The Teacher Competencies and Teacher Education in International Reports

Mustafa Yavuz, Tuğba Özkaral, Derya Yıldız
3.269 910

Abstract


Developments experienced in the world and in our country, technological inventions and innovations make it essential to revise many elements about life. In this respect, it is necessary to determine various standards or competencies in order to make teachers who are taught have intended and contemporary features and restructuring teacher education is being discussed accordingly. The purpose of this research is to examine published reports on these three elements - that is to say teacher competencies, education and educator- which are attached to each other and affect each other. In the study, the case study which is one of the qualitative research methods was employed. Resources and materials of the research consisted of published reports on teacher competencies, education and educators. The data in the research were obtained using “the document analysis”. The analysis method was applied to analyze the data. The data obtained from the research display that there must be a relationship, a concordance, a connection and a strong association and responsibilities between higher education institutions and schools. On the other hand, it has been observed in the analyzed reports that teacher education at the level of master’s degree and research-based teacher education outstand.  Besides, right combination between theory and application in teacher education must be ensured, and abilities, qualities and specialization of teacher educators become important in order to provide high quality education and teaching.  It was determined that the reports also gave wide coverage to qualities, competencies or standards of teachers. It has been observed that competencies such as problem solving and teamwork which are among the skills of the 21st century come into prominence.

Key words: Competencies, Teacher education, Teacher educators.


Keywords


Competencies, Teacher education, Teacher educators

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aykaç, N. & Kabaran, H. & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). Turkish Studies, 9(3), 279-292.

Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.

Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Commission of the European Communities (2008). Improving competences for the 21st Century: An agenda for European Cooperation on schools. Brussels. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 06.06.2015).

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Yayınevi.

Doğan, C. (2005). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme politikaları ve sorunları. Bilig Dergisi, 35, 133-149.

ETUCE/ European Trade Union Committee for education (2008). Teacher Education in Europe/ An ETUCE Policy Paper. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 05.06.2015).

European Commission (2013). Key Data on teachers and school leaders in Europe. Eurydice Report. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 06.06.2015).

European Commision / Directorate - General for Education and Culture (2010). The profession of teacher educator in Europe. Iceland. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 11.07.2015).

Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.

Maden, S. (2014). Türkiye`deki öğretmen eğitiminin Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki ve kimi Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin öğretmen yetiştirme süreçleri ile karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 67-86.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi.

MEB (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. (http://www.meb.gov.tr/) (Erişim Tarihi: 16.08.2015).

MEB (2008). Öğretmen yeterlikleri öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. http://www.meb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15.08.2015).

New Jersey Department of Education (2014). New Jersey professional standards for teachers (N.J.A.C. 6A: 9C-3. 3): Foundations of Effective Practice. (http://www.nj.gov/education) (Erişim Tarihi: 12.08.2015).

OECD (2009). Initial teacher education and continuing training policies in a comparative perspective. (http://www.oecd.org/education) (Erişim Tarihi: 11.08.2015).

Özcan, M. (2011). Bilgi çağında öğretmen eğitimi, nitelikleri ve gücü bir reform önerisi. Ankara: TED Yayıncılık.

Sahlberg, P. (2010). The secret to Finland’s success: educating teachers. stanford center for opportunity policy in education/research brief. (https://edpolicy.stanford.edu) (Erişim Tarihi: 11.08.2015).

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve meslekî gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Sözen, S. & Çabuk, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 213-230.

The Australian Institute for Teaching and School Leadership Limited (2011). Australian professional standards for teachers. (http:// www.aitsl.edu.au) (Erişim Tarihi: 10.08.2015).

Thematic Network on Teacher Education in Europe (2000). Green paper on teacher education in Europe / high quality teacher education for high quality education and training. (http://entep.unibuc.eu) (Erişim Tarihi: 30.06.2015).

Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor “öğretmene yatırım, geleceğe atılım”. (http://www.ted.org.tr/) (Erişim Tarihi: 18.05.2015).

Virginia Department of Education (2011). Virginia standards for the professional practice of teachers.(http://doe.virginia.gov) (Erişim Tarihi: 08.07.2015).

Yapıcı, M. & Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları. Turkish Studies, 8, 1421-1429.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, İ. & Vural, Ö F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 3(1), 73-90.

YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi. (http://www.yok.gov.tr/) (Erişim Tarihi: 28.04.2015).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068