

• Lütfen tüm başlıkları sola dayalı olarak yazınız. Tablo ve Şekiller

• Lütfen tablo ve şekilleri uygun gördüğünüz yerlere ortalı olarak ekleyiniz.

• Tablo ve şekiller kenar boşluklarının dışına taşmamalıdır.

• Her tablo ve şekil için 6-8 kelimeden oluşan bir başlık oluşturunuz.

• Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Tablo içerisindeki yazı puntosu ihtiyaç durumunda küçültülebilir.

• Şekil başlığı ise altta yer almalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Lütfen Tablo ve Şekillere metin içinde atıf yapmayı unutmayınız.

• Şekiller GIF veya JPEG formatında net ve anlaşılır olmalıdır.

• Şekillerde kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir.

• Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir.

• Şekiller, metnin bütünlüğünü bozacak sayıda ve biçimde ise Ek olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir. Teşekkür ve Notlar Bu bölüme çalışmaya destek veren ya da ilgili olan kurum veya kuruluşlara yönelik teşekkür açıklamaları ya da çalışmanız ile ilgili notlar ekleyebilirsiniz.

 

Kaynaklar:

• Makalenin sonunda metin içerisinde atıf yaptığınız kaynakları alfabetik olarak (yazarın soyadına göre) listeleyiniz.

• Makalede yapılacak atıf ve kaynakça gösterimi APA 6 http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/) formatına uygun olarak yapılmalıdır.

• Makalenizi dergi sistemine yüklemeden önce metin içinde yaptığınız atıflara kaynakçada yer vermeyi unutmayınız.

• Aynı şekilde Kaynakça'da yer alan çalışmayı metin içerisinde de yer veriniz.

• Kaynaklar Times New Roman, 10 punto olarak verilmelidir. Kaynakça gösterimi ile ilgili bazı örnekleri aşağıda görebilirsiniz.

 

Ekler:

Bu bölümde varsa araştırma ile ilgili ekler sunulmalıdır.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. -The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration. -Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. -The submission file is in Microsoft Word file format. -Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. -Where available, URLs for the references have been provided. -Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://pkp.sfu.ca)
  4. -The document is formatted to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal. -Makale Derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılmıştır.
  5. -The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the AuthorGuidelines, which is found in About the Journal. -Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. -The instructions in Ensuring a Blind Review have been followed. -Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Copyright Notice

Articles submitted the journal should not have been published anywhere else or submitted for publication. Authors has undertaken full responsibility of article's content and consequences. SDU International Journal of Educational Studies has all of the copyrights of articles submitted to be published. ............................. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. SDU International Journal of Educational Studies, yayınlanmak için kendisine sunulan makalelerin bütün yayım haklarına sahiptir.

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068